Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 76,77

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 76,77

1- şiirin ölçüsü: hece ölçüsü,

b) uyak- aabb/ccdd

c)nazım birimidörtlük

2-birimler memlekte özlemi teması etrafında birleşir.

3-tema günlük yaşamla ilgilidir. memleket sevgisinin herkes kendi içinde hissedebilir.

4-memleket özlemi milli edebiyattan başlanarak işlenen bir temadır

5-anadolu motifler: bir sevgilinin bekleyişi,at arabası yolculuğu,yolcunun köye kavuşma heyecanı

6-halkın konuşma diline yakın.öyküleyici bir anlatım özelliğide taşımakta. şari kendi duygularını bir yolcunun dili ile dile getirmektedir

7. söz sanatları:

söz sanatları metnin anlam ve söyleyişine estetik bir değer eazandırır

*ne zaman tükenecek bu yollar arabacı" -istifham

*"gurbet,hasret,yol" sözcükleri arasındaki anlam ilişksi-tenasüp

*tasa,yollar gibi sonsuzdur-teşbih

*"bitmek ve başlamak" sözcükler anlamca zıttır-tezat

8-açık ve sade dil,halkın günlük yaşamına duyarlılık,hece ölçüsü

9-memleket özlemi,arabacı ile muhabbet,ata arabası,köy

bu unsurlar modern şirin dil anlatım olanaklarınından biçim ve ses özellikerinden yararlanılarak dile getirilmiştir.

10-dilin dopal olması ve ses ahnegi batılaşan şiir geleneğinin bir yansıması. hece ölçüsü kullanılmış

11-metin cumhuriyet edebiyatının zevk ve anlayışının sürdüren şiir geleneğine uuygun olarak yazılmıştır.

12- siz cevaplayın

13-bu duygular günümüZ koşullarında da yaşanabilir

14-Faruk Nafiz Çamlıbel’in Fikri ve Edebi Kişiliği

  Beş hececilerdendir.

  Şiirleri aşk, memleket güzelliği, vatan sevgisi üzerine kuruludur.

Anadolu’yu şiirlerinde en iyi işleyen şairlerimizdendir.

  Anadolu’yu işlenmemiş bir sanat olarak kabul edip ona yönelmiştir. Bu yönü diğer sanatçılarımıza örnek olmuştur.

  Anadolu’yu en güzel işleyen şiiri “Han Duvarları”dır.

  Eserleri: Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Han Duvarları, İlk Göz Ağrısı…

İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Cenap Şahabettin ve özellikle Yahya Kemal’in etkisinde kaldı. “Edebiyat-ı Umumiye” dergisi’nde yayımlanan “Şarkın Sultanları” şiiri, edebiyat çevresinde kendisine yer açmasını sağlayan ilk ürünü oldu. Aruzla yazdığı şiirlerini 1918’de “Şarkın Sultanları”, 1919’da “Dinle Neyden” ve “Gönülden Gönüle” adlı kitaplarında topladı. Sonralarıysa aruz ölçüsünden uzaklaşarak hece ölçüsünü ve Türkçenin yalınlaşması, yabancı kelimelerden ve kalıplardan uzaklaşılması düşüncesini benimsedi. Şiirlerinde hecenin Özellikle 7+7 kalıbına bir ses zenginliği kazandırdı. Milli edebiyatın oluşabilmesi, geliştirilebilmesini misyon edindi ve Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ile birlikte türk edebiyat tarihinde “Beş Hececiler”’den biri olarak anılır oldu: