Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 187

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 187

Sayfa 187

1.  Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(  Y ) Yahya Kemal Beyatlı, Millî Edebiyat Dönemi hece şairleri ile aynı sanat anlayışını benimsemiştir.

( D  ) Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirleri, tema ve gerçekliği ele alış bakımından Millî Edebiyat Dönemi hece şiirlerinden farklıdır.

(  Y ) Ahmet Haşim, şiirlerinde parnazismin en güzel örneklerini vermiştir.

( D  ) Ahmet Haşim'in şiirlerinde "akşam" imgesi, hüznü ve umutsuzluğu sembolize eder.

2.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•Sembolizmde siyah-gri-lacivert gibi karamsar renkler çok kullanılır.

•Yahya Kemal'in şiirlerinde aşk-ölüm-sonsuzluk ve İstanbul teması ağır basar.

•Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirde sembolizm akımının özellikleri görülür.

3.  Yahya Kemal Beyatlı nın vefatından sonra seçkin şiirlerinin bir araya getirilip yayımlandığı temel eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğil Dağlar                      B) Aziz İstanbul                         C) Kendi Gök Kubbemiz

D) Eski Şiirin Rüzgâriyle            E) Rübailer ve Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş

4.  Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in eserlerinden biri değildir?

A) Bize Göre                                    B) Frankfurt Seyahatnamesi

C) Göl Saatleri                                 D) Gurabahane-i Laklakan

E) Rübâb-ı Şikeste

5. Saf (öz) şiirde ortaya konan dil ve yapı özellikleri aynı dönemde ortaya konan diğer şiir tarzlarından hangi yönleri ile farklılıklar taşır?

dilde saflaşma düşüncesi, biçim kusursuzluğunu yakalama fikri, ölçü, kafiye, redif, ritim, ses uyumu gibi özelliklere önem verilmesi, sanat kaygısının ön planda olması