Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 133

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 133

4. "Tarih" ve "Baba Ocağı" adlı metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Yararlandığı Kaynaklar

Ait Olduğu Gelenek

Tarih

İkinci Yeni Şiiri

1980 Sonrası Şiir

Baba Ocağı

İkinci Yeni Şiiri

1980 Sonrası Şiir

5. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri ile 1980 sonrası şiirini aşağıda verilen tablo üzerindeki başlıklara göre karşılaştırınız.

Dil ve Anlatım

Tema

Ahenk Özellikleri

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

Kapalı ve imgesel bir anlatım vardır.

Karamsarlık, bunalım, yalnızlık

Serbest şiirin ahenk özelliği vardır.

1980 Sonrası Şiir

Kapalı ve imgeseldir. Ancak imgeler çok derin değildir.

Özgürlük, karamsarlık, umut, yalnızlık

Serbest şiirin ahenk özellikleri vardır.

6. 1980 sonrası şiirinde ahengi sağlayan ögelerin neler olduğunu söyleyiniz. Bu ahenk ögelerinin özelliklerini belirtiniz.

1980 sonrası şiirde kelime tekrarları ile yer yer kullanılan ses benzerlikleri ahengin başlıca ögeleridir.

7.  İncelediğiniz metinlerde, metinlerin yazıldıkları dönemin hâkim zihniyeti yansımakta mıdır? Niçin?

İncelediğimiz metinlerin temaları ile bu metinlerin yazıldığı dönemin zihniyeti arasında ilişki vardır.

1.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•     1980 sonrası şiirde imgenin içeriği daha saydam bir hâle getirilmiştir. ( D  )

•     1980 sonrasındaki şairler politik kaygıların uzağında sadece şiir adına arayışa çıkmışlardır. ( D  )

•     1980 sonrası şiirin ana kaynaklarından biri de çeviri şiirlerdir. ( D  )

2.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•     1980 sonrası şiirin oluşmasında 12 Eylül Askeri Darbesi belirleyici olmuştur.

•     1980 sonrası şiirde kültür tarihimize ŞİİR yoluyla atıfta bulunulmuştur.