Akdeniz Bölgesi ve Bölümleri Haritası Özellikleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Bölgeler Haritaları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Akdeniz Bölgesi Haritası Özellikleri

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Akdeniz Bölgesi Haritası Özellikleri

Akdeniz Bölgesi

Türkiyenin akdeniz sahillerini ve güneyini kapsayan bölgedir. Bölge sınırı ile il sınırları birbiri ile çakışmaz

Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu'nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır. Genişliği 120-180 km arasında değişir. Batı ve kuzey batısında Ege Bölgesi, kuzeyinde Iç Anadolu Bölgesi, doğusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneyinde ise Akdeniz bulunur. Güneydoğudan Suriye ile komşudur. Türkiye'nin başka bölgelerinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesi'nde de bölge sınırları ile yönetim birimleri olan illerin sınırları tümüyle çakışmaz.

Coğrafya
Coğrafi konum
Adını güneyindeki denizden alan Akdeniz Bölgesi, kuzey batıda Ege Bölgesi, kuzeyde Iç Anadolu Bölgesi, kuzeydoğuda Doğu Anadolu Bölgesi ve doğuda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile komşudur.

Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Marmaris'e kadar 1542 Km'dir.

Akdeniz Bölgesinin yüz ölçümü 89.493 Km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14'ünü kaplar. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük bölgesidir ve nüfusunun en çok değil ama fazla olduğu bir coğrafi bölgedir doğal bitki örtüsü makidir
Arazi Yapısı

Akdeniz bölgesinin dağlık ve oldukça engebeli bir yapısı vardır. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toroslar belirler. Antalya Körfezi'nin iki yanında yer alan Batı Toroslar, Kuzeyde Göller Yöresinde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası'nın batısında beliren Batı Toroslar, Taşeli Platosu'na kadar uzanır.

Genellikle kalker ve ofiyolitli kayalarından oluşan bu dağlar kırıklı ve kıvrımlı bir yapı gösterir. Batı Torosların en yüksek noktası Bey Dağlarındaki 3096 m'lik Kızlar Sivrisi Tepesidir. Göller Yöresi'nin kalker oluşumu, sarp dağlarının ortalama yüksekliği 2000-2005 m arasındadır. Yüksek kütleler arasında Avlan, Gördes, Söğüt gibi karstik kökenli çanak biçimli çukur alanlar vardır.

Bu kesim aynı zamanda düden, obruk, mağara, yer altı dereleri, suyutan ve voklüz kaynakları gibi karstik şekiller bakımından da zengindir.

Türkiye'nin, Beyşehir ve Eğridir gibi büyük tatlı su gölleri buradadır. Batı Toroslar, dik eğimli yamaçlarından inen bol sulu akarsular tarafından parçalanmış ve genellikle boylamasına uzanan derin vadiler ortaya çıkmıştır. siz yokken biz vardık anlaşmalarıyla dünyada bir büyük ve tek olduk bilinizmi.


Orta Toroslar, güney batıdaki Taşeli platosu ile kuzey doğudaki Uzun Yayla arasında uzanır. Bu kesimdeki başlıca yüksek kütleler batıdan doğuya doğru Bolkar Dağları, Aydos Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağlarıdır. Orta Torosların en yüksek noktası Ala Dağlar'da 3756 m'ye yetişen Demirkazık Tepesidir. Orta Toroslar Uzun Yayla'da 1500m yüksekliğindeki bir platoya dönüşür. Orta Toroslar kuzey-güney doğrultusunda akan bol sulu akarsular tarafından parçalanmıştır. Göksu, 130 km uzunluğundaki Limonlu Çayı, Tarsus çayı bunların başlıcalarıdır. Bu akarsular kalker oluşumlu dağlar arasında, derinliği 1000m'yi bulan vadiler açar ve yörenin yüzey şekillerinin sert bir görünüm almasına neden olur.

Amanos Dağları (Nur Dağları), Toroslar dağ sisteminin en güneyindeki bölümünü oluşturur ve Iskenderun Körfezinin doğusunda dik bir duvar gibi yükselir.

