ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 180

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 180

A. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•  Forum, sözcük anlamı olarak Eski Roma'da halkın toplandığı alan, özel işlerin görüşüldüğü merkez anlamına gelir.( D  )

•  Dinleyicisi bulunmayan forumlar da olabilir.                                                                 (  Y )

•  Forumda dinleyiciler kendi arasında tartışır, başkana ihtiyaçyoktur.                              ( Y  )

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

•  Herkesi ilgilendiren bir sorun üzerinde bir başkanın denetiminde yapılan, dinleyicilerin de katıldığı tartışmalara forum denir.

•  Forumun panel ve açık oturumdan farkı..dinleyicilerin.. tartışmaya katılıp fikirlerini

söylemeleridir.

•   Forum sırasında başkanın .tarafsız, iyi niyetli, toparlayıcı, konuya hakim olması gerekir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.  Aşağıdakilerden hangisi forum başkanının yapması gerekenler arasında yer almaz?

A)   Konuyu olumlu, olumsuz yönleriyle katılanlara açıklaması

B)   Uzlaştırıcı ve toparlayıcı bir tavır alması

C)   Tartışma konusunu çok iyi bilmesi

D)   Düşünceler arasında ilgi ve bağıntı kurabilmesi

E)  Farklı görüşlerden anlaşmazlık çıksa da müdahale etmemesi

2.  (I) Forum bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalardır. (II) Forum

toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. (III) Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir. (IV) Forumda

amaç belli bir karara varmak, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarda ortaya koymaktır. (V)

testonline.blogcu.com Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.

Forum türüyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I                       B) II                      C) III                      D) IV                    E) V

3.  Bilimle sanat arasındaki en belirgin ayrım şudur: Bilim kavramsal bir dille yapılır. Sanat imgesel dili kullanır. Bilimde genelleme vardır ve nesneldir. Bilimin yargıları kesin ve değişmezdir.

Sanatsa herkese göre farklı anlamlar taşır.

Bu parçada hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

A) Karşılaştırma                              B) Örnekleme                                 C) Tanımlama

D) Betimleme                                 E) Tanık gösterme