Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 37

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Lider yayınevi 12.sınıf türk edebiyatı sayfa 37

5. etkinlik b seçeneği

Cumhuriyet dönemi: açık ve sade bir dil, günlük yaşamdan alınan sözcükler çoğunluktadır. Yabancı sözcük sayısı oldukça azdır.

Milli edebiyat dönemi: dil yine açık ve sade. çok az sayıda eski kelimler kullanılmıştır. yabancı kelime sayısı azdır.

Servetifünün edebiyatı : Yabancı kelime sayısı oldukça fazla. dil ağır ve süslü cümleler oldukça uzundur. anlatımlarda şiirsel bir uslup söz konusudur.

Tanzimat edebiyatı: bu dönemde de ağır bir dil mevcut.  özellikle osmanlıca sözcük fazla.halkın konuşma dilinde uzaktır

Divan edebiyatı: dil süslü ve ağırdır. sözcüklerin nerdeyse çoğu yabancıdır. cümlelerde sanatlı bir anlatım sözkonusu olup halktan kopuk bir dil kullanılmıştır