Nikel - Mangan - Antimuan Yatakları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Maden Yatakları Haritaları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Nikel - Mangan - Antimuan Yatakları Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Nikel Nedir
Atom numarası 28, Atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir Element (simgesi Ni).
Nikel Kaplama Nedir
Üzerine Nikel kaplanmış metal.
Nikel dövülebilen ve ısıtıldığı zaman kırılmadan uzayabilen bir ma­den olmakla birlikte kullanılan ma­denlerin de en sertidir. Yerˊin yüzeyinde pek bol değildir; göktaşlarında saf halde bulunur. Çıkartıldığı maden ocaklarında başka madenlerle karışık haldedir. Yeni Kaledonya garnieritˊinde magnezyumla karışık olarak ortalama yüzde 6 nikel vardır; Kanada pirotinˊleri ise demir ve bakırla karışık ola­rak yüzde 3 Nikelden meydana gelmiştir.
Nikel, maden cevherinin zenginleştirilip kavrulmasından sonra, Elektrik fırınında ergitilmesiyle elde edilir: buna ham nikel denir. Son arıtma için genellikle elektroliz denilen kimyasal yönteme başvurulur.

Nikelin Özellikleri
Nikel gümüş - beyaz bir metaldir. Oldukça sert olup, periyodik cetvelde geçiş metalleri arasında yer alır. Genelde pentlandit içinde demir ve sülfür ile, milerit içinde sülfür ile, Nikelinin içinde Arsenik ile birlikte bulunur.
Nikelin havaya karşı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde; bozuk para üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde ve Alman Gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılır.
Nikel doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. Alaşımlar ( özellikle süper alaşımlar ) ve paslanmaz çelik üretiminde önemlidir. Ayrıca nikel doğal bir özelliği sayesinde manyetik bir alan içinde bir miktar boyut değiştirme kabiliyetine sahiptir. Nikelde bu değişim Negatif yönde olmaktadır.
Nikelin oksitlenmiş hali genelde +2 değerliklidir ancak 0, +1, +3, +4 değerlikleri de gözlemlenmiştir. Bununla birlikte +6 değerlikli nikelin varlığı da mümkün olabilir.

Nikelin Tarihçesi
Nikelin tarihi M.Ö 20 yılına kadar dayanmaktadır. Hatta bazı eski Çin dokümanlarında, beyaz nikelin Doğuˊda M.Ö 1400-1600 yıllarında kullanıldığı anlatılmaktadır. Ancak nikelin genelde gümüş ile karıştırılması sebebiyle bu bilgi kesin değildir.
Dünya nikel üretiminin yaklaşık olarak yarısı Kanadaˊda üretilir; bu bakımdan Kanadaˊyı Sovyetler Birli­ği, Yeni Kaledonya, Küba ve Ameri­ka Birleşik Devletleri izler. Türkiyeˊ­de bulunan nikel yatakları işletmeye elverişli zenginlikte değildir.
Saf nikel özellikle sağlamlığı nede­niyle kullanılır. Kimyasal etkenler­den (pas) etkilenmez, Hava değişim­lerinden bozulmaz. Bu özelliği yüzün­den nikel, birçok alaşım türünün ya­pımında aranan bir elemandır. Bu alaşımlardan bazılarında yüksek oranda nikel bulunur (ferronikel, Nikrom): bunlar az genleşir, yüksek ısı­lara dayanır ve deniz suyundan et­kilenmez. Bazı alaşımlar da çelik esa­sına dayandırılır. Nikel-kromlu çelik­ler, hiç oksitlenmediklerinden, sanayide pek çok yerde kullanılır.
Nikel içeren Mineraller Cama yeşil renk vermek için de kullanılmıştır. Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir. 1751ˊde, Baron Axel Fredrik Cronstedt Bakırı nikolitten ayırmaya çalışırken, Nikeli elde etti. Saf nikelden yapılmış olan bozuk paralar ise ilk defa 1881ˊde İsviçreˊde üretildi.

