Saltuklular Haritası Bilgileri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Meb Asetat Seti Haritaları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Saltuklular Haritası Bilgileri

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Saltuklu Beyliği, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından, aynı zamanda adı 'seyyid' olan Ebulkasım Saltuk Bey'in 1071 yılında kurduğu Anadolu Türk Beyliği'dir. Merkezi Erzurum'dur.

Saltuklular, Gürcülerle savaşarak topraklarını genişletmişlerdir. Danişmentlilerle birlik olup Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmışlardır. Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah, Gürcüler üzerine çıktığı sefere Saltuk Beyi Al¢attin Melik Şahı da davet etmiştir. Ancak, Alattin Melik Şah bu sefere katılmayı kabul etmeyince, Rükneddin Süleyman Şah, 1202'de Erzurum'u alarak Saltuklular Beyliği'ne son vermişdir.

Saltuklu beyleri, kültüre, sanata ve mimari eselere çok önem vermişler ve sahip oldukları yerlerde çeşitli mimar eserler yaptırmışlardır. Melik Gazi; Kale Camii ve Tepsi Minareyi inşa ettirmiştir. Erzurum'da 1179'da inşa edilen Ulu Camiyi N¢sıreddin Muhammed yaptırmıştır. Üç kümbetler ismiyle bilinen türbelerden biri, Izzeddin Saltuk'a aittir. Bu türbenin yanında bir de zaviye vardır. Tercan'da, Mama Hatun tarafından bir kervansaray ve türbe yaptırılmıştır. 1232 senesinde, Eb» Mensur tarafından inşa ettirilen Micingerd Kalesi, Saltuklulara ait önemli eserlerdendir ve bu eserlerin çoğu zamanımıza kadar ulaşmıştır.

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Diğer Türk Devletleri

Tarih Konular

Malazgirt Meydan Muharebesi

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

Kpss Tarih

Türk Bayrakları (35)