Lübnan topraklarından doğarak kuzeye doğru akan ve Antakya yakınlarında dik bir açıyla batıya dönen Asi Irmağı, Amik Ovasının Güneybatı ucunda, geniş tabanlı bir vadiden geçer ve Samandağı yakınlarında Akdeniz'e dökülür.

Çukurova, doğuda Amanos Dağları, batıda ise Orta Toroslarla sınırlanır. Bu geniş düzlük batıda Seyhan doğuda Ceyhan ırmaklarının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş büyük bir delta ovasıdır. Çukurova'nın kuzey kesimleri bu iki ırmağın kolları ile yeryer parçalanmış bir plato görünümündedir; buna karşılık güneyde tekdüze bir hal alır. Bölgedeki en önemli akarsular doğudan batıya doğru sırasıyla Asi, Ceyhan ve Seyhan ırmakları ile Göksu, Köprü Suyu, Aksu, Eşem ve Dalaman çaylarıdır.

Başlıca doğal göller Beyşehir, Eğirdir, Burdur ve Suğla gölleridir. Kıyılarda ise irili ufaklı birçok lagün vardır. En önemli yapay göller ise Seyhan ve Aslantaş baraj gölleridir.

Akdeniz kıyıları genellikle, az girintili çıkıntılı olması ve geniş yaylar çizmesi bakımından Karadeniz kıyılarına benzer; kıyı sahanlıklarına da pek rastlanmaz. Bölgenin en batı kesiminde ise dağlar kıyıya dik uzandığı için, burada Ege kıyılarına benzeyen daha girintili çıkıntılı bir kıyı tipi vardır. Bu kıyıların, yakın zamanlardaki bir deniz düzeyi yükselmesi sonucu oluştuğu sanılmaktadır. Engebeli kıyının içine sokulmuş küçük koylar, adalar ve yarımadalar bu yükselme nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Iklim

Akdeniz ve Ege bölgesi kıyıları ile Marmara Denizi çevresinde görülür . Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak geçmektedir Kışlar ise ılık ve yağışlıdır yaz ve kış mevsimindeki yağış miktarı arasında büyük fark bulunur. Iç kesimlere doğru karasal iklim görülür .
Bitki örtüsü

Dağların denize bakan yamaçlarında makilikler ve yer yer yüksek ormanlar kaplı ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Yine de Akdeniz'in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim, Iç Anadolu'daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz. En sıcak ay ortalaması kıyılardaki 27-28 °C, iç kısımlar 23-25 °C dir; en soğuk ay ortalaması ise kıyıda 10 °C dolayında iken iç kısımlarda 1,5-2 °C kadar iner. Benzer biçimde, yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda 18-20 °C, iç kısımlarda ise 12-14 °C kadardır. Yine Türkiyenin ortalama sıcaklıgı en yüksek noktası da buradadır Mersin kent merkezinin ortama sıcakklığı yıllık 22 °C dir. Bu sayede turizm gelişmiştir. Turizm bölgenin önemli geçim kaynaklarındandır. Aynı zamanda iklim şartları nedeniyli bitki örtüsü makidir ve aynı zamanda yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yinede bu bölgede ortalama derece yazları 18°-30° derece kışları ise ortalama 8°-10° derece arasında yer alır. Bitki örtümüz maki, defne, keçiboynuzu, zeytin gibi bodur vede kısa ağaçlardan oluşur. Ancak bu ağaçlar orman ağaçlarına nisbeten sıcağa ve soğuğa daha dayanıklıdır.
Iller


Akdeniz Bölgesi sınırları içerisindeki iller şunlardır:

* Adana
* Antalya
* Burdur
* Hatay
* Isparta
* Mersin
* Osmaniye
* Kahramanmaraş (Afşin ve Elbistan ilçeleri hariç)
* Konya'nın Bozkır, Halkapınar, Yalıhüyük, Ahırlı, Seydişehir ve Derebucak ilçeleri
* Karaman'ın merkez ilçe ve Ayrancı ilçelerinin bazı bölümleri
* Afyon Karahisar'ın Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçeleri
* Muğla'nın Marmaris-Aksaz, Köyceğiz, Ortaca ,Dalaman ve Fethiye ilçesi
* Denizli'nin Acıpayam, Çameli, Bozkurt, Beyağaç ilçeleri
* Gaziantep'in Islahiye, Nurdağı ilçeleri
* Kilis

Nüfus ve Yerleşme
2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin nüfusu yaklaşık olarak 8,9 milyondur. Akdeniz Bölgesi kıyı bölgelerimize göre daha az nüfusludur. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler Teke ve Taşeli Platosu ile dağlık alanlardır. Akdeniz Bölgesi sulak ve kurak olmayan bir bölge olduğundan nüfus dağınıktır.

