ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 181

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 181

4.Söyleyeceklerini en kestirme yoldan, çoğunlukla tek heceli sözcüklerle ve kısa cümlelerle

âdeta konuşuyormuş gibi söyler. Öyle mecazla, imgeyle, sanatsal söyleyişle işi yoktur. Anlatmak

istediğini olduğu gibi dolandırmadan anlatır.

Bu parçada sözü edilen sanatçının anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Özgünlük         B) Doğallık          C) Yalınlık            D) Duruluk          E) Özlülük

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)   Kardeşimin suratı çok asılmış ve bizimle konuşmaz olmuştu.

B)   Düzenin olmadığı yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır.

C)   Öfke ve kin, doğruluğun sınırları içinde yer almaz.

D)   Yüksek mevkideki insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu herkes gibi insandır.

E)  Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağır başlıdır.

6.Çeşitli yazarlarca değişik anlamlarda kullanılan olay örgüsü sözü en geniş anlamı ile hikâyedeki olayların belli bir amaca uygun olarak düzenlenmesidir. Gerçekçi yazar, okurun önceden

bilmediği görüşünü bu görüşe en uygun bir biçimde sunmak durumunda bulunduğundan geleneksel yapıdan ayrılarak yepyeni bir yapı bulmaya çalıştı. Gerçekçilik sanıldığı gibi olay örgüsünü ortadan kaldırmamış ancak romanda heyecan ögesine öncelik tanıyan mekanik olay örgüsüne karşı çıkmıştır.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

A) Açıklama-betimleme                                 B) Öyküleme-betimleme

C) Karşılaştırma-öyküleme                            D) Tanımlama-açıklama

E) Karşılaştırma-betimleme

7.Gerçek yazar, okuyucuya anlatmak istediklerini doğrudan söyler. Dolambaçlı, süslü ve

sanatlı yollara başvurmaz. Anlaşılmaz zor, ağır sözcükler kullanmaz. Böylelikle anlatımda ....... sağlanmış olur.

Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

A) Açıklık             B) Duruluk           C) Yalınlık            D) Doğallık         E) Özgünlük

8.Tarihte olaylar olup bitmiş, kilitlenmiştir, geçmiştedir. Tarihçi kişilerini konuştururken gerçekte nasıl konuştularsa öyle konuşturur. Sultan Mehmet, Bizans elçisine "Benim yapacaklarım

atalarımın hayalinden bile geçmeyen şeylerdir." demişse onları olduğu gibi kullanmak zorundadır tarihçi. Tiyatroda ise Fatih de oyunun öbür kişileri de hep yazarın diliyle konuşurlar ve olay

hep şimdi geçer, yüzyıllar öncesinin bir olayı bu an olmaktadır.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleme        B) Betimleme       C) Karşılaştırma   D) Tanımlama      E) Tanık gösterme

Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1.    Herhangi bir tartışma türünde konuşmacı bilimsel bir konu aktarımı ile mizahi bir konuyu aktarmada ne gibi farklı anlatım tutumu izlemelidir?

Bilimsel konularda ciddi ve resmi, mizahi konularda ise doğal ve içten bir tutum sergilemelidir

2.    Forumlarda konuşmacılar, hedef dinleyici kitlesinin özelliklerini dikkate almalı mıdır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Forumlarda konuşmacılar dinleyicilerin eğitim ve kültür düzeyini dikkate almalıdır. Çünkü dinleyiciler de tartışmanın bir tarafı durumundadır.