Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 220,221

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 220,221

sayfa 220

9. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Mahur Beste                         B) Sürgün                                C) Ölmez Otu

D) Makber                                 E) Aylak Adam

(2010/LYS)

10.  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A)    Reşat Nuri Güntekin

B)    Refik Halit Karay

C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)    Memduh Şevket Esendal

E)  Abdülhak Şinasi Hisar

(2010/LYS)

11.  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Bir Tereddüdün Romanı

B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)    Mahşer

D)    Fatih-Harbiye

E)  Yalnızız

(2010/LYS)

12.  Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)    Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak

B)    Kiralık Konak - Yaban - Panorama I - Panorama II

C)    Yaban - Panorama I - Kiralık Konak - Panorama II

D)    Kiralık Konak - Panorama I - Panorama II - Yaban

E)  Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralık Konak

(2008/ÖSS)

Sayfa 221

13.   —önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri'nin —adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Sabahattin Ali'nin - Yeşil Gece

B)    Orhan Kemal'in - Çalıkuşu

C)    Aziz Nesin'in - Dudaktan Kalbe

D)    Rıfat llgaz'ın - Acımak

E)  Kemal Tahir'in - Kavak Yelleri

(2008/ÖSS)

14.   Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlaşıyının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat llgaz ve Muzaffer İzgü'yü sayabiliriz.

B)    Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı kazanmasında etkili olmuşbir yazarımızdır.

C)    Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kültürün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.

D)    Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal duyarlılıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır.

E)  Falih RıfkıAtay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla gezi yazılarının bağımsız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur.

(2008/ÖSS)

15.   Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)    Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B)    Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C)    Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi "ben"ini öne çıkarır.

D)    Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E)  Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

(2010/LYS)

16.  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)    Baba Evi - Orhan Kemal

B)    Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

C)    Küçük Ağa - Tarık Buğra

D)    Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

E)  Yorgun Savaşçı- Kemal Tahir

(2010/LYS)