ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 169

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 169

2.   "1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"nun düzenlenme amacını söyleyiniz.

Nasreddin Hoca’yı çeşitli yönleriyle tanıtmak, onun fıkralarını yorumlamak amacıyla düzenlenmiştir.

3.   "1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"ndaki bildirilerde yer alan sözcükler daha çok hangi anlamlarıyla kullanılmıştır? Metnin düzenlen iş amacı ile sözcüklerin kullanılan anlamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.

4.   "1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"ndaki bildirilerde sıksık Nasrettin Hoca fıkralarına da yer verilmesinin sözlü anlatıma olan katkılarını söyleyiniz.

Sözlü anlatımda örneklemenin somutlaştırıcı etkisini ortaya koymaktadır.

5.   "1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"ndaki bildirilerde konuşmacıların Nasrettin Hoca ile ilgili ileri sürdükleri görüşlerini kanıtlanabilir, kesin yargılarla mı yoksa kişisel görüş ve düşünceleriyle mi anlattıklarını açıklayınız.

İleri sürülen fikirler kanıtlanabilir niteliktedir. Çünkü öne sürülen bu görüşler bilimsel bir araştırmanın sonucudur.

7.   Bildirilerde yer alan Nasrettin Hoca fıkralarında yaşanan olayları, sunmak istedikleri mesaj bakımından günümüz koşulları içinde değerlendirebilir misiniz? Niçin?

bildiride yer alan fıkralarda yaşanan olaylar günümüz koşulları içinde de değerlendirilebilir. Çünkü bu fıkralar insanın evrensel niteliklerini öne çıkarmaktadır.

A.  Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•  Sempozyumda amaç çözüm üretmek değildir.                                                            (  Y  )

•  Sempozyum diğer konuşma türlerine göre daha ilmî ve ciddi bir sohbet

havasında geçer.                                                                                                             (  D  )

•  Sempozyumdaki bildirilerin tek başına bir bütünlüğü yoktur.                                        (  D  )

•  Sempozyum bildirileri daha sonra yayınlanabilir.                                                          (  D  )

B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

•  Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları toplantılara ...sempozyum... denir.

•  Sempozyumların her oturumunda   konuşmacı üyelerin sayısı..üç ile altı...  arasında

değişebilir.

•Sempozyum bildirileri.konuyu kapsayıcı-bilimsel- açık ve anlaşılır.. özellikte olmalıdır.