Ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 178

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 178

2.  etkinlik

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumda ele alınan problem nedir?

•  Forum konusu kimler önünde ve kimler tarafından tartışılıyor?

•  Dinleyiciler forumda aktif şekilde rol alıyor mu?

incelediğiniz metinden ve yukardaki sorulardan hareketle forumların nasıl düzenlendiğini ve özelliklerini belirtiniz.

Forumda mimarlık ve mühendislik eğitiminde karşılaşılan sorunlar farklı kişilerin bakış açısıyla ele alınıp tartışılmıştır.

Forum konusu üniversite öğrencileri karşısında Saadettin Özen, Mustafa Bilge, Uğur Belger tarafından ele alınmıştır.

Dinleyiciler foruma aktif bir şekilde katılmışlardır.

3.  etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumun başkanını aşağıdaki özellikler bakımından değerlendirerek forum başkanının özelliklerini ve görevlerini belirleyiniz.

Kriterlerin hepsi : Çok

4. etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi " adlı metinden alınan yukarıdaki bölümde foruma başlanacağı nasıl açıklanmıştır? Forumdaki açıklamaların ve soruların metnin konusuyla ilgisini kurarak forumun nasıl düzenlendiğini açıklayınız.

Başkan, öncelikle forumun konusunu açıklamıştır. Daha sonra konunun hangi yönlerinin ele alınacağı hakkında kısaca bilgi vermiştir.

7. etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı metinden dilin hangi işlevlerde kullanıldığını belirleyiniz.

Göndergesel işlev

8. etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumda konuşmacılardan Zeki Aslan ile Saadettin Özen'in konuşmalarını anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Konuşmaların açık, akıcı, duru ve yalın olup olmadığını metinlerden örnekler vererek belirtiniz.

Konuşmacı olarak katılan Zeki Aslan ve Saadettin Özen’in açık, sade ve duru bir ifade özelliği vardır.

9. etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumda kullanılan anlatım türünü belirleyiniz. Forumun düzenleniş amacıyla kullanılan anlatım türü arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım türleri le tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

10. etkinlik:

"Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi" adlı forumu anlatım özellikleri bakımından inceleyerek metnin açık, akıcı, duru ve yalın olup olmadığını örnekler vererek açıklayınız.

Açık, sade ve duru bir dil kullanılmıştır.