ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 170

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 170

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.  Eğer konuşmada başarıl ıolmak isterseniz her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda

karşınızdakinin isteklerine de yer verin, hep siz konuşmayın. Jest ve hareketlerinizle kullandığınız sözcüklere, sesinize üstün özen gösterin. Hem başkalarının konuşmalarını hem kendi konuşmalarınızı inceleyin, saptayacağınız kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi "ağzı laf yapıyor olmak" konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, konuşmada usta sayılanların yapması gerekenler arasında yer almaz?

A)   Konuşmaları jest ve hareketlerle desteklemek

B)   Karşımızdakilere de konuşma fırsatı tanımak

C)   Konuşma kusurlarını gidermeye çalışmak

D)   Kendi görüşlerini değiştirmemekte direnmek

E)  Kullanılan sözcükleri özenle seçmek

2.  (1) Okulumuzda düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olunca yazma yeteneğimi

keşfettim. (2) Öylesine katılmıştım yarışmaya oysa. (3) Birinci olunca bende uyanan yazma hevesi sayesinde hâlâ kalem elimde. (4) Kendini ifade etme ve beğenilme insana güven veren bir

duygu. (5) Keşke tüm okullar bunu yapsa, öğrencileri bu konuda cesaretlendirse.

Paragraftaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir dilek - istek söz konusudur?

A) 1                      B) 2                      C) 3                      D) 4                     E) 5

3.  Özgür düşünce, Batı uygarlığın armağanıdır insanlara. En soylu, en güçlü yanıda budur Batı uygarlığının. Doğu'nun kültür tarihinde zaman zaman Batı'yı derinlik bakımından yaya bırakan düşünceler bulunabilir ama donmuş, kalıplaşmış dolayısıyla insan kafasını dizginlemiş düşüncelerdir. Kaldı ki bu düşünceleri değerlendiren, Hint'in, Çin'in düşünce zindanlarına ışık tutan Batılı özgür düşünürler olmuştur.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Öyküleme                                   B) Betimleme                                 C) Karşılaştırma

D) Örnekleme                                 E) Açıklama

4.  Etkileri günümüze değin gelmiş eserlere bakılırsa bunların, yazıldıkları çağı yansıttıkları

görülür. Böylesi eserlerde sanatçı, yaşadığı çevre ve zamanı, ülke ve toplumu; eğilimleri, düşünce ve beğenileriyle birlikte dile getirir. Kısacası, çağını ana çizgileriyle canlandırır. Biz de bu eserlere bakarak o çağın temel özelliklerini az ya da çok öğrenebiliriz.

Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir?

A)   Oysa her sanat eseri, okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılmaz.

B)   Oysaki sanat eseri, çağın göstergesi olmalıdır.

C)   Ne var ki bunlar, bir eserin niteliğini belirleyebilecek etkenler değildir.

D)   Bu bakımdan her kalıcı eserin, yaratıldığı çağa ayna tuttuğu söylenebilir.

E)  Belki de sanat eseri, en önemli işlevini yerine getirmiş olur.                           1987/ÖYS