Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 215

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 215

1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•    Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz. Şair Evlenmesi

•   Vatan Yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir.

•    Epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği Keşanlı Ali Destanı

2.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•    Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla tiyatro Anadolu'ya da açılmıştır. ( D)

•     Cumhuriyet Döneminde Muhsin Ertuğrul tiyatronun her aşamasında öncü olmuştur. ( D  )

•     Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Canavar" adlı eseri köy yaşamını işleyen ilk manzum oyunumuzdur. ( D  )

3.   Aşağıda verilenlerden hangisi Recep Bilginer'in eserlerinden biri değildir?

A)    Karım ve Kızım

B)    Mevlâna

C)    Sırat Köprüsü

D)    Ben Devletim

E)  Künye

4)Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer

Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek

Yıldızlara Bakmak: Behçet Necatigil

Mine: Necati Cumalı

Sarı Naciye: Recep Bilginer

5)Koca Bebek(oyun), Paydos(oyun), Harput’ta Bir Amerikalı(oyun), Kadın Bir Defa Sever(roman), Dişi Aslan (roman)