Ortadoğu Fiziki Kabartma Haritası

busegül dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Haritaları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ortadoğu Fiziki Kabartma Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Ortadoğu Fiziki Kabartma Haritası

Ortadoğu Fiziki Haritası

Orta Doğu
 
Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölge. Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı kapsar. Orta doğu kavramı Avrupa merkeziyetçi yaklaşıma dayanır ve Ingilizlerin 19. yy. da kullanmaya başladıkları bir kavramdır. Bu tanımlamada Ingiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul edilmiş; doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir
 
Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Türkiye, Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün, Israil, Lübnan, Iran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen ve Mısır'dır.
 
Yakın Doğu ve Orta Doğu kavramlarının karşılaştırılması 
 
Orta Doğu, batılı devletler tarafından bazen Yakın Doğu olarak adlandırılır. Oysa ki Yakın Doğu, Orta Doğuyla beraber Balkanları da kapsar.
 
Bu adlandırmadaki değişiklik, Osmanlı Imparatorluğunun yıkılmasıyla başlamıştır. Osmanlı Imparatorluğu döneminde Balkanların Osmanlı egemenliği altında olması ve farklı bir kültür motifini barındırması nedeniyle, Balkanlar ve Doğu Akdeniz sahilleri "Yakın Doğu", mezapotamya dahil olmak üzere mezapotamya ile Hindistan arasındaki bölge "Orta doğu" olarak adlandırılmaktaydı.
 
Balkanlarda özgür devletlerin ortaya çıkması "ötekiler" kavramını ortadan kaldırmış ve Yakın Doğu kavramının yaygın olarak kullanılmamasına yol açmıştır. Yakın doğu kavramının kullanılmamaya başlamasıyla Orta Doğu kavramı, Türkiye dahil olmak üzere Türkiye ile Hindistan arasındaki bölge için kullanılmaya başlanmıştır.