Lder yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 116

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 116

1-siz yapın

2-bir kere imgecilik ön planda. imgeler insanların hayal gücü ile başka bir anlam kazanır, farklılaşır. şarilerin farklı imge tarzına sahip olmaları bireysel bir duyuşu yansıtması doğaldır.

3-bu metinlerde kişilerin iç dünyalarına iat duygular ifade edilmiş

4-kinci Yeni, 1950'li yıllarda Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Ülkü Tamer gibi şairlerin başını çektiği bir şiir ve edebiyat akımı.İkinci Yeni'nin doğuşunu sağlayan kitap ise Cemal Süreya'nın Üvercinka'sıdır.

İlk örnekleri 1951-1959 tarihleri arasında Pazar Postası gazetesinde yayımlanmıştır. Gazete aynı zamanda İkinci Yeni şiirine beşiklik de etmiştir.

Türk şiirinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulma amacında olan bir akımdır.

Ortak özellikleri; dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, sözdizimini zorlamak, değiştirmek ya da bozmak oldu.

Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık verdiler. Bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temaları sıklıkla işlediler. Söylemek istediklerini soyut bir dille anlatmaya çabaladılar. Amaçları verilmek istenilen duyguyu anlatmaktan ziyade hissettirmektir.

5-imge mecaz ve santlara ağırlık veriilmiş. anlatım açık değil. uzak çağrışımlara sahip sözcüklere yer veilmiş. gerçeklikler soyut ifadelerle dile getirilmiş. 4.soruda yazdığım özelliklerde buna dahildir. bu özellikler onları daha önceki şiir anlayışından onları ayırır.

6-sürrealizm etkisi görülür. garip şiiri ile başlayan akım bilinç altına yönelmeyi öngörmekte. zihindeki çağrışım be imgeleri hayatla ilişkilendirmeye çalışmışlardır.