Turizm

Bölgenin kıyı kesimindeki elverişli iklim koşulları, doğal güzellikler ve tarihi zenginlikler turizmin gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Antalya Bölümü'nde turizm gelişmiştir. Antalya, Alanya, Side, Kaş, Kalkan bu bölümde deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Akdeniz medeniyetini simgeleyen Olimpus, Patara gibi tarihi şehir kalıntıları önemli turistik çekiciliklerdir. Bölgede geniş alan kaplayan karstik şekiller, özellikle Damlataş ve Insuyu mağaraları ile Cennet – Cehennem obrukları doğa harikasıdır. Pek çok milli park ile uluslararası yarışma ve festivallere duyulan aşırı ilgi bölge turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
tr.wikipedia.org

Antalya Bölümü

Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden Akdeniz Bölgesi'nin batıda kalan bölümüne verilen isimdir. Doğu'da kalan kısım ise Adana Bölümü olarak adlandırılır.
Coğrafi yapı

Antalya Bölümü , Akdeniz Bölgesi'nin en dağlık alanıdır. Burada yer alan Batı Toroslar kıyıdan itibaren hemen yükselir.. Antalya Körfezi'nin batısında Bey Dağları, kuzeyinde Sultan Dağları, doğusunda da Geyik Dağları yer alır.

Bölümdeki ovalar genellikle kireç taşının erimesiyle oluşmuş karstik alanlardır. Teke yöresinde Elmalı, Gölhisar, Acıpayam ve Tefenni ovaları ile Göller Yöresinde Isparta ovası bunların en önemlileridir.

Bölümde büyük akarsu yoktur. Başlıcaları ise; Dalaman, Aksu, Eşen ve Manavgat oluşturur.

Bölümün kuzey kesimine Göller Yöresi denir. Burada irili ufaklı çok sayıda göl vardır. Bunlardan; Türkiye'nin üçüncü büyük gölü Beyşehir ve Eğirdir göllerinin suları tatlı; Burdur Gölü ve Acıgöl'ün suları ise acıdır. Ayrıca Kovada, Suğla ve Salda gölleri de bu bölümde yer alır.
Iklimi

Genellike Akdeniz Iklimi hakimdir. Bitki örtüsü ağırlıklı olarak makidir. Iç kesimlerde Karasal Iklim de görülür. bu bölgeler de ise bitki örtüsü daha çok bozkırdır.
Nüfus

Bölge genellikle dağlık olduğu için nufüs yoğunluğu azdır. Yerleşim daha çok güneyde, sahil bölgesinde yer alır. Antalya, Burdur, Isparta bölümün illeridir. Yerleşim alanları Antalya Ovası ile Göller Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır.

Adana bölümü

Akdeniz Bölgesinin en büyük bölümüdür.Bölüm ManavgatÇay'ının denize döküldüğü yerden Suğla Gölü'nün doğusuna kadarçekilecek bir hat ile Antalya Bölümünden ayrılır.Bölümün başlıcaşekilleri Orta Toroslar, Taşeli Platosu ve Çukurovadır...
Ortatoroslar bölümün kuzey kısmını kaplarlar.Taşeli platosundaki BolkarDağları ile başlayıp Kuzeydoğu yönünde Aladağlar, Tahtalı ve Binboğadağları ile devam eder.Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde yüksekliği 3500metreyi aşan yerler vardır.Bölgenin en yüksek noktası BemirkazıkTepesidir yüksekliği 3756 metredir.Bu bölge aladağlar üzerindebulunur.Orta toroslara göre daha alçak olan Nur Dağları IskenderunKörfezinin doğu kıyılarına paralel uzanırlar ve Güneydoğu toroslarınbaşlangıcını oluşturur.Nur dağları ile Binboğa Dağları, Çukurova'nınkuzeyinde birleşerek Uzunyayla platosuna kadar sokulur. Bölümde Orta Toroslar kuzeyden ve doğudan bir yay gibi uzandığından ulaşım zordur.

