ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 154

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 154

11. etkinlik: "Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı ve Atatürk" açık oturumunda dilin hangi işlevlerde kullanıldığını metinden vereceğiniz örnek cümlelerle gösteriniz.

Göndergesel işlev

1.   "Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı ve Atatürk" açık oturumunun düzenleniş amacını söyleyiniz.

Açık oturum, cumhuriyetin kurulmasında ve Türk toplumunun çağdaş bir yaşam çizgisine ulaşmasında Atatürk’ün rolünü belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

2.   "Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı ve Atatürk" açık oturumundaki her konuşmayı bir birim olarak kabul edersek bu konuşmaların metnin bütünündeki hangi düşünceye hizmet ettiğini söyleyiniz.

Her konuşma ana düşünceyi destekleyici niteliktedir.

3.   Atatürk'ün "Alacağınız kararlar bu memleketin topraklarını koklayarak ortaya çıkacaktır." sözünü Türk toplumunun kültür özellikleri ışığında yorumlayınız.

Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Bunun nedeni metnin öğretici ve bilgi verici olmasıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A.Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•  Açık oturumların konusu sadece bilim çevrelerini ilgilendirici nitelik taşımalıdır.   ( Y   )

•  Açık oturumlar radyo ve televizyonda da yapılabilir.    (  D  )

•  Açık oturumda amaç, tartışılan konuda bir sonuca varmaktır.   (  Y  )

•  Açık oturumda ileri sürülen bilgilerin, bilimsel geçerliği olmalıdır.   (  D  )

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

•  Önceden belirlenen bir konunun, çeşitli yönleriyle o konudaki uzman kişilerce, topluluk önünde ortaya konduğu tartışmalara....açık oturum..... denir.

•  Açık oturumda....başkan.... konuşmacılarıtanıtarak ele alınan konu ile ilgili bilgiler verir.

•  Açık oturumda konuşmalar..açık ve yalın. bir dille yapılır.

•  Açık oturumlarda.toplumun genelini ilgilendiren. konular seçilir.

C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

A)   Geniş bir dinleyici topluluğu önünde yapılması

B)   Konusunun geniş halk kitlesini ilgilendirecek özellikte olması

C)   Konuşmacıların konu ile ilgisi olan kişiler olması

D)  Sadece bilimsel çevreleri ilgilendiren konularda yapılması

E)  Seçilen konunun önceden duyurulması