Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 218

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

 Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 218

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•   Bu öykü türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Sait Faik Abasıyanık Dünya edebiyatında, Rus yazar Çehov'un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bu öykü türüne durum öyküsü denir.

2.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•     Bilge Karasu, "Yeni Yalan Zamanlar"da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. (  D )

•     Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu'nun ilk romanı, "Ölmeye Yatmak"tır. (  D )

•     Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır. (  D )

•     Yusuf Atılgan'ın "Anayurt Oteli" adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir. ( D  )

3.   Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendi'nin Rüyaları'yla.....................Ekmek Kavgası'yla......................... Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu'yla.....................Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boşbırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adlarıaşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner

B)    Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal

C)    Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner

D)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal

E)  Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar

(2006/ÖSS)

4.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Bilginer                      B) Orhan Asena                       C) Necati Cumalı

D) Refik Erduran                       E) Haldun Taner

(2007/ÖSS)