Türkiye Fay Hatları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Haritaları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Türkiye Fay Hatları Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Türkiye Fay Hatları Haritası

Türkiye fay hatları ve jeotermal alanları kuvaterner, tersiyer, volkanitler ve ana fay hatlarını gösteren harita


Türkiye deki önemli fay hatları

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
Bu deprem kuşağı batıda Saros körfezinden başlayıp Marmara Denizinin ortasını takib ederek Batı ve Orta Karadeniz Bölümlerini geçtikten sonra Kelkit vadisine oradan Erzincan, Erzurum üzerinden geçtikten sonra Van Gölüne ulaşır.

Batı Anadolu Fayları
Kıyı Ege ve Güney Marmaradaki çöküntü alanları boyunca doğu-batı uzanışlı bu fay hatları Denizli, Dinar, Gediz, ızmir gibi alanların üzerinden geçmektedir.

Doğu Anadolu Fayı

Doğu Afrikadan Kızıldeniz, Doğu Akdeniz hattını takip ederek Hatay, Amik gölü (Kurutulmuş) tabanını takip ederek Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ hattını izleyerek Van gölünün güneyine ulaşır.
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattıyla Van yakınlarında birleşir.

Yapılan istatistiklere göre ülkemiz topraklarının %92 si nüfusumuzun ise % 95, sanayi tesislerinin kurulduğu yerlerin % 92si, barajlarımızın büyük bölümü çeşitli derecelerde deprem görülebilecek araziler üzerinde yer alır. Van, Erzurum, Kars, Afyon, ızmit, Gediz, Bingöl  yerleşim alanları ülkemizde depremlerin sık olarak gerçekleştiği yerlerdir. Son yıllarda deprem görülen yerler Ceyhan - Adana diğeri ise Kocaeli çevresidir.
Trakya, Kuzey Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Taşeli platosu ile Konya çevresinde deprem görülme ihtimali az olan yerlerdir.

Ayrıca Bakınız

Hareketli Yerküre Flash

Coğrafya Animasyonlar Flashlar

Coğrafya Konular

Coğrafya Flash Haritaları

Dünyamızın Şekli ve Katmanları

Sınır Komşusu Ülkeler Ulaşım Ağları Gümrük Kapıları Haritası