9. Sınıf Coğrafya Tüm Konular Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

9. Sınıf (Lise 1. Sınıf) Coğrafya Tüm Konular Ders Notları

COĞRAFYANIN TANIMI Bölümleri Özellikleri VE, KONUSU YARDIMCI Bilimleri 

Coğrafya, geo (Yer) Ile graphein (tasvir etmek) sözcüklerinin birleşmesinden Meydana gelmektedir: Tanımı. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam İÇERİSİNDE var Olan bir çok şey girmektedir. Örneğin çevreyi
olusturan taşküre (litosfer), suküre (hidrosfer), havaküre (atmos fer) canlılar küresi (biyosfer) coğrafyanın ziyaretinde Araştırması kapsamına girmektedir. Coğrafya İnsanın Yaşadığı Doğal Çevre Ile ilişkilerini konu edinen Bir bilimdir.Coğrafyanın Tanımı yapılırken en çok Yapılan hatalardan biri de coğrafyayı Sadece Bir dağın yüksekliğini Bilmek yada Bir akarsuyun kaç km oldugunu Bilmek sanmaktır. Biraz ÖNCE Yapılan açıklamadan da anlaşılacağına Göre Doğal Ortam ziyaretinde bu Doğal ortamın etkileri önemlidir. . Bir coğrafyacı Dağların yüksekliğini Tam olarak bilmeyebilir ama o dağın tarım, Ulaşım, turizm ettik nüfuslanma üzerindeki etkilerini çok bilir Coğrafya biliminin İnkılapları: Her bilim dalının Olduğu Gibi coğrafyanın da kendine özgü metot ve İnkılapları için yoğun program ettik. Coğrafya Bir olayı incelerken göster şu ilkelerden yararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır; 1. Nedensellik ilkesi: Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenleri sorulmakta bunlara yanıtlar aranmaktadır ettik. Örneğin Yağmur yağmaktadır nasıl? , Deprem neden Olan faktörler nelerdir? 2. Dağılış ilkesi: Coğrafi olayların Yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı Bir Olayın sadece sadece Nedenini araştırmakla Kalmaz bu Olayın yeryüzü Genelinde dağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devam eder; Yağmurun ülkemizdeki Coğrafi dağılımı nasıldır? Türkiye'de depremler hangi sahalarda Daha fazladır? biggrin 9.sınıf coğrafya Tüm Konuları ayrıntılıağılış ilkesi sadece sadece coğrafya ya haz Bir özelliktir. 3. Karşılıklı Ilgi ilkesi: Coğrafi olayların birbirleri Ile Olan Bağlantıları da incelenmektedir. Örneğin Yağışın basınçla, sıcaklığın Güneş ışınlarının düşme açısı Ile Olan ilişkisi ya da Dağlık ziyaretinde engebelik alanların nüfus yerleşme üzerindeki etkileri de incelenmektedir ettik.

Coğrafya biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları: 1. Astronomi: Uzay bilimi 2. Jeoloji: Yer Bilimi 3. Jeofizik: Dünyanın iç yapısının Inceleyen bilim dalı 4. Hidroloji: Sular bilimi 5. Meteorolojiden: Atmosfer olaylarini Inceleyen bilim dalı 6. Kartografya: Harita bilimi 7.. Zooloji: Hayvan bilimi 8.. Botanik: Bitki bilimi 9. Antropoloji: İnsan bilimi 10.Etnoloji: İnsan ırklarını Inceleyen bilim dalı 11.Sosyoloji: bilim dalı Inceleyen Toplum 12.Demografi: Nüfus bilimi

COĞRAFYANIN Bölümleri Coğrafya incelemiş Olduğu Konuları Göre Iki Bölüme ayrılmaktadır: 1. Genel Coğrafya A. Fiziki Coğrafya a) Jeomorfoloji b) Klimatoloji c) eğ d) Hidrografya B. Beşeri Coğrafya C. Ekonomik Coğrafya 2. Yerel Coğrafya A) Bölge Coğrafyası B) Ülke Coğrafyası C) Kıta coğrafyası

1. GENEL COÄžRAFYA : fiziki beşeri ettik Ekonomik olayların Yeryüzünün tamamında Ayrı Ayrı ele almaktadır. Olayların Meydana geliş nedenleri dağılışları incelenmektedir ettik. Gözlem karşılastırma yapılarak olaylar Bir sınıflandırmaya çalışmaktadır ettik. Genel coğrafya incelemiş Olduğu konular bakımından Üç Bölüme ayrılmaktadır. A) Fiziki Coğrafya: Yüzey şekilleri basta olmak Üzere Okyanuslar denizler göller ziyaretinde akarsular Gibi su küreyi olusturan unsurlar da inceleme Alanına girmektedir. . Fiziki coğrafya denizlince Yeryüzünün dýþ Görünümü aklımıza gelmelidir Jeomorfoloji (Yüzey şekilleri bilimi): Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. Bunları sınıflandırır. Örneğin Depremlerin Meydana gelmesi. akarsuların olusturmus Olduğu şekiller, buzul ziyaretinde rüzgarların Meydana Getirdiği yer'de şekilleri Jeomorfolojinin inceleme Alanına girmektedir. Klimatoloji (Iklim Bilgisi): Yeryüzündeki iklim tiplerini ziyaretinde bu iklim tiplerinin Coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren ŞARTLAR ziyaretinde bu iklimin görüldüğü YERLER klimatoloji biliminin Kapsamı Alanına girmektedir. eğ (Canlılar coğrafyası): İnsan hariç Yeryüzündeki Diğer canlıların (hayvan ziyaretinde bitki) Coğrafi dağılışını ziyaretinde bu bu dağılışı Etkileyen fiziki sartlari incelemektedir. Örneğin küçük baş Hayvanların Dağılım Alanları ziyaretinde bu dağılımda Etkili Olan iklim Koşulları ziyaretinde yer'de şekillerinin Etkisi biyocoğrafyanın konusudur. Hidrografya (sular coğrafyası): Denizler, göller, akarsular Ile Yeraltı sularının özelliklerini INCELER dağılışlarını Açıklar. B) Beşeri Coğrafya: Yeryüzündeki insan topluluklarının Doğal ortamla Olan ilişkilerini incelemektedir. İNSANLARA tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu İÇERİSİNDE yer almaktadır ait. Örneğin İnsanların Sayısı, Yıldan Yila Değişimi bu değişimde Etkili Olan faktörler, İnsanların yaş Cinsiyet, medeni durum, çalışma Koşulları, eğitim Seviyesi Gibi Özellikleri beşeri coğrafyanın Kapsamı İçerisinde Yer almaktadır. C) Ekonomik Coğrafya: İnsanların yapmış Olduğu Faaliyetler Ekonomik coğrafyanın Kapsamı İçerisinde yer almaktadır. Tarımı Etkileyen ŞARTLAR, tarım ürünlerinin yetişme sartlari, tarım ürünlerinin Coğrafi dağılışı yine Cardio sanayi, Ulaşım, ticaret Turizmi olaylar da Ekonomik coğrafyanın Kapsamı İçerisinde yer almaktadır Etkileyen ettik. 2. YEREL COĞRAFYA: Genel coğrafyanın incelemiş Olduğu tüm konular local coğrafyanın Konuları Arasında yer almaktadır. Ancak local coğrafya Olayları incelerken Bir sınır belirtmektedir ziyaretinde Olayları Daha dar çerçeve de incelemektedir Bir. Örneğin rüzgar oluşumuna neden Olan faktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin Kapsamı içerisindedir. Ancak Türkiye'de Etkili Olan Rüzgarlar local Rüzgarlar local coğrafyanın Konusuna Girer.

Coğrafi KONUM, MATEMATIK KONUM, PARALEL MERIDYENLERIN Özellikleri,  Coğrafi Konum HERHANGİ bir yerin Dünya uzerinde bulundugu Alana'yı Coğrafi Konum denir.

A. ÖZEL KONUM HERHANGİ Bir yeri Diğer yerlerden ayıran, sahip Olduğu kendine olan özelliklerin tümüne Özel Konum denir. Özel Konum, insanları, çevreyi, ülkelerin Ekonomik politik ziyaretinde durumunu çok yönlü Etkiler. Dünya uzerinde, Özel Konum etkisine göster şu Örnekler VERİLEBİLİR: Norveç, Japonya, Ingiltere, Izlanda Gibi deniz ziyaretinde okyanuslara komşu Ülkeler balıkçılıkta ileri gitmislerdir. Kuzeybatı Avrupa kıyıları, YÜKSEK enlemlerde bulunmasına Rağmen, Körfez - izle SU SICAK akıntısının etkisiyle ılıman iklime Bir sahipler olmustur. Orta Asya Orta Avrupa denizlere uzak oldugu icin Karasal iklime Bir sahipler olmustur. A.Ş. Kanarya, Havai, Kıbrıs, VB. adalar, deniz ettik hava yollarının gelişmesiyle ikmal ettik Uğrak yeri Haline gelmişlerdir. Buna Bağlı Olarak bu adaların Önemi artmıştır. Türkiye'nin Özel Hakkinda Konumu Sonuçları A.Ş. Avrupa Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. A.Ş., Türkiye, Asya Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya'nın en eski kültür hazinelerine sahiptir. Dünya'da en Fazla benzin çıkaran ülkelere komşudur. Üç Tarafı denizlerle çevrilidir ziyaretinde yeryüzü şekilleri çeşitlidir. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul Çanakkale ziyaretinde boğazlarına sahiptir. Türkiye'nin Ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklasik 1132 m) Yükselti BATIDAN Doguya Doğru gidildikçe artmaktadır. Zengin Yeraltı kaynaklarına sahiptir.

MATEMATIK KONUM: HERHANGİ bir yerin, Dünya uzerinde bulundugu alanin, enlem dereceleriyle belirtilmesine matematik Konum denir balance ettik. Türkiye'nin MATEMATIK KONUMU VE SONUÇLARI: Türkiye, 36 ° - 42 ° Kuzey paralelleri Ile 26 ° 45 ° Doğu meridyenleri Arasında yer Alır. Diğer Bir ifadeyle, Türkiye Ekvator'un kuzeyinde Greenwich'in A.Ş. dogusunda Bulunan Bir ülkedir. Türkiye'nin matematik konumunun Sonuçları şöylece sıralanabilir: Doğu - batı istikametinde 76 dakika bir local saat farkı bulunur. Ayni anda tek ortak saat kullanılır Hakkında. Çunku doğu - batı yönünde Fazla Geniş Değildir. Güneş ışınları dik açıyla hicbir zaman gelmez. Iki meridyen arası uzaklık Yaklasik Olarak 85 -. 86 km dir Orta yer Alir kuşakta. Mevsimler belirgin Olarak Görülür. kışın cephesel yağışlar fazladır. Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Güneyden kuzeye gidildikçe Cisimlerin gölge boyu uzar. Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz Sureleri Arasındaki fark artar. Kuzeyden esen Rüzgarlar temperature düşürürken, güneyden esen Rüzgarlar temperature yukseltir. Dağların güney yamaçları Daha sıcaktır. Buna Bağlı Olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladır. Bir cismin Ogle vakti gölgesi daima kuzeydedir.

