ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 145

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 145

3.Dışarıda sulu sepken mahalleye saldırıyordu yine. Aklına Hediye nine geldi, koştu mutfağa.

Bir kap aldı, mercimek çorbası doldurdu. Bir parça ekmek, kocaman bir baş soğan, biraz tuz.

Babasıyla annesinin ne konuştuğu umurunda değildi. Evden yıldırım gibi fırladı. Sulu sepken az

kalsın uçuracaktı. Kurşun gibi daldı Hediye ninenin yarı aralık kapısından içeri.

Parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   İnsana özgü özelliklerin doğaya aktarıldığı

B)   Eksiltili ve devrik cümlelerin kullanıldığı

C)   Benzetmelerden yaralanıldığı

D)  İzlenimsel betimlemelerin ağırlıkta olduğu

E)  Öyküleme anlatım biçiminin kullanıldığı

4.Su boyunca ilerledi, kâh ince yumuşak kumlar kâh taşlar üzerinde. Hep sağı izleyerek bir

saat yürüdükten sonra tekrar başladığı noktaya dönmüş bulunuyordu. Kendini bir yere kapatılmış hissetti. Küçük adanın tepeleri onu sıkıyor, denizin kubbemsi ufku, ruhunu daraltıyordu. Kayaların en yüksek yerlerine tırmanmaya başladı.

Parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gözlemlerden yararlanıldığı                       B) Ayrıntılar sunulduğu

C) İç gözleme yer verildiği                            D) Öyküleme ve betimlemerin kullanıldığı

E) Kanıları değiştirmeyi amaçladığı

5.(I) Ben yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum. (II) Bu nedenle insanların yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum. (III) Ölümsüz sözüyle anlatmak istediğim, kendi ölümsüzlüğüm değil tabii ki yapıtın ölümsüzlüğü, işte sergimi bu düşüncelerle düzenledim. (IV) İnsanların sergiyi gezip gördükleriyle ilgili bir takım değerlendirmeler yapması benim için çok hoş bir şey. (V) Benim istediğim de zaten buydu, ticari bir kaygım hiç olmadı.

Bir ressamın düşüncelerinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)     I. cümlede kendi bakış açısını ortaya koyuyor.

B)     II. cümlede, kimsenin ulaşamadığı başarılar peşinde koştuğunu belirtiyor.

C)     III. cümlede, kullandığı bir kavramla ilgili açıklama yapıyor.

D)     IV. cümlede, başkalarını yapıtları üzerinde düşündürmekten mutluluk duyduğunu açıklıyor.

E)   V. cümlede, maddi bir beklentisinin bulunmadığını söylüyor.                        2007/ÖSS

6.Yöntem, bir hedefe giden yol, henüz gerçekleşmemiş bir şeyi gerçeğe dönüştürmek ve fert

için bilinmeyen bir nesneyi bilinir hâle getirmektir. Edebiyata bilimsel olarak yaklaşmanın ilk şartı,

edebiyatı tanımaktır. Edebiyatı tanıma yolunda en az iki değişik yol vardır. Birincisi öğrenmenin

şekli nedir, öğrenmenin gayesi nedir? İkincisi, hangi edebiyat? Bu soruya verilebilecek farklı

cevaplar, farklı yöntemleri gerektirir.

Bu parçanın anlatımda aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama                                    B) Betimleme                                 C) Öyküleme

D) Tanık gösterme                          E) Karşılaştırma

Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1.   Konferansların ilmin, sanatın, teknolojinin gelişmesine olan katkılarını söyleyiniz.

Konferanslar, bilim sanat ve teknoloji alanlarında yapılmış araştırmaları kamuoyuna aktaran sözlü anlatım türleridir. Halkın bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip etmesinde konferansların önemli bir rolü vardır.