Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 170,175

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 170,175

Sayfa 170

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDY

2)E

3)sosyal roman, tezli roman

4)Fakir Baykurt: Yılanların Öcü

Çıkrıklar Durunca: Sadri Ertem

Kağnı: Sabahattin Ali

Baba Evi: Orhan Kemal

Yorgun Savaşçı: Kemal Tahir

Sayfa 175

1)Metinde Olay Örgüsü:

Zinnure’nin Rauf Beyler’in konağına gidişini kendi hayalinde canlandırması

Kurduğu hayallerin etkisiyle kıyafetlerini değişmesi, saçlarını taraması, balkonda dolaşması

Komşularının  kendisini Süleyman’a istemeye geldiklerini hayal etmesi

Babasının gelmek üzere olduğunu hatırlayarak hayal kurmayı bırakması, salata yapmaya başlaması

Bu olaylar, Zinnure’nin hayalinde canlanmıştır.

2)Metinde anlatılan olaylar gerçekte yaşanmış olaylar değil, Zinnure’nin hayal aleminde gelişen kurgulardır.

3)Yazar olayları Zinnure’nin iç dünyası aracılığıyla düzenlenmiştir. Metinde gerçekleşmiş olaylar değil, Zinnure’nin gerçekleşmesini arzuladığı olaylar vardır.

Yazarın amacı, genç bir kızın gelecekle ilgili umut ve beklentilerini onun iç sesiyle ortaya koymaktadır.

4.Metindeki Kahramanlar:

Zinnure: Rauf Bey’in oğluna ilgi duymakta fakat bu ilgisini belli etmekten utanmaktadır.

 Dulayşe Bacı: Zinnure’nin komşusudur.

Süleyman: Komşunun oğludur.

Rauf Bey ve Oğlu: Zengin, zevk ve eğlenceye meraklı bir ailedir.

5)Rauf Bey’in nasıl bir karaktere sahip olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Zinnure ile aralarındaki fark, zenginlik ve yoksulluk boyutudur.

6)Metindeki kahramanlar günlük yaşamın gerçekliğine uygundur.

7)Metindeki başlıca mekanlar Zinnure’nin evi ile Rauf Bey’in konağıdır. Ev yoksulluğun, konak ise zenginliğin göstergesidir.

8)Metnin kahramanları, mekanları ve zamanı arasında uyum vardır.

9)Anlatıcı kimdir: Zinnure

Bakış Açısı: Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

Olayları anlatan Zinnure, aynı zamanda olay örgüsünün içinde yer alır.

10)Metnin teması gizli aşktır. Bu tema insana özgü bir gerçekliği yansıtır.

11)Okuduğumuz metin bir durum hikayesidir. Durum hikayesinde bir olayın belli bir kesiti verilir, serim-düğüm-çözüm planı yoktur ve olay belli bir sonuca bağlanmaz.

12)Cumhuriyet dönemi bireyin iç dünyasını esas alan hikaye geleneği

13)Natüralizm ve psikanalizm