PARALEL (enlem) Ekvator'a paralel Olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir. Paralel çemberlerinin, Başlangıç ​​paraleline (Ekvator) Olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir imkb. Enlem A.Ş. paralel birbirlerinin Yerine kullanılırlar.

Paralellerin Özellikleri Ekvator'un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak Üzere, Toplam 180 paralel bulunur. Başlangıç ​​paraleli Ekvator'dur. En büyük paralel dairesi Ekvator'dur. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe paralellerin Doğru Boyları kısalır. Buna karsilik paralel Numaraları buyur. Iki paralel arası uzaklığa Bir enlem Derecesi denir. . Matematik Hakkinda Konumu Daha AYRINTILI Olarak belirleyebilmek Click, onu paralel dairesi 60 dakikaya, onu dakika bir 60 saniyeye bölünmüştür 90 ° paralelleri nokta halindedir. Paraleller birbirleriyle kesişmezler, birleşmezler. Paraleller doğu -. batı doğrultusunda uzanırlar Ekvator Ile dönenceler Arasında kalan enlemlere alçak enlemler, dönenceler Ile kutup daireleri Arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri Ile kutup noktaları Arasında kalan enlemlere de YÜKSEK enlemler denir. Ardışık Iki paralel arası uzaklık Yaklasik Olarak 111 km dir. Bu uzaklıktan yararlanarak kuzey güney doğrultusunda ziyaretinde Cardio meridyen uzerinde Bulunan İki Nokta Arasındaki uzunluk hesaplanabilir. Paraleller arası uzunluk işlemlerinde göster şu yol takip edilir: Aralarında uzaklığı sorulan noktalar Arasındaki enlem farkı bulunur. Istenilen merkezlerin onu ikisi de Cardio yarım kürede imkb, NUMARASI Büyük paralelden küçük paralel çıkarılır. Farklı yarım küredeler imkb paraleller toplanır. Bulunan paralel farkı sabit uzaklık Olan 111 Ile çarpılır. Enlemin Etkileri Enlem; iklimi, güneş ışınlarının düşme acısını, temperature dağılışını, denizlerin tuzluluk oranlarını, gece gündüz Ile Arasındaki zaman farkını, Kalıcı kar Sınırı yükseltisini, yerleşme ziyaretinde tarım faaliyetlerinin sınırını, bitki örtüsü çeşitliliğini, toprak çeşidini, akarsu rejimlerini, Tarım Ürünleri çeşitliliğini, yerleşme biçimini, Hayvanların dağılışını, vs. Etkiler. MERİDYEN (balance) Bir kutuptan kutba Diğer Ulaşan, paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere meridyen denir. Meridyenlerin, Başlangıç ​​meridyenine (Greenwich) Olan uzaklığının açı cinsinden değerine imkb balance denir. Meridyen balance birbirlerinin Yerine kullanılırlar 

Meridyenlerin Özellikleri Başlangıç ​​180 dogusunda, meridyeninin 180 de batısında olmak Üzere, Toplam 360 meridyen Vardır. Başlangıç ​​meridyeni Ingiltere'nin başkentindeki Greenwich istasyonundan Geçen meridyendir. Iki meridyen arası uzaklığa Bir balance Derecesi denir. Koordinatlarla Bir yeri Daha iyi belirleyebilmek Click, onu meridyen 60 dakikaya, onu dakika bir 60 saniyeye bölünmüştür. Derecesi Ekvator uzerinde Iki meridyen arası uzaklık 111 km dir. Kutuplara gidildikçe bu uzaklık Doğru azalır. Türkiye uzerinde imkb Iki meridyen arası uzaklık, Yaklasik Olarak 85 -. 86 km dir Bütün meridyenlerin Boyları birbirine eşittir. Ayni meridyen uzerinde Bulunan bütün, noktaların (Güneş karşısından Cardio anda geçtiklerinden) local saatleri aynıdır. Meridyen dereceleri Greenwich'ten Doguya ziyaretinde batıya gidildikçe buyur. Meridyenler kuzey -. güney doğrultusunda uzanır Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler. Meridyenler Bir paralel Boyunca birbirlerinden Eşit UZAKLIKTA bulunurlar. Ardışık Iki meridyen Arasındaki local saat farkı 4 dakikadır. Boylamın Etkileri Boylamın Dünya üzerindeki en belirgin etkisi, local saat farklarını oluşturmaktır.

YEREL SAAT Hesaplamaları, ORTAK SAAT, SAAT dilimleri, TARIH DEÄžIŞTIRME çizgisi YEREL SAAT: HERHANGİ Bir Yerde, Güneş'in en tepede Olduğu ana ya da gölge boyunun en Kısa Olduğu ana ogle vakti denir. Ogle vakti gün ortasıdır Kabil edilir Olarak 12.00 saat A.Ş.. Buna Göre ayarlanan saat dilimine local saat denir. Yerel saat farkları, meridyenlerden faydalanılarak hesaplanabilir. Yerel saat hesaplarını YAPABİLMEK Click şunları öğrenmekte Fayda Vardır: . Ayni meridyen uzerinde Bulunan bütün, noktaların Ogle vakitleri Cardio anda olur ziyaretinde local saatleri birbirine eşittir Ayni meridyen uzerinde Bulunan noktaların local saatleri birbirine Eşit olmasina Rağmen Güneş'in doğma ziyaretinde batma saatleri farklıdır (21 Mart, 23 Eylül TARİHLERİ hariç ve). Eklendi bunun nedeni, Dünya ekseninin ° 27 23 'eğik OLMASIDIR.

ORTAK SAAT (ULUSAL SAAT): Çalışma hayatında, local saatlerin hepsini kullanmak En mumkun Değildir. Ticari A.Ş. Ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması, Haberleşme A.Ş. Ulaşım hizmetlerinin Hızlı ve A.Ş. Düzenli bır sekılde yapılabilmesi Click, local saatten Farklı Olarak, ortak saat ya da Ulusal saat uygulamasına ve İhtiyaç duyulmuştur. Bu onun ülkenin, Kendisine En Uygun meridyenin local saatini bütün, Ülke sinirlarinda geçerli hale getirmesiyle OLUŞAN saate ortak saat Adı verilmektedir nedenle. Doğu'nun - batı doğrultusunda Geniş Olan Ülkeler (ABD, Kanada, Çin, vb.) Cardio anda Birden çok ortak saat kullanırlar. Ancak doğu -. Batı yönünde dar Olan Ülkeler (. Türkiye, Italya, Bulgaristan, Ispanya, vb) imkb Cardio anda tek ortak saat kullanırlar Türkiye'de, 1978 Yılına kadar, 2. saat diliminde yer'de alan 30 ° Doğu meridyeninin local saati ortak saat kullanılmıştır olarak. . 1978 yilindan Sonra, güneş ışınlarından Daha Fazla yararlanarak Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, ileri geri saat uygulamasına geçilmiştir ziyaretinde Şöyle Ki; . € ¢ Yaz 3. saat dilimine Giren 45 ° Doğu meridyeninin local saati Esas alınarak ileri saat uygulamasına geçilmiştir doneminde € ¢ Kış Döneminde imkb 2. saat dilimine Giren 30 ° Doğu meridyeninin local saati Esas alınarak

SAAT dilimleri (ULUSLARARASI SAAT) Bilim ve tekniğin hızla gelişmesiyle A.Ş. Ülkeler arası Ekonomik Siyasi ilişkilerin artması ettik, buna Bağlı Olarak İletişimin Hızlı Olması Uluslararası saatin doğmasına yol açmıştır. Bu sebeple saat dilimleri oluşturulmuştur. Dünya 24 saat dilimi Vardır. Üzerinde 3 Click Saat dilimi hesaplamalarında yaz ayları (temmuz, ağustos, haziran) ibaresi geçiyor imkb Türkiye'yi doğu saat dilimi (45 doğu Meridyeni) böyle bir ifade geçmiyor imkb 2 doğu saat dilimi (30 doğu meridyeni) kullanılır.Her saat dilimi 15 meridyen ettik Vardır ARASI dolayısıyla 4x15: 60 dk saat dilimleri arası zaman farkı Vardır € |.

TARIH DEÄžIŞTIRME çizgisi Dünya'nın doğu batı yarım kürelerinin ziyaretinde Uç noktaları Arasında Bir Günlük zaman farkı Vardır. Bu nedenle, Başlangıç ​​meridyeninin devamı Olan 180 ° meridyeni, tarih Değiştirme çizgisi Olarak Kabil Edilmiştir. € ¢ 180 ° boylamının batısına Doğru gidildiğinde, Doğu Yarım Küre'ye geçildiği Click, tarih 1 gün ileridir. 180 ° boylamının doğusuna Doğru gidildiğinde, Batı Yarım Küre 'ye geçildiği Click, tarih 1 gün geridir.

ZAMAN Problemleri 1. Yerel saat problemleri Yerel saat problemlerinde Şu yol takip edilir: a. Istenilen merkezlerin onu ikisi de Greenwich'in batısında ya da dogusunda imkb, balance NUMARASI Büyük olandan küçük Olan çıkarılır. . Istenilen merkezlerden birisi Greenwich'in dogusunda Diğeri batısında imkb boylamlar toplanır Buna Göre; -. boylam farkı bulunur - Bulunan boylam farkı sabit zaman farkı Olan 4 Ile çarpılarak local saat farkı hesaplanır. , b. Dünya BATIDAN Doguya Doğru döner. Bu nedenle, doğuda local saat batıya Göre daima ileridir. Batida imkb local saat Doguya Göre daima geridir. Buna Göre; -. Batıdaki Bir ​​noktanın local saati verilecek, doğudaki Bir ​​noktanın local saati sorulacak olursa, doğuda local saat daima ileri olacağından aradaki local saat farkı toplanır - Buna karsilik, doğudaki Bir ​​noktanın local saati verilir , batıdaki Bir ​​noktanın local saati sorulursa, batı daima geri kalacağından aradaki local saat farkı çıkarılır. 2. Güneş Problemleri: Güneş'in doğma ziyaretinde batma saati Ile Ilgili problemlerde Şu yol takip edilir: a. Yerel saat problemlerinde anlatıldığı Gibi İki Nokta Arasındaki local saat farkı bulunur. b. Dünya, BATIDAN Doguya Doğru döndüğü Click, doğuda Güneş batıya Göre daima erken doğar, Batar. Batida imkb Güneş, Doguya Göre daima geç doğar, Batar. Buna Göre; -. Batıdaki Bir ​​is on a distinguished Güneş'in doğma saati verilir, doğudaki Bir ​​is on a distinguished Güneş'in doğma saati sorulursa, doğuda Güneş erken doğacağından aradaki local saat farkı çıkarılır - Eğri tersi sorulursa ., Batida Güneş geç doğacağından aradaki local saat farkı toplanır

