Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 197,198

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 197,198

Sayfa 197

1)Kütük adlı metinde Osmanlı döneminin Balkanlardaki yayılmacı siyasi anlayışı ve ordu sisteminin işleyişi ile ilgili özellikler ön plana çıkmıştır.

1.Etkinlik

Metnin olay örgüsü: a, i, ç, b, c, h, e, g, d, j, f, ğ2)Belirlediğimiz olay örgüsünde Osmanlı ordusunun fetihleri o dönem Anadolu’da yaşanabilecek türden bir olaydır.

Metinde ortaya konan temel çatışma “zeka ve korkaklık” kavramları üzerine kurulmuştur.

Hikayedeki savaş stratejisi ve komutanlarda bulunması gereken ileri görüşlülük, zeka, cesaret gibi özellikler metne evrensel bir değer kazandırır.

3.Etkinlik

Arslan Bey: Zeki ,ileri görüşlü, kurnaz ve cesur bir komutan.

Hadım Ali Paşa: Ordularını Arslan Bey’in ordusuyla birleşiten bir komutan

Tofel, Pallaviçini: Arslan Bey’in yenmek istediği komutanlar

4.etkinlik

Hikayede kişiler İstanbul dışından seçilmiş, böylece Anadolu insanının cesareti, zekası ve vatanseverliği yüceltilmiştir.

Hikayede anlatılan olaylar 16. Yüzyılda geçmiştir.

16. yüzyılın özelliklerini yansıtmaktadır.

Sayfa 198

6.Etkinlik

Metnin teması askeri başarıdır.

7)3. kişinin ağzından aktarılmıştır. İlahi bakış açısı

8)Yazar, mekana ve kişilere tam olarak hakimdir.

7.Etkinlik

Bir ateşli silah olan top ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır.

9)Kütük hikayesinde Türk ordusunun hücum kabiliyeti ve savaşlardaki üstün zekası işlenmiştir.

10)Türk tarihinin en parlak dönemini ele alarak toplumun tarih bilincini canlı tutmayı amaçlar.

8.Etkinlik

Milli Edebiyat dönemi hikaye geleneğine göre yazılmıştır.