Bu iş için bazı geçitler kullanılır.
Çukurova  Gülek Geçidi  Bolkarlar ve aladağlar arasında
Silifke Ovası  Sertavul Geçidi  Bolkarlar üzerinde
Amik Ovası  Belen Geçidi  Nur Dağları üzerindeki.

Bölümün batısındaki Taşeli Platosu geniş yer tutar.Bu alan karkerlidirve taşlık bir görünüme sahiptir.Bu platoda kireç taşlarının erimesi ileoluşan karstik şekillere sıkça raslatlanır.Karstik Şekillerin en ünlüörnekleri.
Cennet ve Cehennem Obrukları Silifkenin doğusu
Mağralar Mersin, Alanya ve Anamurda..
.

Taşeli platosu ülkemizin en tenha bölgelerindendir.Çok az insanyaşar.Bu plato Göksu Nehri ve kolları tarafından derin vadilereayrılmıştır.Güney yamaşları dik bir şekilde denize iner.
Yurdumuzun en büyük ovası ve verimli ovalarından Çukurova ve Amik Ovasıbu bölgededir.Çukurova bir delta ovasıdır.Amik Ovası ise Nur dağlarınıngüneyinde bulunur ve Doğu Afrikadan başlayıp K.Maraşa kadar uzanır vebu ova dünyanın en büyük graben alanı üzerinde yer alır.Bölümdeki diğerdüzlükler ise Silifke, Seyhan, Ceyhan, Kahraman Maraş ve IslahiyeOvalarında...
Bölümün kıyı kesimlerinde Akdeniz Iklimi, iç kısımlarında ve Toroslarınyüksek kedimlerinde ise Karasal Iklim görülür.Bitki örtüsü AkdenizIkliminin bitki örtüsü olan makiler ve iğne yapraklardan oluşanormanlardır.Iç kesimlerde de bozkırlar yer alır.Dağların 2000myüksekteki kesimleri Dağ çayırları bulunur.Bu çayırlarda yaylacılıryoğundur.
Bölümde Seyhan, Ceyhan ve Asi gibi önemli nehirler bulunur.Bu nehirlerüzerinde barajlar bulunur.Bu barajlar sayesinde ülkemize elektiriksağlanır.Seyhan'ın ve Ceyhan'ın suları kışın karların erimesi ile sıksık taşar ama kurulan barajlar bu taşan suları büyük ölçüde kontrolaltına almaktadır.
Seyan Nehri Seyah Barajı
Ceyan Nehri  Aslantaş ve Menzelet Barajı yer alır.

Seyhan ve Ceyhan gibi Göksuda döküldüğü yerde delta oluşturmuştur.Asinehri ise kaynağını ülkemizden değilde Lübnandan alır ama sınırlarımıziçinde denize dökülür ama üzerinde doğal göl yoktur.
Adana bölümünde Antalya Bölümünden daha fazla nüfus vardır ve nüfusÇukurova ve Amik ovası civarında yoğunlaşarak Taşeli platosunun boşkalmasını sağlamıştır.
Adana bölümün en gelişmiş ve en kalabalık şehridir.Yurdumuzun önemlibir kültür, ticaret ve tarım bölgesidir.Adana önemli yollar üzerindeolduğundan gelişmesi hızlanmıştır aslen en önemli nedenÇukurovadır.Tarım Çukurovanın Seyhan nehri üzerindeki Seyhan Barajıtarafından sulanmasından dolayı son yıllarıda tarımsan üretim artmış vetarıma dayalı sanayiler gelişmiştir.
Adanada başlıca Çelik, Kimya, Gübre, Sigara, Tarım alet ve makinaları,çırçır ve prese, metal eşya, dokuma, giyim, bitkisel yağ, unlu mamüllerve çimento sanayii bulunur.Ayrıca Adana için yumurtalık hayati bir önemtaşır çünkü buraya Irak'ın Kerkük bölgesinden borularla petroltaşınmaktadır.Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı devamlı göç alanAdana sürekli büyür.Ayrıca pmuk tarımında çalışmak üzere Doğu veGüneydoğu Anadolu bölgelerinden Çukurovaya mevsimlik işçi gelir.
Bölümün tek şehri tabikide Adana değil.Adanadan sonra Mersin bölümün enbüyük yerleşim birimidir.Mersin sahip olduğu limanı ile ülkemizin enönemli ihracat limanı konumundadır.Bu modern limanımızdan özellikle yaşsebze ve meyva ihraç edilir.Ayrıca bu limadan Kıbrıs ile Mersinarasında gemi seferleri düzenlenmektedir.
Mersinin gelişimine büyük katkı sağlayan ülkemizin önemli petrolrafinerilerinden olan Ataş Petrol Rafinerisi bulunur.Bunun dışındaTaşucuna bağlı kağıt fabrikasıada bu ilimizdedir.Mersinde ekonominingelişmesi ve ihracatın artması için ilk serbest bölge kurulmuştur.
Merkezi Amik ovasının güneyinde yer alan ve Antakya olan Hatay tarih bir şehrimizdir.Tarihi açıdan büyük önemi vardır.Çünkü 1.DünyaSavaşından sonra bir süre Fransız himayesinde kalmıştır fakat dahasonra 1937'de özerklik kazanmış ve 1938 bağımsız Hatay Devletikurulmuştur. Fakat bu devlet kendi şekilde bağımsız yaşamayı değil anavatan Türkiyeye katılmayı uygun görmüştür.1939 da Hatay Meclisinin aldığı bir karar ile bu bölge ülkemize katılmıştır.