GÜNEŞ SISTEMI, DÜNYANIN şekli Sonuçları, VE ÖZEL PARALELLER Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş . Sisteminde yer Alır Dünyamız EVREN A.Ş. Içinde milyarlarca gökcisminin Bulundu-gu sonsuzluk göster onun İçindeki VARLIKLAR bütünü Tarih: Evren -dür. . Evren içerisindeki Cisimlerin başlıcaları şunlardır Yıldız: Sahip oldukları Enerji Ile çevresine isi ziyaretinde ışık veren gök cisimleridir. . Güneş Bir yıldızdır Gezegen: Bağlı Olduğu yıldız ziyaretinde Kendi ekseni Etrafında Dönen, ISI ışık saçmayıp Bağlı Olduğu yıldızdan aldıkları Işıkları yansıtan gök cisimleridir. . Dünya, Merkür Uydu: Gezegenlerden küçük onlarin ÇEVRESİNDE Dönen gökcisimleridir. . Ay Nebula: Evrendeki kızgın gaz toz bulutlarıdır ettik. . Andromeda Meteor:. Atmosfere girince ateş Külçesi duru-muna dönüşen Evrendeki başıboş dolaşan kayaçlardır Galaksi: Birden Fazla yıldız sisteminin oluştur-dagu Büyük sistemlerdir. Güneş Aldığı Samanyolu Galaksisi yer'de sisteminin. Yıldız Sistemleri'ni: Bir yıldız göster onun çekim gücünün Etkisi Altındaki gezegenler Diğer gökci-simlerinden OLUŞAN sistemlerdir ettik ettik. . Güneş sistemi Güneş Sistemi: Güneş'in çekim gücü Etki-sindeki 9 gezegen, uyduları ziyaretinde Diğer gökcisim-lerinin olusturdugu Bir sistemdir. Uzaklık büyüklük sıralanışı şöyledir. A.Ş. gezegenlerin Güneş yer Alan Sisteminde

Dünya 'NIN şekli VE Boyutları Dünya 'nın şekli Tam bir küre olmayıp kutuplar-dan biraz basık, Ekvator Bölgesinde imkb Daha Siskin küreye Yakın Bir şekildir. Dünya 'nın bu Özel şekline GEOID denir. Dünya Ile Ilgili Tespit Edilmiş başlıca boyut Bilgileri şunlardır: Ekvator çevresi 40,076 km Kutuplar çevresi 40,009 km 6,377 km Çapı Ekvator Yarı Kutup yarıçapı 6.356 km Basıklık rate 1/297 Yüzölçümü 510 km2 milyon hacmi '1.083.320.000 km3 Özel Paraleller: Çevredeki birkaç paralellerin Yerleri, güneş ışınlarının yere değme açısına Bağlı Olarak doğa Tarafindan belirlenmiştir. Bunlar: Ekvator Dönenceler Kutup Daireleri Kutup noktaları EKVATORUN Özellikleri: . En uzun paraleldir . Güneşin önünden EN HIZLI Geçen noktaların olusturdugu paraleldir Dünya'nın eksen çevresindeki Dönüş Hızı Ekvator 'da Yaklasik 1670 km / saat'tir. Güneş 21 Mart 23 Eylül'de dik açıyla Alır. A.Ş. ışınlarını Yıl Boyunca Sıcak olduğundan termik alçak Basınç kuşağıdır. YÜKSELTİCİ hava hareketleri görüldüğü Click bol Yağış Alır. Gece gündüz ettik Sureleri yıl Boyunca birbirine Eşit A.Ş. 12'şer saattir. Dönencelerin Özellikleri Yerleri, yer ekseninin eğikliğine Bağlı Olarak Dönenceler, belirlenen 'Kuzey Güney paralelleridir. A.Ş. 23 27 Kuzey Yarım Küre'dekine Yengeç dönencesi, Güney Yarım Küre'dekine Oğlak dönencesi denir. Orta kuşak Ile Tropikal kuşağı birbirinden ayırırlar. Güneş ışınlarının düz Üzerinde zeminlere dik geldiği, en son noktalardır. Yengeç dönencesi 21 Haziran'da, Oğlak dönencesi 21 Aralık'ta Güneş ışınlarını dik açı Ile Alır.

Kutup Noktalarının Özellikleri 90. Kuzey Güney paralelleridir ettik. Güneş ışınlarının düz Üzerinde zeminlere en dar açıyla geldiği, yerlerdir. Sürekli soğuk olduğundan kutuplar ziyaretinde ÇEVRESİNDE yıl Boyunca termik YÜKSEK Basınç kuşakları Oluşur. Aydınlanma 21 mart ettik çemberinin 23 Eylül'de Teğet geçtiği yerlerdir. Bir yıl icinde 6 ay Sürekli gündüz, 6 ay Sürekli gece yaşanır. Çizgisel hızın sıfır, yerçekiminin en Fazla Olduğu yerlerdir.

Kutup Dairelerinin Özellikleri Yerleri, yer ekseninin eğikliğine Bağlı Olarak Kutup daireleri belirlenen, 6633 'Kuzey Güney A.Ş. paralelleridir. Kutup kuşağı Ile Orta kuşağı birbirinden ayırırlar. Aydınlanma çemberinin yıl icinde yer'de değiştirdiği 21 Haziran Ile ziyaretinde 21 Aralık'ta Teğet geçtiği paralellerdir. 21 Haziran'da Kuzey Kutup Dairesi'nde, 21 Aralık'ta Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır.

Yenile Dünyanın Geoid Şekline Bağlı Sonuçlar: Dünya'nın geoit şekli NEDENİYLE, yerçekimi Ekvator'dan kutuplara Doğru artar Dünya, jeoit değil de küre Şeklinde olsaydı, yerçekimi Dünya'nın onu yerinde Cardio Olurdu. Dünya'nın geoit şekli NEDENİYLE Ekvator Diğer paralellerden ettik Daha uzundur meridyenlerden. Dünya Küre Şeklinde olsaydı, Ekvator çevresi (kutupları çevreleyen Iki meridyenin uzunluğu) birbirine Eşit Olurdu. Ekvator çevresi = 40,077 km Kutuplar çevresi = 40,009

Dünya 'NIN ŞEKLININ SONUÇLARI 1. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe yerçekimi artar. 2. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara gidildikçe daralır. 3. Paralellerin Boyları kutuplara gidildikçe küçülür. 4. Meridyenlerin arası kutuplara gidildikçe daralır. 5. Yeryüzünden yükseldikçe Görülen alan genişler. 6. Dünya 'nın Dönüş Hızı Ekvator'dan kutup-lara Doğru gidildikçe azalır. (Ekvator'da 1670 km / saat Kutuplarda O km / saat) 7. Kuzey kutbundan güneye gidildikçe Kutup Yıldızının görünüm açısı küçülür. 8. Doguya gidildikçe Güneş Daha erken Batar. 9. Dünya'nın Bir Yarısında gece gündüz yaşanır Diğer Yarısında. 10. Tutulmasında Dünya'nın gölgesi Ay Üzerine daire biçiminde Düşer. Ay 11. Ekvator'dan kutuplara Doğru temperature azalır. 12. . Ekvator çemberi, meridyenlerden para-lellerden Daha uzun olur ziyaretinde (1993 / ÖYS): Örnek ? Iki meridyen Arasındaki uzaklığın Ekva-tor'dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni, Aşağıdakilerden hangisidir A) Dünya'nın şeklinin Jeoit Olması B) Meridyen boylarının Eşit Olması C) Paraleller Arasında kalan meridyen yay-larinin Eşit Olması D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi E) Ekvator düzlemi Ile eklipliğin çakışmaması YANIT: Bir

Termik Basınç Kuşakları Dünya'nın küreselliği NEDENİYLE ısınma ziyaretinde soğumaya Bağlı OLUŞAN basınçlara termik Basınç denir. Güneş ışınlarını, yıl Boyunca dik hendek close by açılarla A.Ş. alan Ekvator Fazla ısınır. Isınan hava genleşerek Yükselir Basınç Düşer ettik. Kutuplar, ışınları dar açı Ile aldığından her zaman soğuktur.Soğuk hava ağır oldugu icin yere ÇÖKER ziyaretinde Basınç Yükselir. Dünya'nın küreselliği NEDENİYLE, Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a Doğru daralır. Bu nedenle 60 Kuzey 60 ° açı Ile Görülen kutup yıldızı Güney Kutbu'nda görülmez paralelinde. Dünya'nın küreselliği NEDENİYLE hep aynı Yönde hareketle Başlangıç ​​noktasına ulaşılır. 1519 Yılında Macellan Tarafindan, hep batıya gidilerek Yılın Çıkış noktasına varılabileceği Düşüncesi Ile Ispanya'nın Cadiz Körfezi'ndeki Sancular Limanı'nda Cardio ziyaretinde başlatılan limanda 1522 Yılında oğlu Bulan Dünya seyahati Ile bu sonuca ulaşılmıştır.

DÜNYA'NIN hareketleri Dünya'nın Kendi Ekseni Etrafında dönmesi (Günlük Hareket) Dünya Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, BATIDAN Doguya Doğru 24 Saatte tamamlar. Buna 1 gün denir. Dünya, Kendi ekseni Etrafında atmosfer Ile Birlikte döndüğü Click met Dönüş hissedilmez. Dünya'nın ekseni etrafındaki Kendi Hızı tr Fazla Ekvator uzerindedir. Bu hız Saatte 1670 km.dir. Dünya'nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları: Gece gündüz birbirini takip Eder ettik. Güneş ışınlarının geliş açıları değişir Günlük. Günlük temperature farkları Meydana gelir. Göster Bunun sonucunda; -. FİZİKSEL Çözülme Oluşur - Günlük Basınç farkları Oluşur. - Meltem rüzgarları Oluşur. Merkez kaç kuvveti Meydana gelir. Eklendi bunun sonucunda; -. Sürekli rüzgarların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar Meydana gelir . - Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ziyaretinde yönlerinde sapmalar olur . Yerel saat farkları Meydana gelir Cisimlerin gün İçindeki gölge uzunlukları değişir . . Güneş doğuda erken doğar, Batar ziyaretinde Batida geç doğar, Batar . Dinamik Basınç kuşakları Meydana gelir DÜNYANIN Hızı: . Yenile Dünyanın uzayda Birden çok hareketi vardır.Biz bunlardan dünyanın, Kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasındaki Güneş Hızını inceleyeceğiz A.Ş.

1-YÖRÜNGEDEKI Hızı 9.Sınıf coğrafya Tüm Konuları ayrıntılıünya güneş Etrafında dönerken saatte107 bin km hızla döner.Bu hız dünya güneşe yaklaştığı zaman fazlalaşırken, güneşten uzaklaştığı zaman hız azalır.Eğer bu hız şimdikinin Iki Katı olsaydı o zaman, bir, gün, 24 saat Bir yıl 182,5 olurdu.Hız yarıya inseydi Bir ​​gün24 saat, bir, yıl 730,5 gün Olurdu.

2-KENDI ekseni ETRAFINDAKI Hızı: A) AÇISAL HIZ:. Yenile Dünyanın birim zaman icinde taradığı acıya denir . 1-Dünyanın bir saatteki açısal Hızı 15º dir 2-Dünyadaki bütün, meridyenler 24 Saatte . 360º lik aşıyla dönerler 3-Her meridyenin açısal Hızı eşittir. 4-Açısal hız meridyenlere bağlıdır.

