Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 184

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 184

Sayfa 184

1)Milli Edebiyat döneminin siyasi ve sosyal yaşamında Türk tarihinin önemli bir yeri vardır. Bu şiir de Osmanlı’nın bir mimari mirası olan Süleymaniye Camisi’nin çağrıştırdığı tarihi olayları ve kültür değerlerini anlatmaktadır.

2)Şiir bentler halinde yazılmıştır. Mesnevi tarzında kafiyelenmiştir.  Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Şiirdeki anlam şiiri oluşturan bentlerin geneline yayılmıştır.

3)Şiirin teması Osmanlının şanlı tarihidir.

6)Verilen dizelerde “mavileşen manzara, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleri” ifadeleri imge değeri taşır.

7)Şiiri oluşturan dil zevki saf şiir anlayışının bir yansımasıdır. Şiirde söz sanatlarına, imge ve mecazlara fazlaca yer verilmesi bunun açık bir ispatıdır.

8)Şiirde kelime ve kelime öbekleri özenle seçilmiştir.

1.Etkinlik

Ses ve söyleyiş ile anlam arasında güçlü bir ilişki vardır.

9)Şiirde ahenk unsurları:

De:redif

Aniye: zengin uyak

İ: redif

T: yarım uyak

Dan: redif

Ara : zengin uyak

Dir: redif

Eri: zengin uyak

U: yarım uyak

Ler/den/dir: redif

Er: tam uyak

Işık: zengin /tunç uyak

(y)a: redif

Apı: zengin uyak

(u)yor: redif

Ol: tam uyak

10) Şiir mesnevi nazım şeklinde olduğu gibi “aa, bb, cc, dd ..” biçiminde kafiyelenmiştir.  Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

11)Şiir ses, söyleyiş ve çağrışım değerleri bakımından saf şiir özelliğini taşır.

12)Şiirde tarihi, sosyal ve bireysel gerçeklik şairin duygu ve düşüncelerine göre ele alınmış, okuyucuya tarihin manevi atmosferini sezdirmek amaçlanmıştır.

13)Şiirde Türk tarihine ait gerçeklikler Süleymaniye Camisi’nin şahsında soyut ve mistik bir şekilde ele alınmış, değiştirilmiştir.