ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 168

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 168

5. etkinlik:

"1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"ndan ve sınıfta dinlediğiniz sempozyumlardan hareketle sempozyum başkanının görevleri ile ilgili şemada verilmeyen kısımları yazınız.

6. etkinlik:

Sınıf mevcudunuza göre üç dört kişilik gruplar oluşturunuz. Sempozyuma katılan dinleyicilerin özellikleri ve dinleyici-konuşmacı ilişkisinin nasıl olması gerektiği konusunda bir tartışma yapınız. Tartışma sonuçlarını grup sözcüleri aracılığıyla sınıfa sununuz.

Sempozyumda dinleyici- konuşmacı ilişkisi diğer tartışma ve sözlü anlatım türlerindeki gibidir.

7.  etkinlik:

Yukarıdaki şemada sempozyum bildirilerinde bulunması gereken özellikler verilmiştir. "1.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"nda ki bildirilerin sempozyum bildirilerinde olması gereken bu özelliklere uygun olup olmadığını açıklayınız.

Kriterlere uygundur.

8. etkinlik:

"1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"nda dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklayınız. Dilin bu işlevi ile metnin yazılma nedeni arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

Göndergesel işlev

9.   etkinlik:

"1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"nda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyiniz. Kullanılan bu anlatım türlerinin sempozyumun amacı ile olan ilişkisini açıklayınız.

Okuduğumuz sempozyumda açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı, öyküleyici anlatım türleri ile örnekleme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

10.  etkinlik:

"1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu"ndaki "Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Kimlik Eleştirisi" ve "Nasrettin Hocanın Kişiliği ve Fıkralarının Özellikleri" bildirilerini anlatım özellikleri bakımından inceleyiniz. Bildirilerin hangisinde açık, duru, akıcıve yalın bir anlatım kullanıldığını örnekler vererek açıklayınız.

Daha açık, sade ve durudur.