Iskenderun ilimiz kendi adını taşıdığı bir körfezde bulunur.Önemli birlimanımız olan Iskenderun kara ve demir yolları ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine bağlanır.Bu yüzden önemli bir limanhaline gelen Iskenderunda Batmandan boru hatları ile taşınan petroldepolanır.Ayrıca ülkemizin en büyük demir-çelik fabrikası burada bulunur
Dondurması ve Fransızlara verdiği müdale ile ünlenen ve bu mücadelesonunda adına Kahraman eklenen, bölümün kuzeydoğusunda kalan ilimiz Maraş bölümün önemli bir şehridir. Ayrıca ağaca ve bakıra dayalı elsanatları çok gelişmiştir.
Adana Bölümü'nün diğer yerleşim merkezleri : Kilis, Osmaniye, Tarsus,Kozan, Kadirli, Ceyhan, Kırıkhan ile Alanya, Silifke Anamur veDörtyoldur.
Toprağın verimli ve iklimin elverişli olması nedeni ile halkın başlıgageçim kaynağı Tarımdır.Sulama imkanlarına bağlı olarak yılda 2-3 kezürün alınabilir.Başlıca tarım ürünleri pamuk, turunçgiller, susam, yerfıstığı, soya fasülyesi, buğday, zeytin ve muzdur.
Çukurova:Pamuk
Dörtyol:Portakal
Kilis:Zeytin
Anamur ve Çevresi: Muz

Ile tanınmıştır.
Ayrıca son yıllarda sulamanının gelişmesi ile Çukurovada mısırada üretilmeye başlanmıştır.
Hayvancılık ise çok yaygın değildir ama en çok küçük baş hayvancılık ve bunların arasında da en çok kıl keçisi yetiştirilir.

Yer altı kaynakları ise..

Krom Orta Toroslar, Nur Dağları
Linyit Kozan ve Karaisalı
Demir Kozan ve Gülnar
Kurşun – Çinko  Bolkar Dağları

Ayrıca Bakınız

Ege Bölgesi Haritası

Coğrafi Bölge ve Bölüm Dilsiz Haritası

Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz Bölgeleri Haritası

Türkiye Haritaları

Türkiye Dilsiz Harita

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Türkiye Haritaları

Meb Asetat Seti Haritaları

Dünya Haritaları

Coğrafya Konular

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

Flash Oyunlar

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Kpss Coğrafya

Akdeniz Bölgesi Nüfus Yoğunluğu Haritası

Kurtuluş Savaşı haritaları

Türkiyenin Bölgeleri Haritası

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

Coğrafi ResimlerCoğrafi Resimler

Doğu Anadolu Bölgesi ve Bölümleri Haritası

Iç Anadolu Bölgesi Haritası