Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 157

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 157

Anlama Yorumlama

1)Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması Anadolu insanını toplum gündeminde, aydınlar arasında ve edebiyat çevresinde önemli bir güncel konu haline getirir.

2)Realist bir bakışla tasvirler yapılmıştır.

3)Okuduğumuz ve incelediğimiz bu iki metinde anlatılan mekanlar Anadolu’nun çağın gerisinde kaldığını, ihmal edildiğini göstermektedir.

4)O dönemde Anadolu insanının ilkel sayılabilecek koşullarda yaşadığı, cehaletin kol gezdiği söylenebilir.

5)İncelediğimiz metinlerde anlatılanlar tarihi gerçeklere uygundur.