Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 79

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 79

1- aheng uyak redif ve keleime tekrarları iel sağlanmıştır

2-ses akışı uyak ve sözcük tekrarları ile sağlanmış

3-söz santları:

*bir göğüs sözü ile bir insan kast edilmiş -mecazımürsel

*destan kaside sözcükleri anlam yakınlığı olan sözcükler-tenasüp

*geri gitsin ifadesi tekrarlanmış-tekrir

destanın öksüz olması-teşhis

4-eğik anlatım ön planda

5-vurgu yüksek olup yiğitçe bir söyleyiş var. destan türüne yakın

6-şehitler tepesi çiçekler türbeler memleket manzarasını canlındıran unsurlardır

7-metin dize sayısı frklı bentlerden oluşmuş.kahramanlık teması etrafında bentleri dile getiren duygular bir araya gelmiş

8-tema türk tarhinde yapılan bağımsızlık savaşlarına işaret etmekte. şiirde çanakkale zaferi veya kurtuluş savaşı gibi tarihi olaylar sezdirilmeye çalışılmış

9-bayrak,vatan,millet kahramanlık temaları arif nihattan önce edebiyatımızda ele alınmış

10-açık sade bir dil,yiğitçe söyleyiş,halkın duyarlı olduğu konu

11-şiir cumhuriyet dönemi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir geeneğine uygun yazılmış

12-Milli ve yerel unsurlar.

şehtli, türbe,nutuk,oğullar,süngülü yiğit,meçgul asker

13-açık sade ve çoşkulu anlatım,serbest nazım,halkın duyarlılığına uygun tema

14 Arif Nihat Asya edebi yönü

* Milliyetçi şiirleriyle tanınan ve Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü yazdığı ünlü Bayrak şiirinden dolayı "Bayrak şairi" olarak da anılan Türk şairdir.

* Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı.

* Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı.

* Milliyetçi şiirleriyle dikkat çeken Arif Nihat Asya, yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle de bilinir.

* Arif Nihat, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir.

* Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar.

* Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir.

* Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır.

* Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra, keskin zekâsının, şakacı mizâcının mahsûlü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları üslûbunu tamamlayan önemli unsurlardır.