Ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 179

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 179

3.   "Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumda kullanılan sözcükler, çoğunlukla gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanılmıştır? Metinde sözcüklerin kullanılan anlamıyla metnin türü arasında olan ilişkiyi açıklayınız.

Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.

4.   "Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumun düzenleniş amacı nedir? Konuşmacıların ifadelerine bakarak forumun amacına ulaştığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

5.   Sınıfa getirdiğiniz, okuduğunuz ve incelediğiniz forum konularından hareketle bir dönemin sosyal ve kültürel yapısının, güncel olayların tartışma konularını belirlemedeki rolünü söyleyiniz.

Forum konuları genellikle güncel olaylardan ve toplum gündeminden seçilir.

6.   Forumlarda dinleyicilerin, tartışmada aktif bir şekilde rol almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Forumlara katılan dinleyicilerin tartışmada aktif bir rol oynaması halkın konuya bakış açısını ortaya koyması bakımından önemlidir.

7.   Yazılı anlatım türlerinde kullanılan dil ile sözlü anlatım türlerinde kullanılan dilin farklılıklarını söyleyiniz.

Yazılı anlatımda ortak dil dediğimiz yazı dili, sözlü anlatımda ise konuşma dili veya konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Yazı dili resmi ve ciddi bir söyleyiş özelliğine sahiptir. Konuşma dili ise samimi ve doğaldır.