B) çizgisel HIZ : Enlemlere bağlıdır. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara Doğru Gittikçe azalır.En Fazla hız ekvatordadır.Ve Saatte 1670km dir.Bu hız dünyanın, 1 saatteki Hızı 15 ° Olduğu kâbil edilip 15A-111 = 1670 bölgesinin Şeklinde bulunur.Bu hızın Farklı Olması sonucunda: 1-yerçekimi ekvatordan kutuplara gidildikçe artar . . 2-Güneş ekvatorda çabuk doğar çabuk batar.Bu Süre ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.Bundan Dolayı ekvatorda bronzluk gurup vakitleri YOKTUR ettik . gündüz süresi en az ekvatorda değişirken en az kutuplarda değişir - 3-Gece 4-Iki meridyen Arasındaki zaman farkı Her Yerde olur Cardio. DEĞİL: Eger çizgisel hız Iki katına çıksaydı 1 gün 12 saat Bir yıl 730,5 gün Olurdu.

DÜNYANIN GÜNEŞ Etrafında YILLIK hareketi SONUÇLARI EKSEN EÄžIKLIÄžI VE 1. Dünya, Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü sürdürürken Günlük, bir, Yandan da Güneş'in ÇEVRESİNDE dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki Bir ​​yörünge uzerinde 365 gün 6 Saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir. Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi uzerinde Saatte 108 bin km. hızla hareket eder.,

ELİPS BIÇIMINDEKI YÖRÜNGENIN SONUÇLARI Dünya'nın Güneş'e uzaklığı Olan sabit Değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Eklendi bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips seklinde OLMASIDIR. Dünya'nın Güneş'e en yakin Olduğu 3 Ocak Tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya'nın Güneş'ten en uzak Olduğu 4 Temmuz Tarihine imkb Afel (Günöte) denir. * NOT: Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması, Dünya üzerindeki temperature dağılışını belirgin Olarak etkilemez. Temperature dağılışını Etkileyen Temel ETKEN güneş ışınlarının geliş açısıdır. *

Dünya'nın Hızı sabit Değildir. Hız, günberi Tarihinde artarken, günöte Tarihinde azalır. Eklendi bunun sonucunda; - Mevsim Sureleri farklıdır. - Eylül ekinoksu Iki Günlük gecikmeyle gerçekleşir. - Şubat ayı Iki gün sürer Kısa.

Dünya'nın Güneş Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları: . Mevsimlerin değişmesine neden Olur ettik oluşmasına . Mevsimlik temperature farkları Meydana gelir Kara A.Ş. denizler Arasında temperature . farkları Oluşur . Muson rüzgarları Meydana gelir Gece -. gündüz uzunlukları değişir Güneş'in ufuk uzerinde doğduğu yer'de saat Ile ettik, Güneş'in ufukta battığı yer'de ziyaretinde saat değişir. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişirDünya'nın yörüngesinden şeklindeki Geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator'dan Geçen düzleme imkb Ekvator düzlemi denir elips : Dünya ekseninin 23 ° 27 'eğik oluşunun Sonuçları şunlardır . Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl Boyunca değişir Güneş'in doğuş BATIS A.Ş. saatleri Ile Yerleri değişir. Aydınlanma çemberinin Sınırı mevsimlere göre değişir. Mevsimlerin neden Olur. oluşumuna 21 Aralık'ta Güney Yarım Küre'nin, 21 Haziran'da imkb, Kuzey Yarım Küre'nin Güneş'e Daha Dönük olmasina neden olur. Gece gündüz Ile . Sureleri Arasındaki Farkın, Ekvator'dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur . Yıl icinde Cisimlerin gölge uzunlukları değişir Dönencelerin kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek, matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden Olur ettik. Matematik Iklim Kuşaklarının Oluşmasının Temel sebebi Eksen € eğikliğidir 

EKSEN EÄžIKLIÄžI OLMASAYDI; (Ekvator düzlemi Ile Ekliptik üst üste çakışsaydı VEYA yer ekseni ekliptiği dik Olarak kesseydi) Dönenceler A.Ş. kutup daireleri oluşmazdı. Güneş ışınları sadece sadece Ekvatora dik gelirdi. Mevsim degişmesi OLMAZDI. . Sürekli Cardio mevsim hüküm sürerdi . Aydınlanma dairesi kutup noktalarına Sürekli Teğet geçerdi . Gece gündüz Sureleri birbirine Eşit Olurdu Güneşin doğuş-BATIS Hakkinda Konumu saati değişmezdi ettik. kısacası; Sürekli ekinoks Durumu yaşanırdı.

EKSEN EÄžIKLIÄžI 20 ° OLSAYDI Güneş ışınlarının dik geldiği, alan daralırdı. Güneş ışınlarının düşme açısında değişim azalacağından, Ekvatoral bölgenin temperature ortalamasi artardı. Kutup kuşağı ziyaretinde tropikal kuşağın Alanları daralırken, ılıman kuşak genişlerdi. Yurdumuzda YAZLAR Daha serin, kıslar Daha ılık Olurdu. Kutup noktalarının temperature azalırdı. DEĞİL Eksen eğikliği kaç Dereceli imkb Kutup noktalarına güneş ışınları en Fazla o açıyla Düşer. Aydınlanma çizgisi Daha az yer'de değiştireceğinden gece gündüz Ile Arasındaki fark azalırdı. DEĞİL Eksen eğikliği küçüldükçe gece gündüz Ile Arasındaki fark azalır. . Eksen eğikliği büyüdüğünde imkb fark artar

EKINOKS - SOLSTIS Günleri Özellikleri (Mevsimler) VE Dünya'nın Güneş Etrafında dönmesi ziyaretinde eksen eğikliğine Bağlı Olarak Dört önemli Diğer gün Ortaya çıkar. . Bu günler Cardio ZAMANDA mevsimlerin başlangıcıdır 21 Mart 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece - gündüz eşitliği) ziyaretinde TARİHLERİ, 21 Aralık 21 Haziran tarihlerine de SOLSTIS (Gündönümü) TARİHLERİ denir ettik

21 Haziran Durumu: Bir .. Kuzey Yarım Küre Güneş Yengeç dönencesi ışınları ' ne 90 ° lik açı Ile Düşer. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en Kısa gece yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya baslar. Göster Fakat 23 Eylül Tarihine Kadar Gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne Teğet geçer. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl İÇERİSİNDE alabileceği en dik açı Ile Alır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye baslar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en Kısa gölge yaşanır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY gölge Boyları uzamaya baslar. ,

b. Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 43 ° 06 'lık açı Ile Düşer. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En Uzun Gece, En kısa gündüz yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY geceler kısalmaya , Gündüzler uzamaya baslar. Göster Fakat 23 Eylül Tarihine Kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne Teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin Güneyi güneş ışınlarını yıl İÇERİSİNDE alabileceği en dar açı Ile Alır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye baslar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY gölge Boyları kısalır.

23 EYLÜL DURUMU Kuzey Güney Yarım Küre A.Ş. Güneş ışınları Ekvator'a Ogle vakti 90 ° lik açı Ile Düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye baslar. Kuzey Yarım Küre'de geceler itibaren ODALAR VE DETAY Bu tarihten, gündüzlerden uzun olmaya baslar. Güney Yarım Küre'de tam tersi olur imkb. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına Teğet geçer. Bu tarihte Güneş onu Iki kutup noktasında da Görülür. Dünya'da gece gündüz birbirine Eşit olur. A.Ş. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda imkb 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 ARALIK DURUMU a. Kuzey Yarım Küre Güneş 43 ° 06 'lık açı Ile gelir. Yengeç Dönencesi'ne ışınları Kış mevsiminin başlangıcıdır. En Uzun Gece, En kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY geceler kısalmaya , Gündüzler uzamaya baslar. Göster Fakat 21 Mart Tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne Teğet geçer. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl İÇERİSİNDE alabileceği en dar açı Ile Alır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye baslar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY gölge Boyları kısalmaya baslar. ,

b. Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90 ° lik açı Ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en Kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY Gündüzler kısalmaya geceler uzamaya baslar. Ancak 21 Mart Tarihine kadar, Gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne Teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin Güneyi güneş ışınlarını yıl İÇERİSİNDE alabileceği en dik açı Ile Alır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye baslar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en Kısa gölge yaşanır. Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY gölge Boyları uzamaya baslar.

21 MART DURUMU Kuzey Güney Yarım Küre A.Ş. Güneş ışınları Ekvator'a Ogle vakti 90 ° lik açı Ile Düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye baslar . Bu Tarihten itibaren ODALAR VE DETAY Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya baslar. Kuzey Yarım Küre'de tam tersi olur imkb. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına Teğet geçer. Bu tarihte Güneş onu Iki kutup noktasında da Görülür. Dünya'da gece gündüz Sureleri birbirine Eşit olur. A.Ş. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda imkb 6 aylık gündüzün başlangıcıdır Harita Bilgisi, ** çekler, ölçek Alan Hesaplamaları A.Ş. uzunluk çeşitleri, Haritada Yeryüzünün tamamının ya da Bir bölümünün, Kuşbakışı görünüşünün, belli Bir ​​ölçek dahilinde küçültülerek, bir, düzlem Üzerine aktarılmasıyla Elde edilen çizime harita denir.

Bir çizimin harita Özelliği taşıyabilmesi İçin Gerekli Olan KOŞULLAR şunlardır: 1. Kuşbakışı Olarak çizilmiş Olması Haritası Havale çizilen alanin tam tepeden görünüşü Kuşbakışı Olarak adlandırılır. Çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz imkb yeryüzü şekillerinin biçimlerinde Haritaların, boyutlarında birbirlerine Göre uzaklıklarında degismeler olur ettik. 2. ** Çekli Olması Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir Başka ifade Ile harita üzerindeki uzunlukların Gerçek uzunluklara Olan oranıdır. Yerşekillerinin Biçimleri Boyutları ettik, oldukları Gibi aktarılamadığı Click, belli Bir ​​ölçek dahilinde küçültülmesi gereklidir. ** Çek Iki sekilde gösterilir. a. Kesir ölçek: Küçültme rate Kesirli Sayılarla ifade edilen A.Ş. haritalarda en çok KULLANILAN ölçeklerdir. / 500.000 gibi. 1 / 50.000, 1 1 / 5.000 1/500, Kesir onu zaman 1 dir ödeme ölçeklerde. Paydada yer'de Alan'ın sayı imkb, haritası çizilen alanin kaç DeFa küçültüldüğünü Gösterir. , b. Çizik (Grafik) ** çek: Eşit dilimlere Ayrılmış Bir çizgi uzerinde harita üzerindeki uzunlukların Gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir. HERHANGİ bir yerin, Kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ziyaretinde kabataslak Olarak Bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita Ile kroki Arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın imkb ölçekli OLMASIDIR. 3. Bir düzleme aktarılmış Olması Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan kendine sahip Siskin Küresel Bir şekli Vardır. Dünya'nın Küresel yüzeyi düzleme aktırılırken göster Bazı güçlüklerle karşılaşılır. Eklendi bunun nedeni, Küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkansız OLMASIDIR. Buna Bağlı Olarak Haritalar çizilirken, kara A.Ş. denizlerin yerküre üzerindeki Biçimleri ziyaretinde genişlikleri Tam olarak yansıtılamamakta ziyaretinde boyutlarında Gerçeğe uymayan Bozulmalar olmaktadir. Haritalarda Görülen imkb, gerçeğin az ya da çok benzeridir. Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak göster Bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) Yöntemleri Adı verilir. Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. Kabil Edilmesi) esasına Göre çizildiğinden, yükseltinin Fazla Olduğu Yerlerde ziyaretinde ülkelerde izdüşüm alan Ile Gerçek alan Arasındaki fark artar. Türkiye'de, izdüşüm alan Ile Gerçek alan Arasındaki Farkın tr Fazla Olduğu Bölgeler Doğu Anadolu Karadeniz A.Ş., en az Olduğu Bölgeler imkb Marmara Güneydoğu Anadolu'dur A.Ş.. Başlıca projeksiyon Yöntemleri şunlardır: Silindir Projeksiyon: Ekvator A.Ş. çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır Hakkında. Konik Projeksiyon:. Kutuplar A.Ş. çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır Hakkında Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla Elde edilen haritalarda biçim A.Ş. alan bozulmaları çok fazladır. Bu Haritalar Daha çok denizcilik havacılıkta kullanilir ettik.

