Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 137

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 137

1. Metnin ölçüsünü, uyağını ve nazım birimini belirleyiniz.

11’li hece ölçüsü

Uyak:

1.Dörtlük:

Avcı

Saz ile seni

İlacı

Söz ile seni

Cı: tam uyak

İle seni: redif

Z: yarım uyak

2.Dörtlük:

Deyin:

Geyin:

Koyun

İle seni:

N: yarım uyak

İle seni: Redif

3.Dörtlük:

Yaylada

Hoyrada

Deyada

İle seni

Da:redif

A: yarım uyak

İle seni: redif

4.Dörtlük:

Dilimden

İlimden

Elimden

İle seni

İmden: redif

L: yarım uyak

İle seni: redif

Nazım birimi: dörtlük

2. Metni oluşturan her birimin temasını söyleyiniz.

1.Dörtlük: sahip olma,elde etme arzusu

2.Dörtlük: şefkat ve güzellik

3.Dörtlük: Koruma, sahiplenme

4.Dörtlük: Güzeli görememek

3. Metnin birimleri hangi ortak tema etrafında bir araya gelmiştir?

Metnin birimleri aşk teması etrafında bir araya gelmiştir.

4. Metin herkesin anlayabileceği bir dil özelliğine sahip midir? Bu özellik metnin hangi geleneğe ait olduğunu göstermektedir?

Metin, herkesin anlayabileceği bir dil özelliğine sahiptir.

5. Metinde dile getirilenler hangi sosyal çevreyle ilgilidir? Açıklayınız.

Metinde dile getirilen Anadolu insanının sosyal yaşamı, çevresiyle ilgilidir.

6.     Âşık Veysel'in sözlü edebiyat geleneğini devam ettirip ettirmediğini metinden örnekler vererek açıklayınız.

Aşık Veysel, sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmiştir. Şiirlerini koşma ve semai nazım şekilleriyle ve irticalen söylemiştir.

7.     Metnin son dörtlüğünde şairin adının geçmesinin nedenini söyleyiniz.

Metnin son dörtlüğünde şairin adının(mahlasının) geçmesi halk ve divan şiirinden gelen bir şiir geleneğidir. Mahlas kullanmak şiirin kime ait olduğunu belirtme amacının bir sonucudur.

8.  Metinde, metnin yazıldığı döneme hâkim zihniyet ile ilgili hangi ipuçları vardır? Söyleyiniz.

Metinde, metnin yazıldığı döneme ait zihniyet özellikleri:

Avcılık

Hayvancılık ve yayla yaşamı

Gurbete düşmek

Şiir söylemek

9.  Âşık Veysel hakkında edindiğiniz bilgilerden ve okuduğunuz metinden yola çıkarak onun nasıl bir sosyal çevrede yetiştiğini sözlü olarak ifade ediniz.

10. Edindiğiniz bilgiler ve araştırma sonuçlarından yararlanarak aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.