Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 193,194

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 193,194

1.  İncelediğiniz "Parasız Yatılı" ve "Kar" adlı metinlerden hareketle yeniliği sürdüren yazarların hangi temalara yöneldiklerini, dil ve anlatımlarının öne çıkan özelliklerini tartışarak belirleyiniz.

2.  İncelediğiniz metinlerden yansıyan ekonomik ve sosyal problemler günümüz toplumunda devam etmekte midir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

3.  İncelediğiniz metinlerle ilgili olarak aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Parasız Yatılı: realizm

Kar: Varoluşçuluk

1.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•     Modern kavramıyla lüks ve çağdaş kavramları arasında bir ilişki yoktur. (  Y )

•     Modernizmi esas alan eserlerde geleneksel anlatım ve yapı reddedilir. ( D  )

•     Modernizm aklın esas alındığı toplumsal bir dönüşüm sürecidir. (  D )

2.   Aşağıda verilen yazarlardan hangisi modernizmi esas alan anlaşıya bağlı olarak eser vermemiştir?

A) Oğuz Atay                               B) Nezihe Meriç                         C) Bilge Karasu

D) Orhan Pamuk                          E) Peyami Safa

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•     Modernizmi esas alan yazarlar Batı'daki VAROLUŞÇULUK düşünce akımından etkilenmişlerdir.

•     Modernizmi esas alan yazarların oluşturduğu edebiyat geleneği MODERN HAYAT diye anılmaktadır.

4.  Aşağıda verilen yazar ve eserleri doğru olarak eşleştiriniz.

Yusuf Atılgan: Anayurt Oteli

Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları

Oğuz Atay: Korkuyu Beklerken