Harita ÇEŞITLERI A. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE Haritalar 1. Idari ziyaretinde Siyasi HaritalarÜlkelerin Başka ülkelerle Olan sınırlarının gösterildiği haritalara Siyasi Haritalar Adı verilirken, ülkelerin Kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleriinde gosteren haritalara idari harita denir.

2. Beşeri Ekonomik Haritalar . Nüfus, Göç, Yerleşme, TARIM ve hayvancılık, Sanayi, Turizm, VB. dağılışını gosteren haritalardır

3. Fiziki Haritalar Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış yükseltilerini gosteren haritalardır ettik.

4. Özel Haritalar BELİRLİ Bir konu Click Özel Olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, haritalari Gibi Toprak.)

B. ÖLÇEKLERINE GÖRE Haritalar 1. Büyük'ün ölçekli Haritalar Planlar: ölçeği 1 / 20.000'e Kadar Olan haritalardır. Şehir imar Planları, kadastro haritalari bu türdendir. , b. Topoğrafya haritalari: ölçeği 1 / 20.000 Ile 1 / 200.000 Arasında Olan haritalardır. Ulaşım haritalari Ile topografik, jeolojik, morfolojik Haritalar bu türdendir. Büyük ölçekli haritaların genel Özellikleri şunlardır: -. Paydası küçüktür . - Dar Alanları Gösterir . - Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır . - Küçültme rate azdır - Ayni adlı kullanıcının alanı gosteren küçük ölçekli haritalara Göre düzlemde Daha Fazla yer kaplarlar. - Izohipsler arası yükselti farkı azdır. - bozulma rate azdır.

2. Orta'nın ölçekli Haritalar 1 / 200.000 Ile 1 / 500.000 Arasında Olan haritalardır ölçeği

3. Küçük ölçekli Haritalar ölçeği 1 / 500.000 den Daha küçük Olan haritalardır. Bu Haritalar Dünya'nın, kıtaların, ülkelerin Tamamını VEYA Bir Bölümünü Gösterir. Küçük ölçekli haritaların genel Özellikleri şunlardır: -. Paydası Büyüktür . - Geniş Alanları Gösterir . - Ayrıntıyı gösterme gücü azdır . - rate fazladır - Ayni adlı kullanıcının alanı gosteren Büyük ölçekli haritalara Göre düzlem uzerinde Daha az yer'de kaplarlar.Küçültme - Izohipsler arası yükselti farkı fazladır. - bozulma rate fazladır.

Harita Problemleri Harita problemlerinde en çok km'yi cm'ye VEYA cm'yi km'ye çevirme islemi Vardır. Eklendi bunun Click, cm'yi km'ye çevirirken 5 sıfır Silinir. Km'yi cm'ye çevirirken de 5 sıfır Eklenir. 1. Uzunluk Problemleri Kısaltmalar; GU Gerçek uzunluk = HU = Haritadaki uzunluk ölçek. S. = ** Paydası Cegin a. Gerçek uzunluk:. Harita uzunluğu Ile ölçek verilerek Gerçek uzunluk sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında Gerçek Uzunlk: Harita Uzunluğu, X ** daha Paydası Cegin b. Harita Uzunluğu:. Gerçek uzunluk Ile ölçek verilerek harita uzunluğu sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında Harita UZUNLUÄžU: GERÇEK UZUNLUK --------- ÖLÇEÄžIN PAYDASI , c. ölçek:. Gerçek uzunluk Ile harita uzunluğu verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında ÖLÇEK: Harita UZUNLUÄžU --------- GERÇEK UZUNLUK 2. Alan Problemleri Kısaltmalar; GA = Gerçek Alan HA = Haritadaki Alan ölçek. P2 = Paydasının Karesi ölçeğin bir. Gerçek Alan:. Haritadaki alan ölçek verilerek Gerçek alan sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında ziyaretinde GA = HA x ** ç.P2 b. Harita Alanı:. Gerçek alan ölçek verilerek haritadaki alan sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında ziyaretinde Harita ALANI GERÇEK ALAN -------- ÖLÇEÄžIN payda Karesi c. Ölçek: Gerçek alan Ile harita adlı kullanıcının alanı verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki Formul kullanılır Hakkında. ** ÇEÄžIN payda Karesi: GERÇEK ALAN --------

HARITADAKI ALAN 3. Çizik ölçeğin Kesir ölçeğe çevrilmesi Harita problemlerinde çizik ölçek verilip kesir ölçeğe çevrilmesi istendiğinde; . formülü kullanılır Hakkında iklim BİLGİSİ, iklim ELEMANLARI, atmosfer Özellikleri, sıcaklıklı DAÄžILIŞINI Etkileyen faktörler, DÜNYA YILLIK VE, TEMMUZ AYI A.Ş. OCAK sıcaklıklı ORTALAMALARI € | İklim Geniş Bir Sahada, uzun yıllar Boyunca. (40-50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir HAVA DURUMU . Dar Bir Sahada, kısa, Süre İçerisinde Görülen atmosfer olaylarına Hava Durumu denir Klimatoloji Geniş sahalarda, uzun ortalamalarını Tespit ederek İngilizce, iklim bölgelerini atmosfer devam ettik olaylarının eden yıllar . karakterlerini Inceleyen bilim DALINA klimatoloji denir . METEOROLOJIDar sahalarda, Kısa Süreli atmosfer olaylarini Inceleyen bilim DALINA meteoroloji denir ; Iklimin insan Çevre üzerindeki etkileriInsanların ziyaretinde dağılışlarını Yeryüzüne, - - Ekonomik faaliyetlerini, - Yiyecek, giyeceklerini A.Ş. - Fizyolojik gelişimlerini, - Karakterlerini, - Kültür faaliyetlerini , etkiler. Endüstrinin dağılışını Etkiler. malzemesini Etkiler ettik Tipini Konut. Ulaşım faaliyetlerini Etkiler. Turizm faaliyetlerini Etkiler. Tarım faaliyetlerini Etkiler. TARIM URUNLERI çeşitliliğini Etkiler. Toprak olusumunu Verimlilik derecesini Etkiler. A.Ş. Yeryüzü şekillerinin olusumunu Etkiler. Bitki örtüsü çeşitliliğini Etkiler. olusumunu A.Ş. Göllerin göl sularının Kimyasal özelligine Etkiler. Akarsu debilerini rejimlerini Etkiler ettik. dağılışını Etkiler ettik Türleri Hayvan. Dış kuvvetlerin Etki alanlarını dağılışını Etkiler ettik. kayalarin Çözülme Türünü belirler. Erozyonu Etkiler. Kalıcı kar Sınırı yükseltisini Etkiler. Denizlerin tuzluluk oranlarını Etkiler.

Atmosfer Özellikleri  Dünya ' yı gazlardan Meydana gelen Bir geosfer (tabaka) kuşatır. . Buna atmosfer denir

Atmosferin Katları Troposfer: Atmosferin alt tabakasıdır tr. Ekvator üzerindeki Kalınlığı 16 - 17 km, 45 ° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki Kalınlığı imkb 9 - 10 km dir. Eklendi bunun nedeni, Ekvator'daki hava kütlelerinin ısınarak yükselmesi, kutuplarda imkb soğuyan Havanın ağırlaşarak alçalmasıdır. iklim Olayları troposferin 3-4 km lik kısmında Meydana gelir. 4 km lik kısmında bulunur - Çunku, iklim olaylarında çok Etkili Olan su troposferin 3 Buhari. . Troposfer Daha çok yerden YANSIYAN ışınlarla ısınır Atmosferdeki gazların% 75'i troposfer katında yoğun program uygulanmaktadır. Stratosfer: Troposferden itibaren ODALAR VE DETAY 17-30 km ler Arasında bulunur. Bu tabakada su'nun Buhari olmadigi Click, iklim olayı görülmez. Stratosferde temperature Değişimi yok Gibidir. Sıcaklıklı -45 ° C civarındadır. Stratosferde yerçekimi çok azaldığı Click Cisimler Gerçek ağırlıklarını kaybederler. Üst ozon Gazı bulunur kısımlarında. Şemosfer: Stratosferden 30 Sonra - 90 km ler Arasında bulunur. Iki kısımdan Oluşur. a. Ozonosfer: İÇERİSİNDE bulundurduğu ozon gazından Dolayı bu ismi almıştır. Güneş'ten gelen canlı yaşamı Click Zararlı Olan ışınları (Ultraviyole ışınları Gibi) prescribe ettik. Bundan Dolayı canlıların koruyucu katıdır. Dünya'nın aşırı ısınıp, soğumasını önler. , b. Kemosfer: Bu katmana kemosfer denilmesinin nedeni, İÇERİSİNDE göster Bazı Kimyasal olayların Meydana gelmesidir. . Az miktarda Zararlı ışınların tutulması burada da Görülür iyonosfer: Şemosferden Sonra 90-300 km'ler Arasında bulunur. Bu tabakadaki gazlar ultraviyole ışınlarının Etkisi Ile iyonlara ayrılmıştır. iyonlaşma sırasında açığa çıkan Enerji Ile temperature yükselmiştir. (250 ° C), iyonlar Arasında elektron Alışverişi son Dereceli fazladır. . Bundan Dolayı Haberleşme Sinyalleri, radyo dalgaları bu tabakadan yansır Eksosfer: Atmosferin en Üst ziyaretinde tr dýþ sınırını oluşturur. Eksosferde Çevredeki birkaç gaz molekülleri yerçekimi etkisinden kurtularak uzaya kaçar. Bu nedenle dýþ Sınırı kesin Olarak Tespit edilememekte, 10.000 km ye kadar cıktıgı sanılmaktadır.

