Lise 9. Sınıf Coğrafya Müfredatı Konu ve Ödevleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Lise 9 Coğrafya :

Doğal Sistemler

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Haritalar

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Iklim

Türkiye'de iklim Elemanları

Yeryuvarlağının yapısı ve Yer şekillerinin Oluşumu

Jeolojik Devirler

Iç Kuvvetler

Türkiye'de Iç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Türkiye'de Dış Kuvvetler

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Bölgeler
Benzer ve Farklı Yönleriyle Dünyamız

Çevre ve Toplum
Doğal Çevre-insan ilişkisi

Kitaplar;
9. sınıf Coğrafya

E.Oruç, B.Güncegörü, Dr.G.Muslu, A.Pural, A.Aydın, E.Uysun, H.M.Görer, M.Türedi, Z.Çakır Milli Eğitim Yayınları

Değerlendirme:

Coğrafya dersi 9. ve 10.sınıflarda haftada iki, 11. ve 12. sınıflarda üç ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste doğal ve beşeri sistemler, yakın çevremiz (evimiz, bahçemiz, sokağımız, semtimiz) içinde bulunduğumuz bölge, ülke ve oradan da daha geniş ölçekte dünyanın tamamında incelenecektir. Bu dersin, yaşadığımız çevreyi ve dünyamızı tanırken çevremizi yalnızca bir zenginlik kaynağı olarak değil, yaşadığımız, evimiz olarak kodladığımız ve koruduğumuz bir mekan olarak algılamada bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz. Konuları işlerken, öğrencilerimizde harita, gözlem ve sorgulama becerisi, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama becerisi,  zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz ve yıl boyunca yaptığımız değerlendirmeleri de bu ölçütlere göre yapıyoruz.

Öğrencilerimizin coğrafya derslerindeki gelişimini takip etmek için;

9.sınıflarda;

Her dönem 100'er puan üzerinden iki yazılı sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin;

Coğrafi mekânı tanımaları, o mekânla üzerindeki olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve analiz edebilmeleri,

Kavram ve terimleri yerli yerinde kullanabilmeleri,

Lokasyon bilgisine sahip olmaları,

Haritaları doğru okuyup, kullanabilmeleri,

Harita, yerel saat ve ulusal saat problemlerini çözebilmeleri,

Grafik oluşturma, okuma ve yorumlayabilmeleri,

Yazılı ve görsel (fotoğraf, şekil, resim vb.) materyalleri değerlendirebilmeleri beklenmektedir.


Her öğrencimize birinci dönem bir, ikinci dönem iki sözlü notu verilecektir.


I. Dönem;

Dersi  dinleme ve katılım (20 puan);

Aktif olarak soru sorma,

Sorulan sorulara cevap verme,

Olaylar arasında bağlantı kurma ve düzgün cümlelerle ifade edebilme,

Coğrafi kavram ve terimleri kullanabilme,

Derse motive olup , bu motivasyonu ders boyunca sürdürebilme,

Düzenli olarak not tutma (10 puan);

Derste dinlediklerini ve anladıklarını kendi cümleleriyle yazabilme,

Ders araç-gereçlerini taşıma ve kullanma (10 puan);

Ders defteri, kitabı, önceden istenildiğinde atlas,

Öğrenci ajandası,

Kalem, silgi, vb.

Çalışma kağıtları

Ödevler (10 puan);

Konularla ilgili araştırma, analiz etme, yorumlama, metin oluşturma ve problem çözme becerilerini geliştiren ödevler verilecektir.

Quiz; (50 puan);

Öğrencilerimizin her derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerde öğrenilen bilgilerin tekrarını sağlamak için haber vermeden yapılacaktır.

Birkaç sorudan oluşacak ve puan değeri düşük tutulacaktır. Toplam değeri bir dönem içinde 50'yi geçmeyecektir. (Örneğin; 10'ar puanlık 5 quiz olarak düşünülebilir.)

