Dünya Lehçeleri Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dünya Haritaları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Dünya Lehçeleri Haritası

 Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur. 

Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin yunanca, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.

Dünya'da dil aileleri

Dünya'da Dil Aileleri

1 Başlıca dil grupları

2 Hint–Avrupa Dilleri Ailesi

3 Kafkas dilleri

3.1 Kuzey Kafkas dilleri

3.2 Güney Kafkas dilleri

4 Hami-Sami dilleri ailesi

5 Çin-Tibet dilleri ailesi

6 Tay-Kaday dilleri

7 Ural dilleri ailesi

8 Altay dilleri ailesi

9 Dravid Dilleri Ailesi

10 Avustronezya Dil Ailesi

11 Güney Asya Dilleri Ailesi

12 Paleo-Asya Dilleri Ailesi

13 Khoisan Dilleri

14 Nijer-Kongo Dilleri Ailesi

15 Nil-Sahra Dilleri Ailesi

16 Eskimo-Aleut Dilleri Ailesi

17 Algonkin dilleri

18 İrokua dilleri

19 Maskoke dilleri

20 Dene-Yenisey dilleri

21 Saliş dilleri

22 Siyu dilleri

23 Uto-Aztek dilleri

24 Mişe-Zoke Dilleri Ailesi

25 Oto-Mange Dilleri Ailesi

26 Yuma-Koçimi Dilleri Ailesi

27 Maya dilleri

28 And-Ekvator Dilleri Ailesi

29 Karib Dilleri Ailesi

30 Tupi-Guarani Dilleri Ailesi

31 Pano-Takana Dilleri Ailesi

32 Ge Dilleri Ailesi

33 Hivaro (Jivaro) Dili

34 İzole diller