Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 148

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 148

1)Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık, geri kalmışlık, medeniyet ve çağdaşlık, milli mücadele

Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerde Anadolu insanı edilgen bir insan tipi olarak yansıtılmıştır.

2)Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, bir bakıma yeniliklerin temsilcisi olmuşlardır.

3)milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak

Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak

Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek