Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 131

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 131 

1. Metnin ölçüsü var mıdır, uyak örgüsü düzenli midir? Metni inceleyerek belirleyiniz.

Metnin ölçüsü yoktur. Uyak örgüsü düzensizdir.

2.Metinde ses akışının sağlanmasında nelerden yararlanılmıştır? Metinden örnekler veriniz.

Metinde ses akışının sağlanmasında dizelerin sıralanışından yararlanılmıştır. Kavramların mantığa zıt bir şekilde verilmesi de ses akışına katkıda bulunmuştur.

3. Metinde çağrışıma açık kelimeleri tespit ediniz. Bu kelimelerin sizde uyandırdığı çağrışımları dikkate alarak şairin dil ve anlatımıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Metinde “yağmur, ırmak, deniz, kaynak, ayak izleri, ateş, kül, kuşlar, kertenkele, aynalar” gibi kelimelerin çağrışım değeri vardır. 1980 sonrası şiirde İkinci Yenicilerde olduğu gibi kelimelerin çağrışım değerlerine önem verilmiştir.

4.  Metinde kullanılan kelime ve kelime gruplarının anlam ve çağrışım özelliklerini belirleyiniz.

5. Metnin temasını bulunuz.

Metnin teması “bozulma, özden uzaklaşma” dır.

6.  Metnin temasını oluşturan birimlerin özellikleri nelerdir ve bu birimler nasıl bir araya gelmiştir? Açıklayınız.

Metnin temasını bir araya getiren birimler dizelerdir. Dizeler düz yazıyı andıran bir dizilişle bir araya gelerek temayı ortaya çıkarmıştır.

7. Metin sizde hangi duyguları uyandırmaktadır? Sözlü olarak ifade ediniz.

8.  Okuduğunuz metinden yola çıkarak şairin fikrî ve edebî yönü hakkında neler söyleyebilirsiniz?