Erozyon Risk Haritaları

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Haritaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Erozyon Risk Haritaları

Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

Erozyon Risk Haritaları

 
Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinden seçilen 17 nehir havzasında akarsu havza, alt havza ve mikro havzalarının belirlenmesi, drenaj ağının belirlenmesi, erozyon modelinin oluşturulması, yıllık ortalama sediment değerlerinin tespit edilmesi ve erozyon risk haritalarının oluşturulması işi tamamlanmıştır. Söz konusu havzaların havza, alt havza,  mikro havza sınırlarına ve drenaj ağına "Su" bölümünden ulaşılabilir.
 
Alt havza ve havza sınırları, drenaj ağı projede çalışan Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanları tarafından oluşturulmuş olup Gediz havzasına ait uygun bir erozyon tahmin modeli kullanılmış, model aracılığıyla diğer havzalarda da erozyon alanlarını gösteren erozyon risk haritaları oluşturulmuştur.
 
Projenin yapımında kullanılan uluslararası tahmin yöntemi sayesinde temelde iklim, toprak, topografya ve bitki örtüsü parametrelerini kullanarak toprak erozyonunun niceliksel (ton/ha/yıl) olarak tespit edilmesi sağlanmıştır.
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama teknikleri ve kullanılan teknolojisi sayesinde Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinden seçilen projeye konu olan havzalarda tüm akarsuların havzaları ve alt havzaları belirlenmiş olup, yıllık akarsular tarafından taşınan sediment miktarları tespit edilmiştir. Kullanılan denklem sayesinde, büyük havzalar için doğru, ekonomik ve hızlı bir şekilde erozyon duyarlılık haritaları oluşturulmuştur.
 
Bu tür teknolojilerin bir arada etkin bir şekilde kullanılması ile gölet ve baraj su toplama havzalarında erozyonun önlenmesi ve su yapılarının ekonomik ömürlerinin uzatılması veya en azından, planlanılan sürelerde yeterli ölçülerde kullanılması sağlanacaktır.
 
Havzalarda toprak ve su sürdürülebilirliği açısından erozyon tehlikesinin bilinmesi, toprak ve su koruma önlemlerinin planlanmasında önemli faydalar sağlayacaktır. Oluşturulan erozyon risk haritaları ülkedeki tüm havzalarda havza bazlı yapılacak toprak ve su koruma planlarına altlık veri olarak kullanılabilecektir. Havzalarda yapılacak ıslah çalışmalarına, ağaçlandırma projelerine, erozyon kontrol ve ıslah çalışmalarına yardımcı veri olarak kullanılacaktır.
 
Proje sonucunda tahmin edilen 17 havzaya ait sediment miktarları Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Sediment Gözlemleri Yıllığı” verileri ile karşılaştırılmıştır. Her havzaya ait bir alt akarsu kolu seçilerek bu akarsu kolu üzerinde sediment hesaplamaları yeniden yapılmış ve çıkarılan sonuçlar “Sediment Gözlem Yıllığı” 'ndaki verilerle karşılaştırılmıştır. Arada çok fazla fark olmadığı gözlemlenmiştir.