Atmosferin Faydaları İklim Olayları Meydana gelir. Canlı yaşamı Click gegbekli Gazları ihtiva eder. Güneş'ten gelen ışınları Zararlı tutar. Dünya'nın aşırı ısınmasını soğumasını Engeller ettik. Dünya Ile Birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı Engeller. uzaydan gelen meteorların parçalanmasına neden olur. Güneş ışınlarının dağılmasını saglayarak, gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını Sağlar. Bir Başka ifade Ile Gölgelerin tam karanlık Olmasını önler. Işığı, sesi, temperature geçirir iletilmesini Sağlar'ı ettik. Hava akımları Sayesinde gündüz Olan kesimlerin aşırı Sıcak, gece Olan kesimlerin de aşırı soğuk Olmasını Engeller. İKLİM ELEMANLARI A. Sıcaklıklı Yeryüzündeki sıcaklığın Kaynağı Güneş'tir. Yeryüzünün Güneş'ten Aldığı isi miktarına temperature denir. Termometre Ile ölçülür. Sıcaklığın birimi santigrat Dereceli (° C) dir. Güneş ışınları vasıtasıyla gelen isi Enerjisi, atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır yeryüzünü ısıtır ettik. Ancak, Güneş'ten gelen Enerjinin tümü yeryüzüne Kadar ulaşamaz. . Bir Kısmı atmosferde alıkonur, bir, Kısmı atmosferin yüzeyinden geri yansır Atmosfere gelen Enerji% 100 Kabil edilirse; . Enerjinin% 25'i bulutların atmosferin Etkisi Ile uzaya Doğru yansır ziyaretinde % 25'i atmosferde dağılarak gölge yerlerin aydınlatılmasını ziyaretinde gök yüzünün mavi görünmesini Sağlar. % 15'i atmosfer Tarafindan emilerek atmosferin ısınmasını Sağlar. % 35'i yeryüzüne ulaşır. Bu Enerjinin% 27'si yeri ısıtır. % 8'i imkb yeryüzüne çarptıktan Sonra tekrar uzaya yansır.

Sıcaklıklı DAÄžILIŞINI Etkileyen FAKTÖRLER (sıcaklıklı etmenleri) 1. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı Yeryüzünde temperature dağılışını Etkileyen en önemli Diğer faktördür. Güneş ışınları Bir yere Ne Kadar dik düşerse, orası o kadar Fazla ısınır. Düşme açısı küçüldükçe ısınma azalır. Düşme acısını belirleyen etkenler şunlardır: a. Şekli ettik Dünya'nın enlem: Dünya'nın şekline Bağlı Olarak, Ekvator'dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının Doğru yere düşme açıları küçülür. Göster Bunun sonucunda da Ekvator'dan kutuplara gidildikçe temperature azalır. , b. Yaşanan Mevsim:. Dünya'nın eksen eğikliği ziyaretinde Yıllık hareketine Bağlı Olarak güneş ışınlarının düşme açısı yıl Boyunca değişir . Buna Göre, Kuzey Yarım Küre, yaz mevsiminde güneş ışınlarını dik Daha, kışın Daha eğik Alır c. Günün Saati: Dünya'nın Günlük hareketine Bağlı Olarak, güneş ışınlarının geliş açısı Bir noktaya gün Boyunca değişme Gösterir. Güneş sabah akşam ettik eğik açıyla, Ogle vakti imkb gelebileceği en dik açı Ile gelir. Işınları d. . Güneş, ışınlarının düşme açısı, yerşekillerinin Güneş'e bakma durumuna Göre (Bakıya Göre) yerşekillerinin eğimine göre değişir Tarih: Bakı eğim A.Ş. d. Güneş ışınlarının düşme açısı, yerşekillerinin Güneş'e bakma durumuna Göre (Bakıya, göre) yerşekillerinin eğimine göre değişir Tarih: Bakı eğim ettik.

2. Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yol Güneş ışınlarının atmosferde Aldığı yol uzadıkça Enerji Kaybı o Oranda artar. Dik açı Ile gelen ışınlar Daha kisa bir yoldan yeryüzüne ulaşır ziyaretinde Daha az kayba uğrar. (Ekvator çevresi Gibi) Dar açı Ile gelen ışınlar imkb, daha uzun bir yoldan yeryüzüne ulaşır ziyaretinde Daha Fazla kayba uğrar. (Kutup çevreleri Gibi)

3. Güneşlenme Süresi Güneşlenme süresi arttıkça temperature artar. Yaz aylarinda güneşlenme süresi Fazla olduğundan temperature Değerleri yüksektir. Yine gün icinde en YÜKSEK sıcaklıkların tam Ogle vakti Değil, öğleden Birkaç Saat Sonra Olması güneşlenme süresi Ile ilgilidir. Geceleri imkb, Güneş'ten Enerji alınmadığı Click soğuma Görülür. Bu nedenle günün en soğuk anı, sabah Güneş doğmadan Önceki ve IR.

4. Yükselti Troposfer katında, yerden yükseldikçe temperature Değerleri her 100 m. Onu 100 m alçaldıkça de 0,5 ° C azalırken,. de 0,5 ° C artar.

5. Kara Denizlerin Dağılışı A.Ş. denizler ziyaretinde karalar Ayni miktarda Güneş Enerjisi Alan Cardio derecede ısınmazlar. Karalar, denizlere oranla Daha Fazla çabuk ısınırken ettik, denizler Daha az geç ısınırlar ettik. Yine karalar denizlere oranla DAHA FAZLA, denizler Daha az geç soğurlar ziyaretinde çabuk soğurken ettik. Denizel iklimlerde en Sıcak Ağustos ay, en soğuk Denizler karalara oranla geç ısınıp geç soğuduğu Click, Karasal iklimlerde en Sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Ocak alabildiğine, ay Şubattır .

6. Nem Miktarı Nem, bir yerin Fazla ısınması soğumasını önler ettik. Temperature farkını azaltır. Güneş ışınlarının dik ziyaretinde hendek close by geldiği, Ekvator çevresi Dünya'nın en Sıcak Yerleri Olması gerekirken, nemin fazlalığından Dolayı olmamıştır. Dünya'nın en Sıcak Yerleri imkb Dönenceler civarı (Tropikal Coller) olmustur. Kış mevsiminde, Havanın bulutlu Olduğu günlerde, isi Kaybı azaldığından temperature Değerleri yüksektir. Havanın bulutsuz Olduğu günlerde imkb, isi Kaybı Daha Fazla olduğundan temperature Değerleri düşüktür. Kuru ayaz Bir hava yaşanır ettik. Nemin Fazla Olduğu deniz yüzeylerinde, vadilerde ziyaretinde alçak ovalarda nemin fazlalığından Dolayı temperature Kaybı az alabildiğine, dağ zirvelerinde nemin azlığından Dolayı temperature Kaybı fazladır.

7. Okyanus Akıntıları Okyanus akıntıları, hem denizler hem de karalar uzerinde Havanın sıcaklığını etkilerler. . Bu akıntılar sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara Doğru Düzenli Olarak azalmasını Engeller Ekvator Yönünden gelen Körfez - izle, Brezilya, Kuroşivo Alaska A.Ş. Gibi akıntılar temperature yukseltir. Buna karsilik, kutup Yönünden gelen Labrador, Kanarya, Oyaşivo, Benguela Kaliforniya Gibi akıntılar temperature Dusurur. A.Ş.

8. Rüzgarlar Kuzey Yarım Küre'de güneyden, Güney Yarım Küre'de de kuzeyden esen Rüzgarlar, Ekvator Yönünden geldikleri Click temperature artırır. Kutup Yönünden gelen Rüzgarlar imkb, temperature düşürürler. Bu durum enlem -. Temperature ilişkisine Örnektir Denizden karaya doğru esen Rüzgarlar kışın ılıtıcı, Yazin imkb serinletici Etki yapar. Karadan Denize Doğru esen Rüzgarlar imkb, kışın temperature Düşürücü, Yazin imkb temperature YÜKSELTİCİ Etki yapar.

9. Bitki Örtüsü Bitki örtüsü, güneş ışınlarının Bir kısmını emerek gündüz yerin Fazla ısınmasını önler. Gece imkb, yerden ışıyan sıcaklığın Bir Bölümünü tutarak Fazla soğumayı Engeller. Eklendi bunun sonucunda, bitki örtüsünün gür Olduğu alanlar Ile seyrek Olduğu alanlar Arasında, sıcaklığın dağılışı Açısından Önemli farklar Ortaya çıkar.

SICAKLIĞIN Yeryüzündeki DAĞILIŞI Sıcaklığın yeryüzüne dağılışı izoterm Adı Verilen eş temperature eğrileri Ile gösterilir. Temperature haritalarına imkb izoterm haritalari denir. izoterm haritalari günlük, aylık Yıllık Olabilir ettik. Bu haritaların Bir Kısmı Gerçek sıcaklıkları Gösterir. Bunlara Gerçek izoterm haritalari denir. Bu haritalarda yükseltinin Etkisi hesaba katılır. Bir de, yükselti temperature değerlerinin buna Göre düzenlenip çizildiği Haritalar Vardır, onu yerde sıfır metre Kabil edilerek Değerleri. Bu haritalara da indirgenmiş izoterm haritalari denir. Her yerin Gerçek sıcaklığına, yükseltiden Dolayı kaybettiği sıcaklığın eklenmesiyle indirgenmiş temperature bulunur. Örneğin, 1000 m,. yükseklikteki bir yerin Gerçek temperature 16 ° C imkb, buranın indirgenmiş temperature, Dünya Yıllık Ortalama sıcaklıklı Dağılışı Yeryüzünde Üç Farklı temperature kuşağı oluşmuştur. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalır temperature. Ancak en YÜKSEK sıcaklıklara dönenceler ÇEVRESİNDE rastlanmaktadır. Kuzey Yarım Küre, Güney Yarım Küre'den Daha sıcaktır. Çunku, Kuzey Yarım Küre'de karalar, Güney Yarım Küre'de denizler Daha Fazla yer Kaplar. Kuzey Yarım Küre'de, YÜKSEK enlemlerdeki karaların batı kıyıları, doğu kıyılarına Göre Daha sıcaktır. Sebebi, Sıcak okyanus akıntılarıdır. (Körfez -. Stream, Alaska, vb) Kuzey Yarım Küre'deki temperature farkları Güney Yarım Küre'den Daha fazladır. Sebebi, kara -. Deniz dağılışıdır Termik Ekvator Ortalama 8 ° kuzeye kaymıştır. Nedeni, kuzeyde karaların Fazla Olması ziyaretinde Sıcak okyanus akıntılarının etkisidir. Dünya Ocak Ayı Ortalama sıcaklıklı Dağılışı Ocak ayinda, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanır. Bu ayda Dünya'nın en soğuk Yerleri Sibirya, Kanada Grönland'ın kuzey bölgeleridir ettik. Bu ayda Dünya'nın en Sıcak Yerleri, Oğlak dönencesi üzerindeki kara içleridir. Dünya Temmuz Ayı Ortalama sıcaklıklı Dağılışı Temmuz ayinda, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanır. Bu ayda, Dünya'nın en Sıcak Yerleri Büyük Sahra, Arabistan Yarımadası'nın iç kısımları, Amerika'nın orta kesimleri iran, Orta Asya, meksika, Arizona çevresidir ettik. Bu ayda Dünya'nın en soğuk Yerleri Antarktika Kıtası'ndadır

Basınç Özellikleri VE Basınç atmosferi olusturan gazların yeryüzüne Yaptığı etkiye Basınç denir. Basınç Ile ölçülür barometre. Basıncın Değeri milibar (mb) denilen birimle belirtilir. Cardio basinca sahipler Olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç buz Kapalı eğrilere imkb izobar Adı verilmektedir. Atmosferin yeryüzüne Yaptığı Basınç Her Yerde Aynı Değildir. Atmosfer basıncını Etkileyen faktörler şunlardır:

1. Yerçekimi etkisiyle Yerçekiminin gazlar Dünya'yı çepeçevre kuşatmıştır. Yükseklere çıkıldıkça Doğru Ve alçak enlemlere Doğru geldikçe yerçekimi azalır. Buna Bağlı Olarak Basınç da azalır. yerçekimi Ile Basınç Arasında doğru orantı Vardır. Yerçekimi arttıkça Basınç artar, yerçekimi azaldıkça azalır Basınç.

