Yıldırım yayınevi türk edebiyatı sayfa 132-135

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi türk edebiyatı sayfa 132-135

Sayfa 132

2.Etkinlik

Servetifünun sanatçılarının ortak özellikleri:

Aynı dergi etrafında bir araya gelmişlerdir.

Sanat için sanat anlayışına sahiptirler.

Edebiyatta faydayı değil güzelliği esas almışlardır.

Batı edebiyatının yeni tekniklerini uygulamışlardır.

İçe kapanık, yalnız ve karamsar bir karakter özelliğine sahiptirler.

Edebiyatımıza yeni bir bakış açısı kazandırmışlardır.

Dil, işleyiş ve üslup konusunda titiz davranmışlardır.

Anlama Yorumlama

Sembolizm, parnasizm, realizm ve natüralizm

Sayfa 133

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)DYDY

2)parnasizm-sembolizm-realizm-natüralizm, sone- terza rima- serbest müstezat, Tanzimat- edebi

3)Cenap Şahabettin: Tiryaki Sözler

Halit Ziya Uşaklıgil: Ferdi ve Şürekası

Mehmet Rauf: Eylül

Hüseyin Cahit Yalçın: Kavgalarım

Sayfa 134

4)D

5)E

6)Servetifünuncular toplumdan kopuk, karamsar kişiliklerdir. Tanzimatçılar ise toplum sorunlarına daha duyarlı yaklaşmışlardır. Servetifünun sanatçıları içe dönük, Tanzimatçılar ise dışa dönük kişiliklerdir. Servetifünuncular bireysel, Tanzimatçılar ise toplumsal sorunlara yönelmişlerdir.

Sayfa 135

Hazırlık

1)Edebiyatta grup ya da topluluk kavramı, aynı sanat anlayışına sahip şair ve yazarların bir araya gelerek bir dergi veya gazete çevresinde birlikte çalışmaları anlamına gelir. Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluk Servetifünun, ikincisi ise Fecriati dergisi etrafında ortaya çıkmıştır.

2)Bir edebi topluluk kendinden önceki topluluğa tepki olarak ortaya çıkabilir. Fecriati topluluğu Servetifünun’a tepki olarak doğmuştur.