Ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 171

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

Ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 171

5.  İnsanoğlunun mikroba, virüse, ruhi şoklara, iklim koşullarına, sürekli çalışmalara, endişelere hatta sevinçlere katlanabilmesi için günde en az 2000 kalori alması gerekliymiş. Avrupalı insan 2500 kalori alıyormuş ortalama. Şimdi bir de şu listeye bakın: Hindistan'da, Pakistan'da halkın büyük çoğunluğunun alabildiği kalori 1000; Endonezya ve Mısır'da ise 1500. Bunlar bilinen sayılar, ya bilinmeyenler?

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

A) Açıklama                                    B) Betimleme                                 C) Karşılaştırma

D) Nesnel anlatım                           E) Sayısal verilerden yararlanma

6.  Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A)   Divan şiirinde özellikle gazeller, şarkılar; halk edebiyatında koşmalar lirik şiire örnektir.

B)   Karacaoğlan'ın şiirleri genellikle liriktir.

C)   Pastoral şiir, doğa güzelliklerini köy ve çoban hayatını anlatan şiirdir.

D)  Serbest şiirde ölçüve uyağa başvurmadan bir iç uyum yaratılmalıdır.

E)  Türk edebiyatında lirik şiir en çok kullanılan türlerden olmuştur.

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Eldeki sonuçlar, bugüne değin yanlış bir yol izlendiğini açıkça ortaya koyuyor.

B)   Olaylarla ilgili olarak herkes başka başka şeyler söylüyor.

C)   Çoğu kişi sorunun bir başka çözümünün olmadığı kanısında.

D)   Bu tutumuyla ailesine zarar mı veriyor yarar mı anlayamadık.

E)  Dostların birbirini eleştirmekten kaçınmaları gerektiğine inanıyorum.              1994/ÖSS

8.  Dil, milleti şekillendiren ve ona şahsiyet veren kültürün tarihî devirlerden bugüne ve bugünden yarına geçişini sağlayan bir vasıta olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, insanlığa dille düşünebildikleri yani düşüncelerimiz ifadesini dilde buldukları için dil kültürün yaratılmasının ve geliştirilmesinin de vasıtasıdır.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleme        B) Betimleme       C) Karşılaştırma   E) Örnekleme      E) Açıklama

9.  (I) Öncelikle, eleştireceği yazarın sanat ve dünya görüşünü kavramaya çalışır. (II) Sonra sanatçıyla ve onun yapıtlarıyla ilgili izlenimlerini toplumsal açıdan değerlendirmeye yönelir. (III) Bir

yazarın bir yapıtını hiç bir zaman tek başına ele alıp incelemez. (IV) Bir romancının bir öykücünün

yeni bir yapıtını eleştirirken daha öncekilerle karşılaştırır. (V) Yapıtın hangi açılardan geliştiğini ya

da geri kaldığını belirtir. (VI) Yazarın kendini aşma çabalarını ya da yinelemelerini gösterir. (VII)

Bunları yaparken ne denli nesnel olmaya çalışırsa çalışsın yine de öznellikten kurtulamaz.

Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında büyük bir değişme olmaz?

A)ll                      B)lll                     C)V                     D)VI                   E) VII   1999/öss

Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1.    Düzenlenen sempozyumların bilim, sanat dünyasına olan katkıları nelerdir?

Bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki çalışmaların fazlalığının ve buna verilen önemin göstergesidir.

2.    Bir ülkede düzenlenen konferans, sempozyum gibi düşünce ağırlıklı toplantıların çokluğu neyin göstergesidir?

Sempozyumlar bilim ve sanat alanlarındaki çalışmaları bir rapor haline getirerek toplumun bilgisine sunar. Böylece araştırmalar kayıt altına alınır.