Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 134,136

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 134,136

3. a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

b) Metne göre 1980 sonrası şiir kaç koldan gelişimini sürdürmüştür ve bu kollar nelerdir? Belirtiniz.

Metne göre 1980 sonrası şiir İkinci Yeni, Garip ve toplumcu şiirin söyleyiş anlayışını sürdürmüştür.

4. Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası şiirin temsilcilerinden biri değildir?

A) Ahmet Erhan                                       B) Ahmet Telli                            C) Turgay Fişekçi

D) Murathan Mungan                                E) Ece Ayhan

Sayfa 136

b)   Metinde Âşık Veysel'in şiirinin hangi özelliklerine değinilmiştir?

Metne göre Aşık Veysel’in insan ve tabiat sevgisinin yanı sıra içten içe bir isyan, bir başkaldırı vardır.