Türkiye Demir Yatakları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Maden Yatakları Haritaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Türkiye Demir  Yatakları Haritası

Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

Türkiye'de Demir Yatakları

Türkiye’de bu güne değin 900 kadar mıntıkada demir cevheri saptanmış olup, ekonomik olabileceği düşünülen 500 civarında mıntıkada etüt yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Türkiye demir cevheri bakımından, 10 bölgeye ayrılmıştır:

1. Sivas-Malatya Bölgesi,
2. Kayseri - Adana Bölgesi,
3. İçel Bölgesi,
4. Payas - Kilis Bölgesi,
5. Giresun Bölgesi,
6. Ankara - Kırşehir Bölgesi,
7. Sakarya - Çamdağ Bölgesi,
8. Çanakkale - Balıkesir Bölgesi,
9. Kütahya Bölgesi,
10. Aydın - İzmir Bölgesi,
Ancak bu bölgelerin demir tenörü ve rezervleri değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle daha sağlıklı bir bölgelendirme şu şekilde yapılabilir.

SİVAS-MALATYA-ERZİNCAN BÖLGESİ
Bu bölge, halen işletilmekte olan madenlerin büyük kısmını ihtiva etmesi, rezervlerinin büyüklüğü ve ileride değerlendirilebilecek düşük tenörlü rezervleri de içermesi nedeniyle, Türkiye’nin en büyük demir cevheri bölgesidir. Halen yüksek tenörlü, direk şarjlık cevher üretim merkezi durumunda olan bu bölgede; 1985 yılında Divriği Konsantrasyon ve pelet tesisleri üretime başlamıştır. Düşük tenörlü Hekimhan-Deveci sideritlerini işlemek için planlana kalsinasyon tesisleri ile yine düşük tenörlü Hekimhan-Hasançelebi manyetit yataklarının işletilmesi için düşünülen Konsantrasyon ve pelet tesislerinin de bu bölgede yer alacak olması, bölgenin uzun yıllar Türkiye demir madencilik bölgesi olacağını göstermektedir.
Bu bölgede son yıllarda yapılan çalışmalarla önemli rezerv artırıcı gelişmeler kaydedilmiş olup; Divriği A+B Kafa, Dumluca, Bizmişen, Kurudere, Çetinkaya, Otluklise, Deveci, Karakuz, Sivritepe, Hasançelebi bu bölgenin önemli cevher yataklarıdır.

KAYSERİ-ADANA BÖLGESİ
Türkiye’nin ikinci derecede önemli demir cevheri bölgesi olup, daha ziyade yüksek tenörlü, direk şaıjlık cevherler içermektedir.
Attepe, Kızıl Menteş, Karaçattepe, Mağrabeli (Koruyeri), Elmadağbeli, Ayıdeliği, Kararnadazı ve Tacir demir yataklarının bulunduğu bu bölgede, son yıllarda (1989-1993) MTA tarafından yapılan etüd ve sondajlı aramalar sonucunda Mansurlu-Attepe civarında önemli rezervler ortaya çıkarılmış olup, yeni rezervIerin bulunması beklenmektedir.

ANKARA-KESiKKÖPRÜ BÖLGESİ
Ankara-Bala, Kırıkkale-Keskin arasında yeralan bölgede; Madentepe, Büyükocak, Camiisağır, ve Camiikebir yatakları bulunmakta olup, uzun yıllardır Karabük Demir Çelik Tesislerine sevkiyat yapılmaktadır

BATI ANADOLU BÖLGESi:
Batı Anadolu Bölgesi demir cevheri yatakları, genellikle yüksek tenörlü, ancak empüriteli cevher ihtiva etmektedir. Bu cevherler ancak diğer cevherler ile harmanlamak suretiyle empüriteleri tolore edilerek kullanılırlar. Bölgede mevcut Şamlı cevheri Cu, Eymir cevheri As ve Ayazmant cevheri Cu ve S yönünden empüritelidir.
Ayazmant, Büyük ve Küçük Eymir, Çavdar, Hortuna sahaları bu bölgede bulunmaktadır.