2. Yükselti Yükseldikçe Basınç azalır. Eklendi bunun nedeni, yükseklere çıkıldıkça Doğru Atmosfer'i olusturan gazların yoğunluklarının yerçekimi etkisiyle azalmasıdır. Basınç Ile yükselti Arasında ters orantı Vardır.

3. Termik Etkenler (sıcaklıklı) Sıcaklığın artmasıyla hava genişler, hafifler Yükselir ettik. Yükselen Havanın yere Yaptığı basıncın azalmasıyla, alçak Basınç Alanları doğar. Sıcaklığın azalmasıyla soğuyan Havanın hacmi 'daralır, ağırlaşır alçalır ettik. Alçalan Havanın yere Yaptığı basıncın artmasıyla YÜKSEK Basınç Alanları doğar. soğumaya ziyaretinde ısınma Bu sekılde, Bağlı Olarak OLUŞAN Basınç merkezlerine termik Basınç merkezleri denir. Örneğin, Ekvator çevresi Sürekli Sıcak olduğundan, burada termik alçak basınçlar oluşmuştur. Kutuplar civarı imkb, Sürekli soğuk olduğundan burada da termik YÜKSEK basınçlar oluşmuştur. Temperature Ile Basınç Arasında ters orantı Vardır.

4. Dinamik Etkenler Hava kütlelerinin alçalarak yığılması VEYA yükselerek seyrekleşmesi sonucunda Ortaya çıkar. Örneğin, troposferin Üst kısımlarında, Ekvator'dan kutuplara Doğru esen Ters (Üst) Alize rüzgarları Dünya'nın dönme Hareketinin etkisiyle 30 ° enlemleri civarında alçalarak YÜKSEK Basınç alanlarını oluştururlar. bununla Birlikte, Batı Kutup rüzgarları dekardan ziyaretinde 60 ° enlemleri civarında karşılaşınca yükselirler ziyaretinde burada alçak Basınç alanlarını oluştururlar. işte, bu şekildeki hava hareketlerine Bağlı Olarak OLUŞAN Basınç merkezlerine de delete dinamik Basınç merkezleri denir. 5-Yoğunluk:Normal Basınç: 45 ° enlemlerinde, deniz seviyesinde, 0 ° C sıcaklıkta, 760 mm yüksekliğindeki cıvanın Yaptığı basinca Eşit Olan atmosfer basıncına Normal Basınç denir. . Bu 1013 milibardır Basınç YÜKSEK Basınç (Antisiklon): 1013 milibardan Daha YÜKSEK Olan basınçlara YÜKSEK Basınç denir. Yuksek basıncın görüldüğü Yerlerde alçalıcı hava hareketleri Vardır. Alçak Basınç (Siklon): 1013 milibardan Daha az Olan basınçlara alçak Basınç denir. Alçak basıncın görüldüğü Yerlerde yükselici hava hareketleri Vardır.

Yeryüzündeki Sürekli Basınç ALANLARI 1. Termik Kökenli Basınç Alanları Ekvatoral Alçak Basınç Alanı (Tropikal Siklon) Ekvatoral bölge uzerinde bütün, Dünya'yı kuşatan Sürekli Bir ​​alçak Basınç adlı kullanıcının alanı uzanır. Eklendi bunun Nedeni buraların devamlı ısınmasıdır. Bu Basınç kuşağı kışın güneye, kuzeye Yazin da Doğru genişler. Kutuplar YÜKSEK Basınç Alanı (Polar Antisiklon) Kutuplar yıl Boyunca soğuk olduklarından, Buralarda Sürekli Bir ​​YÜKSEK Basınç adlı kullanıcının alanı oluşmuştur. Bu Basınç adlı kullanıcının alanı kışın genişler, daralır Yazin da.

2. Dinamik Kökenli Basınç Alanları Ekvator Üstü YÜKSEK Basınç Alanı (Subtropikal Antisiklon) Ekvatoral BÖLGEDE, ısınarak yükselen hava kütleleri Üst alizeler Halinde kutuplara Doğru eserken, gerek Dünya'nın ekseni Etrafında dönmesinden, gerekseyerçekimi soğumadan Dolayı ziyaretinde 30 ° enlemleri civarında alçalır. Sonuçta, bu enlemlerde YÜKSEK Basınç Alanı Oluşur. Kutup Altı Alçak Basınç Alanı (subpolar Siklon) Batı Kutup Rüzgarları ziyaretinde, 60 ° enlemleri civarında karşılaştıktan Sonra yükselirler. . Sonuçta bu enlemlerde alçak Basınç Alanı Oluşur

YÜKSEK Basınç ALANLARINDA; Alçalıcı hava hareketi Vardır. Alçalan hava ısınarak Havanın nem açığını artırır. Bu sebeple Yağış oluşmaz. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Hava GENELLİKLE Açıktır. Yuksek basıncın Etkili Olduğu kış gecelerinde yerin isi Kaybı fazladır.Bu sebeple böyle Olan kış gecelerinde ayaz olur. . Termik YB adlı kullanıcının alanı soğuk, Dinamik YB adlı kullanıcının alanı sıcaktır

ALÇAK Basınç ALANLARINDA; Yükselici hava hareketi Vardır. Yağış bırakır ziyaretinde soğur Yükselen hava. Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Hava GENELLİKLE kapalıdır. Bu sebeple kışın böyle gecelerde yerin isi Kaybı azdır. Hava ılık olur. Sıcak Alanı Termik AB, Dinamik AB Alanı soğuktur. BASINÇLAR A) YÜKSEK BASINÇLAR 1) Sibirya Termik YB: 60 ° enlemlerinde oluşmuştur. Türkiye'de kışın etkilidir. Etkili Olduğu dönemlerde kıslar çok soğuk ziyaretinde kar yağışlı geçer. Türkiye'ye Kuzeydoğudan sokulur. 2) Asor Dinamik YB: 30 ° enlemlerinden kaynağını Alır. Türkiye'de bütün, yıl etkilidir. En Fazla Yazin etkilidir. Etkili Olduğu yaz mevsiminin kurak olmasının başlıca sebebidir (Alçalıcı hava hareketinden Dolayı). Bu basıncın etkisiyle Ege Kıyıları Boyunca kuzeyden esen rüzgarı Etezyen Oluşur. . Yurdumuza kuzeybatıdan sokulur

B) ALÇAK BASINÇLAR 1) Izlanda Dinamik AB: 60 ° enleminde kaynağını Alır. Türkiye'de kışın etkilidir. Etkili Olduğu dönemde kıslar ılık yağışlı geçer ettik. Kuzeybatıdan sokulur. 2) Basra Termik AB: (30 ° Kuzey) Türkiye'de Yazin ekilidir. Yurdumuza Güney doğu Anadolu Bölgesinden itibaren ODALAR VE DETAY sokulur temperature artırır ettik.

jeolojik ZAMANLAR YERKÜRE'NIN YAPISI YERKABUÄžUNU olusturan TAŞLAR YERKÜRE'NIN YAPISI Yeryuvarlağı, iç buz kürelerden Meydana gelmistir. Bunlara geosfer Adı verilir. Geosferlerin yoğunlukları bileşimleri birbirinden farklıdır ettik.

A. YERKABUÄžU Litosfer ya da taşküre Olarak da adlandırılır. Yerküre'nin en hafif en ince tabakasıdır ettik. Yeryüzünden itibaren ODALAR VE DETAY 33 km derinliğe Kadar uzanır Ortalama. Yerkabuğu, bileşimleri yoğunlukları birbirinden Farklı Iki tabakadan Oluşur A.Ş.

1. Granitik Kabuk (Sial) Bileşiminde silisyum A.Ş. alüminyum olduğundan bu ismi almıştır. Yoğunluğu 2,7 - 2,8 gr / cm3 t?. Katı halde bulunur. Kalınlığı okyanus tabanlarında az alabildiğine, kıta tabanlarında fazladır.

2. Bazaltik Kabuk (Sima) Bileşiminde silisyum ziyaretinde magnezyum olduğundan bu ismi almıştır. Yoğunluğu 3 gr / cm3 dolayındadır. Sial'in tersine okyanus tabanlarında kalınlaşır, kıta tabanlarında incelir.

B. MANTO Yer çekirdeğinin örtüsü durumunda olduğundan bu reklam verilmiştir. Astenosferin Adı da verilir. Yerküre'nin Yaklasik 33 km Ile 2900 km derinlikleri Arasında yer'de Alır. Yoğunluğu yerkabuğuna oranla Daha fazladır. (5-6 gr / cm3) Mantonun Üst kısmındaki Maddeler plastik Özelliği Gösterir. Sıvı haldeki manto malzemesine magma denir. Magma Adı Verilen Akışkan manto volkan, it me olayların oluşmasına neden Olan Bir tabakadır. Mantonun temperature 1200 ° C yi bulmaktadır. Manto, yeryuvarlağı hacminin% 80'ini kaplamaktadır.

C. Çekirdek En kalın ağır Olan katmandır ettik. Barisfer Adı da verilir. Dünya'nın MERKEZİNE Kadar uzanır ziyaretinde baslar Mantonun Altında. Kalınlığı 3478 km dir. Yoğunluğu 10 gr / cm3 Olan ziyaretinde sıvı halde Bulunan Üst kısmına dýþ Çekirdek denir. Göster Bunun Altında, Yoğunluğu 13gr / cm3, Olan ziyaretinde Katı halde Bulunan iç Çekirdek Vardır. Dünya'nın Merkezinde temperature 4500 -. 5000 ° C yi bulmaktadır

jeolojik ZAMANLAR jeolojik zamanlar belirlenirken fosiller alınır tortul tabakalar ESA'ları ziyaretinde

1. ILK Zaman (Prekambrien) En eski kıvrımlarla kıtaların Çekirdek kısımları oluşmuştur. Zamanın sonlarında da bakteriler algler tek hücreli canlılar Gibi Ortaya çıkmıştır. A.Ş. ,

2. Birinci Zaman (Paleozoyik) Dünya'nın muhtelif bölgelerinde şiddetli kıvrımlar olmuş, kıtalar bu kıvrımların eklenmesiyle büyümüştür. Türkiye'de Daha birçok Ülkede, taşkömürü Yatakları Meydana gelmistir. A.Ş.

