Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 41

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 41 

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Öğretici metinlerde güdülen temel amaç etkileyiciliktir. ( Y )

• Tarihsel olayları konu alan metinlere “tarihî metin” denir. ( D)

• Evrenin oluşumu, insanlığın varlığı ile ilgili sorulara yanıt olması için üretilmiş bilgiler felsefi bilgi grubunda yer alır. ( D )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Öğretici metinlerin yazılış amacı bilgi vermektedir.

• Öğretici metinlerde anlam birimleri bir  ana düşünce    etrafında birleşir.

• Öğretici metinlerin dilinin belirgin özelliği açıklayıcı ve nesnel olmasıdır.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi öğretici metin türlerinden biridir?

A) Masal               B) Hikâye

C) Roman             D) Röportaj

E) Fabl

CEVAP: D

4. Aşağıda verilenlerden hangisi “Laiklik” ilkesine aykırıdır?

A) Sosyal hayatta serbestlik             B) Din ve vicdan hürriyeti

C) Düşünce özgürlüğü      D) Başka inançlara saygı

E) Dogmalara bağlılık

cevap: E