Dolamit Magnezyum Barit Yatakları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Maden Yatakları Haritaları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dolamit Magnezyum Barit Yatakları Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Barit Yataklarının Oluşumu
Damar ve Dolgu Şeklinde Barit Yatakları:Bu tip barit yatakları hidrotermal olarak fay boyunca, çatlak boşluklarında ve breş zonlarında filonlar, damarlar şeklinde oluşmuşlardır.Barit yatakları içerdikleri diğer maddelere göre isimlendirilir.Bunlar; floritli, kurşunlu, koballı, bakırlı, stibnitli, manganlı barit filonlarıdır.

Tabakalanmış Barit Yatakları:Bu tip barit yatakları sedimanter kayaçlar arasında bulunur.Barit zengin kütleler masif ve iyi tanelenmiş şekillerde oluşur.Baritin yanında kuvars, çört, pirit ve demiroksit görülür.Karbonatlar kalsit, viterit, siderit, dolomit, stronsiyanit gibi minerallerdir.

Kalıntı Barit Yatakları:Bu tip yataklar, daha önce oluşmuş barit yataklarının aşınması ve bozulması sonucu, sedimanter kayaçlar arasında oluşmuşlardır.Kolayca eriyen ordovisiyen ve kambriyen yaşlı kireç taşları ile dolomitler içinde barit lifli, ufalanmış kütleler olarak bulunur.Barit; pirit, galen bazen çört ve jaspeoit içermektedir.

Baritle Beraber Bulunan Mineraller
Barit doğada çeşitli minerallerle beraber bulunur.Genellikle gang minerali olarak oluşur.
Baritin beraber bulunduğu mineraller;
*Markasit, barit taneciklerinin ve modellerinin üzerine ince kabuk ve rozetler halinde bulunur.Kabuk kalınlığı üç milimetre kadardır.
*Pirit ve Kalkopirit, filon şeklinde oluşmuş barit yataklarında görülür.
*Sfalerit, galenle beraber barit gangı içine yayılmış olup miktarı galene göre daha azdır.
*Hematit ve Limonit, barit içerisinde en yaygın olan mineraldir. Markasitlerin bozulması sonucu oluşur.
*Mangan, genellikle psilomelan şeklinde barit filonlarında görülür.
*Kuvars, barit levhaları ve yumruları arasında kristaller şeklinde bulunur.