3. Ikinci Zaman (Mezozoik) Jeosenklinallerde Büyük ölçüde tortulaşma birikmeler oluşmuştur ettik. Bu dönem, Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Bu Zamanda, yerkabuğu kırıklarla parçalanarak Ayrı kıtalara bölünmeye Başlamış, deniz ilerlemesi Sonucu karalar denizlerin Altında kalmistir.

4. Üçüncü Zaman (Neozoik) Dünya'da A.Ş. Türkiye'de şiddetli yerkabuğu hareketleri olmustur. Alp kıvrımları oluşmuş ziyaretinde eski kıta kütlelerine eklenmiştir. Kıtalar Günümüzdeki görünümlerini kazanmışlardır. Şiddetli volkanik olaylar. Depremler Meydana gelmistir A.Ş. Atlas okyanusları İpucu Ile Türkiye'nin ana yerşekilleri oluşmuştur ettik. Linyit, benzin, tuz ziyaretinde boraksit yataklarının Oluşumu ve bu da dönemlerdedir.

5. Dördüncü Zaman (Antropozoik) Buzulçağı (Pleistosen'de): Şiddetli soğuma olmustur. Bu nedenle Kuzeybatı Avrupa, Iskandinavya, Kanada Gibi karalar, buzullar Altında kalmistir. Ege Denizi Ile İstanbul Çanakkale boğazları A.Ş. bu dönemde teşekkül Etmiştir. Varlığı ettik İnsanın ilk prehistorik (tarih öncesi) kültürler bu dönemde Görülmüştür. Buzulçağı Sonrası (Postglasyal): Iklim Gittikçe ısınarak Bugünkü şartlara geçmiştir. Şimdiki deniz seviyesine erişilmiş, Ingiltere Avrupa'dan koparak bir ada durumuna gelmistir. Avrupa Kıtası Bugünkü şeklini kazanmıştır. Eski Uygarlıklar Ortaya çıkarak gelişmiştir. Bu Dönem ikiye ayrılır: Buzul ÇAÄžI: . 2.5 milyon yıl sürmüştür . Insanlar bu devirde yaratılmışlardır . Şiddetli soğumalarla Birlikte, K, Y, K de buzullaşma artmıştır . Deniz A.Ş. kara seviyesinde degismeler Görülmüştür İstanbul Çanakkale boğazları oluşmuştur ettik. Buzul ÇAÄžI SONRASI: . 10 bin yıl sürmüştür . Bugünkü iklim Koşulları oluşmuştur . Buzulların Etki Alanları daralmıştır . Hayvanlar kültür bitkileri Ortaya çıkmıştır ziyaretinde evcilleştirilmiş

YERKABUÄžUNU olusturan taslar 1. Püskürük (Katılaşım) TaşlarIç püskürük taşlar: magma, onu zaman yeryüzüne Kadar çıkamaz. Bazen yerkabuğunun beligbli yerlerine sokularak katılaşır. Soğuma yavaş olduğundan iri Kristalli olurlar. Bu taşlara Örnek Olarak granit VERİLEBİLİR siyanit ettik.

Dış püskürük taşlar: Mağmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucunda Oluşur. Soğuma Hızlı olduğundan kristalleşme ya hiç olmaz, ya da çok az olur. Bu taşlara Örnek Olarak andezit bazalt VERİLEBİLİR ettik.

ANDEZIT BAZALT Özellikleri

Yapıları kristallidir. 

Tabakalaşma YOKTUR. 

Içlerinde fosil bulundurmazlar.
Kütleler halindedir.
Asitten etkilenmezler. 2. Tortul (sediment) Taşlar Denizlerde, göllerde, çukur alanlarda biriken maddelerin tortullaşması ziyaretinde çökelmesiyle düşen taşlardır. Özellikleri Kristalli Bir ​​yapıya sahipler değildirler. Tabakalıdırlar. Fosil bulundururlar.

tortul TAŞLAR 3'E AYRILIR Kimyasal tortul taşlar: Sularda erimiş halde Bulunan maddelerin Kimyasal yollarla çökelmesi sonucunda oluşurlar. Kireçtaşı (Kalker), traverten, Kayatuzu'nun, jips (alçı taşı) ziyaretinde dolomit Kimyasal tortul taşlardandır. Mekanik (klastik VEYA kırıntılı) tortul taşlar: Akarsular, Rüzgarlar ziyaretinde buzullar Gibi dýþ kuvvetlerin aşındırdığı Materyalleri tasimasi ziyaretinde çukur alanlarda biriktirmesi Sonucu oluşurlar. Kiltaşı, kumtaşı (Gre), buzultaşı (moren) konglomera kırıntılı tortul taşlardandır ettik.

3. Başkalaşım (Metamorfik) Taşlar Püskürük tortul Taşların ettik, aşırı temperature ziyaretinde Basınç Altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu t? Taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni Özellikler kazanırlar. Mermer, killi şist, Kristalli şist, gnays kuvars başkalaşım taşlarının en Yaygın olanıdır ettik.

Özellikleri Tabakalar halindedir. Sert Bir yapıya sahiptirler. Fosil bulundurmazlar. bunlara Örnek: Granit - gnays Kalker - Mermere Kuvars - Kuvarsit

IÇ kuvvetler OROJENEZ, EPIROJENEZ, volkanizma depremler VE A. DAÄžOLUŞUMU hareketleri

(OROJENEZ) 1. Kıvrılma Akarsular, Rüzgarlar ziyaretinde buzullar Gibi dýþ kuvvetlerin aşındırdığı Maddeler, yer kabuğunun Büyük çukurluklarında biriktirilir. Bu çukurluklara jeosenklinal Adı verilir. Jeosenklinallerde biriktirilen tortul Maddeler, Çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. Böylece Yeryüzünün Büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. Kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir. Avrupa'da Alp'ler, Asya'da Himalaya'lar, Türkiye'de Toros Kuzey Anadolu Dağları bu t? hareketlerle Meydana gelmişlerdir. A.Ş. ,

2. Kırılma Yer kabuğunun eskiden beri kara Haline geçmiş, katılaşmış kısımları, yan basınçlara uğradığı zaman bükülüp katlanamazlar. Bu nedenle, bu Gibi Yerlerde kıvrılmalar Yerine Kırıklar Meydana gelir. Kırıkların Iki yanindaki kısım birbirine Göre yer değiştirirse, bu özellikteki kırığa fay denir. . Kırılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere horst, alçakta kalan kesimlere de graben denir Türkiye'de, en Yaygın horst graben sistemi Ege Bölgesi'nde için yoğun program ettik. TÜRKIYE'DEKI FAY HATLARI Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezi'nden baslar, Marmara . Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya Van Gölü kuzeyine Kadar uzanır Üzerinden Erzincan 

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) . Elazığ ovalarından geçerek Bingöl'e Kadar sokulur ziyaretinde Hatay grabeninden baslar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesi'nde, kuzeyden güneye uzanan çok sayıdaki Doğru fay hatlarından Oluşur.

DÜNYADAKI EN BÜYÜK RIFT HATTI: Afrika'daki Mozambik'ten baslar. Lübnan, Filistin, Suriye Amik ovasına Maraş'a Kadar uzanır A.Ş. Üzerinden. Bu çöküntülerin icinde Çeşitli göller oluşmuştur. Bunlar, Albert, Lut, Tanganika, Victoria, Rudolf, Nyasa, Kivu. Fay Hatları, yer kabuğunun zayıf hareket halindeki bölgeleridir ettik. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları deprem alanlarının uzanışı fay Anahatlarıyla paralellik Gösterir ettik.

B. KITA Oluşumu ve hareketleri (EPIROJENEZ) Kara A.Ş. denizlerde düşey doğrultudaki alçalma yükselme hareketlerine epirojenez denir. Başka bir ifade ile, yer kabuğunun Geniş alanlı yaylanma hareketleridir. Farklı yoğunluktaki yer'de kabuğu Parçaları manto uzerinde Dengeli Bir ​​biçimde dururlar. Bu olaya izostazi, dengeye imkb izostatik denge denir. . HERHANGİ Bir Yerde epirojenez olayının olabilmesi Click, izostatik dengenin bozulması gereklidir Izostatik dengeyi bozan olaylar şunlardır: Iklim Değişiklikleri Yeni Bir ​​dağ Oluşumu ve engebeli YÜKSEK yerlerin Fazla aşınması Deniz çukurluklarında tortulanmanın Fazla Olması Izostatik dengeyi bozan yukarıdaki olaylar Sonucu karalar hafiflemekte yükselmektedir ettik. Karalar, yükselince deniz Seviyesi gerilemekte, deniz Altındaki alanlar kara Haline gelmektedir. Bu sekılde, deniz seviyesinin alçalması olayına regresyon denir. Karalardaki, lavlar, birikmeler, buzullaşma, vb. olaylar sonucunda da karaların Yükü artmakta ya da iç kuvvetlerin etkisiyle çökmektedir. ağırlaşarak ziyaretinde Bu alçalma sonucunda denizler karalara Doğru ilerlemekte kara sular Altında kalmaktadır Parçaları ettik. Bu sekılde, deniz seviyesinin yükselmesi olayına da transgresyon Adı verilir. Epirojenik hareketlere Örnek'in Olarak, İskandinav Yarımadası VERİLEBİLİR Kanada A.Ş.. Buzul Çağında Buralarda 1-2 km kalınlığında buz tabakası Bir Vardı. Sonradan buzullar eriyince, karaların üzerindeki yük azaldı ziyaretinde mağmaya Doğru gömülen bu kara Parçaları tekrar yükselmeye başladı. . Bu yükselme, Günümüzde de yavaş yavaş devam etmektedir EPIROJENIK hareketlere Örnekler :. * Venedik şehri Yılda 4mm batmaktadır . * Tokyo Yılda 1.8 cm'lik batmaktadır . Ülkemizde Karadeniz Akdeniz havzaları çökmektedir ziyaretinde * . * Iskandinavya üzerindeki buzulların erimesiyle onu yıl yükselmektedir Epirojenik hareketler, Türkiye'de de olmaktadir. Milyonlarca Yıldır yükselmekte anadolu, buna karsilik Karadeniz Doğu Akdeniz havzaları çökmektedir ettik. Buna Bağlı Olarak, Çukurova Havzası Ile Ergene Ovası Hızlı Bir çökme icine girmişler tortulanma adlı kullanıcının alanı olmuslardir ettik

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfus Yoğunluğu Haritası 

Dünya haritalari

Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası

Meb Asetat Seti haritalari

Coğrafya Konular

Türkiye haritalari

Kpss Coğrafya