ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 155

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 155

2.  İmgelerden kaçınma ya da dümdüz söyleyişe yönelme, şiirin doğasına ters düşer. Bilinen ve çok yinelenmiş bir gerçektir ki şiir, imgelerle düşünme sanatıdır. Ozansılık ise yeniliği, tazeliği olmayan, insan yüreğinde hiç bir titreşim yaratmayan, basmakalıp imgeler üretmedir. Bu yönden şiirsellikle ozansılığı karıştırmamak gerekir. Şiirsellik, yaşam ve insan gerçeğinin imgelerle dile getirilmesidir. Ozansılık ise bunun tam tersi olarak gerçeği gölgeleme, bunun için de cilanın ve boyanın her türüne sığınmadır.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama-örnekleme                                 B) Tartışma-örnekleme

C) Açıklama- karşılaştırma                               D) Karşılaştırma-örnekleme

E) Açıklama-betimleme

3.  Yazar, Tanzimat sonrasının toplumsal çalkantılarını konu edinmiştir eserlerinde. Bugün yapıtlarının okunur olmasının başlıca nedenlerinden biri de kuşaklar arası çatışmayı ustaca bir üslupla işlemesidir. Kısacası düşünce ve teze dayalı eserlerini bir kuyumcu titizliğiyle sunmuştur bize.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleme        B) Tanımlama       C) Örnekleme       D) Açıklama       E) Tartışma

4.  Genç yazar, çağın çok gerisinde kalmış. Anlatımı çok süslü ve gösterişli. Dili yabancı sözcüklerle yüklü ağır bir dil. Böyle bir dönemde ilgi çekmesi çok zor.

Bu parçada eleştirilen yazarın anlatımında bulunmayan özellik hangisidir?

A) İçtenlik            B) Yalınlık            C) Akıcılık            D) Özgünlük        E) Açıklık

5.  Hepimiz bencillikten yakınıyoruz. Herkesin yalnızca kendisini düşündüğünü, kendisinden başkası yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. Bu tutumu eleştiriyoruz ama görüyoruz ki eleştirinin pek bir yararı olmuyor. Çünkü bencillik azalacağı yerde giderek yaygınlaşıyor. Bu duruma karşı önlem almıyor, sadece yakınmakla yetiniyoruz.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)   Bencil insan kendisini koruma güdüsüyle kendine güvensizlik arasında sıkışmıştır.

B)   Bencilliğin birey olma yetkinliği kazanmamış kişilerde sık görüldüğünü biliyoruz.

C)   Bencil kişilerin her olayı, her durumu, her insanı kendi çıkarı için kullandığını unutmamalıyız.

D)   Bencilliğin nelerden kaynaklandığını, neden yaygınlaştığını düşünmüyoruz.

E)  Bencil kişiler kendilerinden başkalarına değer vermeyi bilmezler.

1999/ÖSS

Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1.   Güzel konuşma, karşımızdakileri etkileme ve inandırma yeteneği kazanmada eğitimin rolü nedir?

2.   Dinleyicilerin daha pasif olduğu tartışma türlerinde konuşmacı, topluluğun dikkatini uyanık tutmak için neler yapabilir?

Konuya tam hakim olmalıdır.

Ses tonunu iyi ayarlamalıdır.

Beden dilini iyi kullanmalıdır.

Anlatım yöntemlerinden yararlanmalıdır.