II. Dönem;

I.sözlü notu yukarıdaki gibi belirlenecek. II.sözlü notu da 100 puan olup, bu sözlü notunu I.dönem başında verilip, II.dönem Mayıs ayında toplanacak proje oluşturacaktır. Bu projede;

Öğrencilerimizden yıl boyunca çeşitli gazeteleri takip edip, derslerde öğrendikleri coğrafi bilgilerle ilgili haberler bulmaları, bu haberleri konularla ilişkilendirip, analiz etmeleri, yorumlarıyla değerlendirmeleri istenecektir.

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte başlayacak bu çalışmada ödev teslim tarihi olan 2 Mayıs tarihine kadar her aya ait farklı konularda üç haber toplanacaktır. Ödev teslim tarihinden önce öğretmenler tarafından kontrol etmek amacıyla toplanabilecek.

Her haber mutlaka tarih gösterilerek kullanılacaktır. Üzerinde tarih bulunmayan haber kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kullanılan haber doğru tarihi yansıtmıyorsa öğrenci ödevden sıfır alacaktır.

Toplanan haberler bir deftere yapıştırılacak, haberlerle ilgili kişisel değerlendirmeler de yine  deftere elle yazılacaktır.

Ödevde internet, bilgisayar ve dergi kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılması halinde değerlendirilmeyecektir.

Alıntı yapılan gazete kesilerek deftere yapıştırılacak ve kesinlikle haberin fotokopisi kullanılmayacaktır.

Hazırlanan ödev ve projeler yıl boyunca bir dosyada muhafaza edilecek ve istenildiği zaman değerlendirilmek amacıyla öğretmene verilecektir.

Karne notu; yazılı, sözlü ve varsa dönem ödevi notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

Dönem ödevi konuları:
Lise 9


Araştırma
Ülkemizdeki herhangi bir volkanik dağın oluşumu, tarihçesi, özellikleri ve etkileri
Türkiye'de herhangi bir yerin jeolojik gelişimi (Örneğin boğazlar, adalar, haliç vb.)Haritalarda kullanılan projeksiyon sistemleri ve örnek harita çizimiÇevre Sorunları ve alınabilecek önlemler (Yaşadığımız mekânda)Yer kürenin oluşumu ile ilgili ilk çağdan günümüze kadar geliştirilen teoriler
Yön bulma yöntemleri
Ozon tabakasının seyrelmesinin canlı hayatı ve iklimler üzerindeki etkisi
Meteorolojik çalışmaların günümüzde geldiği seviye ve etkileri
Yapay yağış oluşturma yöntemleri ve etkileri
Iklim değişikliği ile ilgili çıkan yazı ve makalelerin toplanıp yorumlanması
Istanbul'da yerleşmenin tarihçesi (Daha küçük ölçekli inceleme yapılabilir)
Öğrenci önerileri

Araştırma Ve Gezi

Bir meteoroloji istasyonunun ve meteorolojik aletlerin tanıtımı

Öğrenci önerileri

Kitap-Dergi Incelemesi


Yeryüzü ve Evren  (Isaac Asimov)

Seyahatname  (Evliya Çelebi)

Modern Insanın Kökeni

Alıç Ağacı ile Sohbetler  (Hikmet Birand)

Evrenin Kısa Tarihi (Joseph Sille)

Yer'in Tarihi (James Walker)

Insan, Çevre Toplum  (Ruşen Keleş)

Evrenin Oluşumu (Henri Laborit)

Darwin    (S. Miller)

Maping Our World Maps Mapmakers

How Maps are Made - Maps Mapmakers

Small Worlds - Maps Mapmakers

Boylam Tübitak Yayınları

Öğrenci önerisi

Araştırma ve Film Çalışması

Öğrenci önerileri

Arşiv ve Koleksiyon Çalışması

Fosil koleksiyonu ve kısaca tanıtımı

Deney, Beceri, Araştırma

Güneş saati yapılması

Fiziksel, kimyasal ve organik parçalanma deneyleri yapma

Toprak kesiti oluşturma

Sarkıt dikit oluşturma

Çiğ, yağmur ve sis oluşturma

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya'da Toprak Tiplerinin Dağılışı Haritası

Meb Asetat Seti Haritaları

Coğrafya Konular

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Türkiye Haritaları

Kpss Coğrafya

Güneş Sistemi ve GezegenlerCoğrafya

Animasyonlar Flashlar