Nikelin Oluşumu
Nikel temel olarak iki tür maden yataklığından elde edilir. Birincisi, temel Minerallerin limonit (Fe, Ni)O(OH) ve garnierit (Ni, Mg)3Si2O5(OH) olan lateritik yataklardır. İkincisi ise, ana Minerali pentlandit (Ni, Fe)9S8 olan magmatik sülfit yataklarıdır.
Kanadaˊnın Sudbury bölgesi bugün Dünya nikel üretiminin %30ˊunu yapmaktadır. Sadbury cevher yatağının, ilk jeolojik zamanlarda Dünyaˊya vurmuş olan büyük bir meteorun sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde toplam nikel rezervinin %40ˊı ise Rusyaˊnın Norilsk bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgedeki yataklar, Rus madencilik firması MMC Norilsk Nickel tarafından işletilerek Dünya pazarına sunulmaktadır. Diğer büyük nikel yatakları ise Fransa (New Caledonia), Avustralya, Küba ve Endonezyaˊdadır. Tropikal bölgelerdeki yatakların çoğu, ultramafik kayaçların yoğun yağışlarla yıkanmasıyla ortaya çıkan ikinci bir konsantre olan lateritik yataklardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucu, Türkiyeˊnin batısında bulunan nikel yatağının Avrupaˊdaki tesisler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir.
Jeofiziksel kanıtlar göz önünde tutulduğunda, nikelin çoğunluğunun, Dünyaˊnın çekirdeğinde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir.
Nikelin Kullanım Alanları
Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca cama yeşil renk vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Nikel her şeyden önce bir alaşım metalidir. Bu nedenle alaşım olarak birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu alaşımlar Bakır, krom, Alüminyum, kurşun, kobalt, gümüş ve Altın ile yapılan alaşımlardır.
Nikel ayrıca bozuk paraların üretiminde ve dekoratif gümüş yerine kullanılmaktadır. ABDˊde kullanılan beş sentlik bozuk para %75 Bakır içerir. 1922-81 arasında üretilen Kanada senti ise %99.9 nikel içermekteydi ve manyetik özelliğe sahipti.
Nikel(III) oksit ise birçok nikel- kadmiyum, nikel- demir ve nikel- metal hidrit şarj edilebilir pilde katot olarak kullanılmaktadır.

Mangan

Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır. Grimsi metal renklidir. En önemli metallerden biridir.

Vücut metabolizması üzerine etkileri

Vücutta protein sentezlenmesinde, sindirimde ve besinlerden enerji üretilmesinde görev alan önemli minerallerin içinde bulunan etkili bir elementtir. Eksikliğinde sürekli yorgunluk, hafıza problemleri, kısırlık, kilo kaybı, özellikle çocuklarda ve bebeklerde büyüme geriliği gibi belirtiler görülür.Mangan bitkiler için de çok önemli bir elementtir ve günümüz modern tarım sektöründe vazgeçilmez bir gübre içeriğidir.

Grimsi metal renklidir. Çeliğin dayanımını geliştiren bir alaşım elementidir. Bu özelliği içinde bulunan karbon miktarına bağlıdır. Yüksek karbonlu çelikelerde mangnanın etkisi sertlik ve dayanımı artırmaktadır.e Elementler için kullanılar peridiyotik yapı A B olarak adlandırılmıştır..

Antimon Nedir?
Kimyasal bir eleman. Sembolü Sb, Atom ağırlığı 121.8, atom numarası 51 dir.


Tabiatta çok az miktarda serbest halde bulunur. Daha çok antimonit halinde ve çok defa gümüş ve altın ile beraber bulunur. Saf antimon, mavimtrak beyaz renkte, metal parıltılı ve billur

yapılıdır. Kolaylıkla toz haline getirilir. Havada ısıtılırsa, mavi bir alevle yanarak antimon trioksit verir.

Saf halde antimon, antimonitten elde edilir. Yalnız, kolay kınlan bir eleman olduğundan saf halde çok kullanılmaz. Teknikte, daha çok alaşımları kullanılır. Bazı bileşikleri de hekimlikte ilaç olarak kullanılır: Kusturma ilâcı olarak kullanılan potasyum antimonu tartarat gibi.