Ocak Ayı Dünya Ortalama Basınç Durumu Haritası

busegül dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dünya Haritaları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ocak  Ayı Dünya Ortalama Basınç Durumu Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Atmosferdeki yatay basınç değişimleri, izobar (eş basınç) haritaları ile gösterilir. İzobar haritaları birçok yönüyte izoterm haritalarına benzer. Örneğin;

* İzobarlar iç içe kapalı eğrilerden oluşur.

* Aynı izobar haritasında, izobarlar arasındaki basınç farkı birbirine eşittir.

* İzobarların sıklaştıkları yerlerde, kısa mesafelerde basınç farkı artarken, seyrekleştiği yerlerde aynı mesafede basınç farkı daha azdır.

* Alçak veya yüksek basınç merkezleri, iç içe küçük halkalardan oluşan izobar adacıkları oluştururlar.

* İzobar haritaları oluşturulurken, sıcaklık haritalarında olduğu gibi deniz seviyesine indirgenmiş basınç değerleri de kullanılır.

Yer Yuvarlağı’nın şekline ve kendi ekseni etrafındaki haraketine bağlı olarak, yeryüzünde termik ve dinamik basınç kuşakları oluşur. Ancak, eksen eğikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan mevsimler arası sıcaklık farkları, karasallık, denizellik ve okyanus akıntıları gibi tariflerin etkisiyle, yeryüzündeki basınç dağılışında bazı farklılıklar ortaya çıkar.