Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 122,123,130

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 122,123,130

122,123

1-cemal---sevda sözleri

ilhan--aşk tahtı

edip---şairin seyir defteri

sezai-gün doğamdan

turgut--büyük saat

2-e

3 sürrealist....sembolizm....romantizm....sebk-i hindi

4-D D Y Y

5-A

6-E

LİDER YAYINEVİ Cevapları Sayfa 130

1980 Sonrası Şiir

Hazırlık Çalışması

1. Etkinlik: "Cumhuriyet Dönemi Şiiri"mizde "1980 Sonrası Şiir" adlı bir dönemin var oluşuna da etki eden siyasi ve sosyal koşullar hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Etkinlik: "1980 Sonrası Şiir"ini besleyen kaynakların neler olduğunu söyleyiniz.

1980 Sonrası şiirini besleyen kaynaklar:

1980 askeri darbesiyle oluşan yasakçı anlayışın yarattığı sessizlik ortamı bu dönem şairlerini toplumculuk idealinden uzaklaştırır.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin etkileri devam eder.

Şairler arasında tema ve anlayış bakımından bir bütünlük yoktur.

Söyleyiş ve dil özellikleri bakımından çeşitlilik vardır.

Önceki dönemlere göre sönük kalınmıştır.

Şiir çevirileri bu dönem şiirine kaynaklık etmiştir.

3. Etkinlik: "1980 Sonrası Şiir"i içinde hangi şiir anlayışlarının bulunduğunu tartışarak belirleyiniz.

1980 Sonrası şiirini besleyen kaynaklar:

1980 askeri darbesiyle oluşan yasakçı anlayışın yarattığı sessizlik ortamı bu dönem şairlerini toplumculuk idealinden uzaklaştırır.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin etkileri devam eder.

Şairler arasında tema ve anlayış bakımından bir bütünlük yoktur.

Söyleyiş ve dil özellikleri bakımından çeşitlilik vardır.

Önceki dönemlere göre sönük kalınmıştır.

Şiir çevirileri bu dönem şiirine kaynaklık etmiştir.