Ormanlarımızın Bölgelere Göre Dağılım Haritası

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Haritaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Ormanlarımızın Bölgelere Göre Dağılım Haritası

Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

Türkiye'de ormanlar

Türkiye'nin sahip olduğu tabiat şartları nedeniyle % 80'den fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 25'tir. Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. 

Türkiye'de ormanların az olmasının nedenleri:

1. Türkiye'nin eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle savaşlar ve göçler sırasında ormanların tahrip edilmesi.

2. Tarla açmak, hayvan otlatmak ve odun ihtiyacını karşılamak için ormanların tahrip edilmesi.

3. Orman yangınları.

Türkiye'de ormanların bölgelere göre dağılışı 

1. Karadeniz Bölgesi: %24,18

2. Akdeniz Bölgesi : %24,9

3. Ege Bölgesi : %16,75

4. Marmara Bölgesi: %12,76

5. Doğu Anadolu Bölgesi: %10,83

6. Iç Anadolu Bölgesi : %7,54

7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: %3,02

Halk arasında orman; sadece bir ağaç topluluğu veya yakacak ihtiyacını karşılayan bir varlık olarak algılanmaktadır. Halbuki orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız tabiat faktörlerinin birlikte oluşturduğu doğal bir bütünlüğü ifade etmektedir.

Türkiye ormanları çeşitli tıbbi, aromatik, endüstriyel ve süs bitkileri ile çok sayıda flora (bitki) ve fauna (hayvan) türlerine sahiptir. Ülkemiz ormanları küresel öneme sahip değerli biyoçeşitlilik kaynakları içermektedir. Bunlardan Göknar, Ladin, Sedir, Ardıç ve Sığla'nın gen merkezi ülkemizdir. Bir başka deyişle, bu ağaç türleri yeryüzüne ülkemizden yayılmışlardır.

77.945.200 hektar olan ülkemiz arazisinin 20.763.248 hektarlık kısmı ormanlarla kaplıdır. Bunu yüzde olarak ifade edersek, topraklarımızın %26.6 sı ormanlık alandır. Bu alanların yaklaşık 9 milyon hektarı oldukça iyi, geriye kalan 11 milyon hektarı ise bozuk ormanlardır.

Türkiye'deki orman alanlarının büyük bir kısmını doğal orman alanları oluşturmaktadır. Ormanlık alanlar daha çok Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i çevreleyen dağlarda yoğunlaşmıştır.

Ormanlarımızın % 48 'i verimli ormanlardır. Mülkiyet bakımından ise %99 'u devlete aittir. Ormanların korunması, işletilmesi, yeni orman alanları oluşturulması ve ağaçlandırmalar yapılması ile milli parkların işletilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunmaktadır.

Dünyada bugün 1.5 milyarı balta girmemiş olmak üzere, 4 milyar hektar orman bulunmaktadır. Çeşitli sebeplerle 1950 - 1990 yılları arasında, mevcut ormanların yarısı yok olmuştur..

Tropikal (yağmur) ormanların ekosistem için büyük önemi vardır. Tropikal ormanların kapladığı alan dünya yüzeyinin yalnızca % 7 'sidir. Ancak yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin % 80'i bu bölgelerde yaşamaktadır. Bu ormanlar dünyanın akciğerleri görevini yapmakta, atmosfere oksijen sağlamakta ve yağmur dengesini düzenlemektedir. Dolayısıyla dünyanın iklimi üzerinde ormanların önemli etkisi vardır.

Ülkemizde son yıllarda artan orman yangınları adeta milli felaketlere dönüşmüştür. Son on yıl içersinde 12 bin hektar ormanımız yanarak yok olmuştur.

Ormanlar; ihmal, dikkatsizlik (söndürülmeyen piknik ateşi, sigara izmariti vb.) sonucu veya kasıtlı olarak (tarla açma, kaçak yapılaşma vb.) yakılmaktadır. Orman yangınlarının %47 'sinin sebebi tam olarak belirlenememiştir. Sebebi belirlenen orman yangınlarının %48 'inin kasten, %48'inin dikkatsizlik ve tedbirsizlik, %4 'ünün de doğal oluşumlar (yıldırım vb.) sonucu meydana geldiği belirlenmiştir.

Ülkemizin yaklaşık % 27 olan ormanlık alanı yukarıda belirtilen sebeplerle % 20'lere düşmüştür. Ormanlarımızın % 44 'ü üretim yapılabilir, %56 'sı ise verimsiz olduğundan üretim yapılamaz niteliktedir. Ayrıca ülkemiz ormanlarının % 54'ü koru, % 46'sı baltalık orman özelliğindedir.

Ormanların Faydaları:

Su ekonomisini düzenler, set ve taşkınları önler. Su ve rüzgara karşı toprağı tutarak, taşınmasını önler. Ortam sıcaklıklarını ılımanlaştırarak, yağışların oluşmasını sağlar. Yerleşim alanlarının çevresindeki havayı temizler. içerisinde yer alan flora ve faunayı korur. Çevreyi süsler, ülkeye doğal güzellik sağlar. Ayrıca her türlü spor ve turistik faaliyetlere müsait olması sebebi ile eğlenmek ve dinlenmek için uygun ortam oluşturur. Kamuflaj görevi yaparak askeri üs ve tesisleri gizler. Bütün bunlarla birlikte ormanlar; yakacak ihtiyacını karşılamada, kağıt üretiminde, ev eşyası ve ders araçları üretimi vb. alanlarda hammadde kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.

Ormanların faydaları 

1. Ormanlar hava kirliliğini önler.

2. Erozyonu engeller.

3. Orman ürünlerinden yararlanılır. Kağıt, selüloz ve kereste gibi çeşitli eşyalar sanayi kollarında kullanılır. Ayrıca reçine, sığla yağı, kozalak vb. çok sayıda yan ürünleri de bulunur.

4. Çeşitli hayvanlara barınak oluşturur.

5. Yüzeysel akışı ve selleri engeller.

6. Yeraltı su miktarını arttırır.

7. Yağmur bulutlarını çekerek yağış olmasını sağlar

8. Havadaki oksijen miktarını arttırır

9. Insanlara ekonomik katkısı vardır.

10. Iklimi dengeler.

11. Insanlarımızı sakinleştirir.

12. Havadaki karbondioksiti emer oksijen yapar.

Ormanların korunması için alınması gereken önlemler 

1. Orman yangınları önlenmelidir.

2. Ağaç kesimlerine engel olunmalıdır.

3. Ormanlara zarar veren hayvanların (kıl keçileri) ormanlardan uzaklaştırılması gerekir.

4. Yanan veya kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerekir.

5. Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır.

6. Çocuklarımız başta olmak üzere herkes ormanın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlenmeli ve gerekli eğitimi almalıdır.

7. Ağaçtan yapılan eşyaların daha dikkatli kullanılması gerekir.

8. 1 hektar orman yakan kişiye para cezası verilmelidir.