Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 169

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 169

Anlama Yorumlama

1)Materyalist ve sosyalist bir yaklaşımla ele alınmış “ köylü insanların zor yaşam koşulları ve insanların toplum içinde gördükleri haksızlıklar” dile getirilmiştir.

2)Anlatım Türü

Metne Kazandırdıkları

Sazlıktaki Yangın

Öyküleyici, betimleyici anlatım

Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar.

Kuyucaklı Yusuf

Öyküleyici, betimleyici

Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar.

3)Toplumcu Gerçekçiler mevcut sorunları ideolojik bakış açısıyla ortaya koyarlar.

4)Sazlıktaki Yangın metinde anlatılan konuksever ve saf köylüler ile Kuyucaklı Yusuf metninde anlatılan mevki ,makam düşkünü, ahlak yoksulu kişilere günümüz Türkiye’sinin sosyal yapısı içinde rastlamak mümkündür.