DİĞER BÖLGELER
Yukarıda söz edilen bölgeler dışında kalan cevher yatakları, belirli bir bölgede toplanamayacak şekilde dağınık olup en önemlisi, Bingöl - Genç - Avnik yatağıdır. Yatak önemli miktarda rezerv olmakla beraber fosfat (P) empüritesi içerdiğinden teknolojik proses gerekmektedir. Ayrıca; Sakarya - Çamdağ (karbonat ve silisli), Payas (yüksek alüımınalı), İçel yöresindeki (düşük tenörlü) yataklar, Bitlis - Meşesırtı, Öküzyatağı (Fosfat empüriteli), Adıyaman - Çelikhan - Bulam (Fosfat empüriteli), Kahramanmaraş - Beritdağı (düşük tenörlü), yozgat - Sarıkaya (düşük tenörlü) gibi sorunlu cevher yataklarıda teknolojik proses gerektirmektedir. .

DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ:
Ülkemizde demir cevheri ve rezervleri, Demir Çelik Fabrikalarının kullanımına göre 3 kategoride toplanabilir. Aşağıdaki tablo ve açıklamaları verilen, Türkiyenin bu güne kadar tespit edilen demir cevheri rezervi; işletilebilir 80,3 milyon ton, Sorunlu 962,8 milyon ton ve potansiyel 321,5 milyon ton olmak üzere toplam 1363,5 milyon tondur.

İŞLETİLEBİLİR DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ:

Bu kategoride gösterilen cevher yatakları, bugüne kadar üzerinde belirli düzeyde arama çalışmaları yapılmış ve işletme faaliyetlerinde bulunulmuş demir cevheri yatakları olup halen çoğunda üretim devam etmektedir. Demir (Fe) tenörleri %51-62 arasında olup, ortalama tenörü %55 civarındadır. 22 yatağın rezervi; görünür 89,2 milyon ton, muhtemel 41,1 milyon ton olmak üzere toplam 130,6 milyon tondur. Ancak işletilebilir miktarı 1996 yılı itibariyle 80,3 milyon tondur. (50,3 milyon tonluk cevher rezervi, sorunlu yataklar arasında gösterilmiştir.)

SORUNLU DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ
Bu yataklar rezerv arama çalışmaları yapılmış ve görünür+muhtemel rezerv potansiyeli belirlenmiş, ancak içinde, fabrikalar tarafından istenmeyen emprüteler bulunduğundan dolayı işletilmesi kısmen yapılmayan 17 ayrı ocaktan oluşmaktadır. Bu yataklarda; görünür 307 milyon ton, muhtemel 655,8 milyon ton olmak üzere toplam 962,8 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Bu yatakların demir tenörleri Fe %19-54 arasında değişmektedir.

DEMİR CEVHER ÜRETİMİ
Türkiye'de demir cevheri üretimine, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşu ile 1938 yılında Divriği Demir cevheri yataklarından başlandı. Demir cevher üretimi, Erdemir ve İsdemir fabrikalarının kurulması ile giderek artmış ve son yıllarda 5-6 milyon ton seviyelerine yükselmiştir.

Genel olarak, Demir Çelik fabrikalarına uygun kimyevi evsafa haiz cevher bulunan yataklardan yapılan üretim, kırma eleme tesislerinden geçirilerek, fabrikaların istediği, fiziki evsafta toz ve parça cevher olarak ayrılarak fabrikalara sevk edilir. Sadece Divriği'den üretilen tüvönan cevherden pelet ve konsantre cevher üretilmektedir.

Yurtiçi üretiminin, hemen hemen tamamına yakını Sivas-Malatya ve Kayseri-Adana bölgelerinden yapılmaktadır. 1996 yılı üretimlerinin, yarıdan fazlası kamu sektörü tarafından 2 adet ocakta yapılmış, geri kalan ise özel madenciler tarafından 9 sahadan yapılmıştır.

kaynak:ERDEMİR MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.