Türkiye Tersiyer Yaşlı Kömür Havzaları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Maden Yatakları Haritaları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Türkiye Tersiyer Yaşlı Kömür Havzaları Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Türkiye'de kömürün tarihçesi

Türkiye'de ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet’in 1829 yılında Ereğli’de kömürü bulmasıyla başlamıştır. İlk fiilî üretim ise 1848 yılında "Hazine-i Hassa" tarafından havzanın Galata sarraflarına kiralanmasıyla gerçekleşmiş ve bu idare altında çok ilkel bir çalışma ile 40–50 bin ton civarında kömür üretilmiştir. Kırım Harbi’nin başlaması ile idare İngilizlere geçmiş, 1864 yılında ise devrin Kaptan-ı Deryası’na devredilmiş ve bir maden nazırlığı kurulmuştur. Bu devrede havzada büyük gelişmeler olmuş, tren ve dekovil hatları döşenmiş havzanın sınırları tespit edilmiş, kok, briket, ateş tuğlası ve çimento fabrikaları gibi tüketici tesisler kurulmuş ve üretim muntazam artışlarla 1907 yılında 735.000 tona erişmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında faaliyet tekrar gerilemiş savaşın sonunda ise havza Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu idare altında istihsal 1920 yılında 570.000 tona erişmiştir.

Türkiyede antrasit içeren kömür yatağına rastlanmamıştır. En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve toplam 8,4 milyar ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68’inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır.

Çeşitli derinliklerdeki taşkömürü yatakları ile Ereğli, Zonguldak havzası Türkiye'nin en önemli taş kömürü havzasıdır. Taşkömürü rezervi ise toplam 1,35 milyar ton dur.

Ayrıca her ne kadar kalori değeri düşük olsa da, elektrik enerjisi alanında Türkiye'nin en büyük linyit rezervi Afşin-Elbistan bölgesinde bulunmaktadır.

Türkiye'deki başlıca linyit yatakları

Afşin Elbistan AEL (Afşin Elbistan Linyitleri)

Karaisalı, Adana)

Merzifon ve Suluova

Mengen, Bolu

Kükürtlü

Eynez, Soma ve Işıklar, Soma (Manisa)

Uluçayır, Divriği (Sivas)

Gülşehir, Nevşehir)

Zonguldak

Tunçbilek, Tavşanlı (Kütahya) GLİ (Garp Linyitleri İşletmesi)

Anahtar Kelimeler:turkiye komur haritasi google cografyaforum com türkiye demiryolu haritası türkiye kömür sahaları potansiyel kullanım türkiye metamorfik türkiye metalojeni haritası türkiye kömür rezervleri haritası google cografyaforum mta gov com kömürsahaları türkiye demiryolları haritasıharitasi google cografyaforum mta gov com türkiye magmatik kayaçlar türkiye kayaçları haritası türkiye haritası demiryolları deki tersiyer yaşlı kömürler türkiye haritaları google cografyaforum türkiye magmatik kayaç haritası