ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 144

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 144

1.   "Çağdaş Türk Tiyatrosu" adlı konferansın ikinci paragrafındaki sözcükleri anlam bakımından inceleyiniz. Sözcüklerin kullanılan anlamlarının metnin yazılış amacıyla olan ilişkisini belirleyiniz.

Konferansın ikinci paragrafındaki sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A.  Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

•  Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere tanıtılmalıdır.(  D )

•  Konferansçı kitabi bir üslupla tek düze bir şekilde konuşmalıdır.                                   ( Y  )

•  Konferansçı alanında geniş bilgiye sahip bir kişi olmalıdır.                                          (  D )

•  Konferanslar dinleyicilerin düşüncelerinden çok duygularına hitap eder. ( Y  )

•  Konferansın amacı bir fikri dinleyicilere benimsetmektir.                                              ( Y  )

B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

•  Alanında uzman bir kişinin bilgi vermek amacıyla belli bir konuda yaptığı konuşmaya  konferans denir.

•  Konferanslar.....bilim-sanat-ekonomi-kültür.... alanlarında verilebilir.

•  Konferans veren kişi dinleyicilerin...kültür düzeylerini. dikkate almalıdır.

•  Konferans öncesinde bir..konuşma metni.. hazırlanmalı ancak konuşma sürekli buradan okunmamalıdır.

C.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi konferans verirken uyulması geren kurallar arasında yer almaz?

A)   Konferansı dinleyen kitlenin özelliklerinin göz önüne alınması

B)   Kısa cümleli; yalın, duru ve akıcı bir dil kullanılması

C)   Önceden hazırlık yapmadan doğaçlama yoluyla konuşulması

D)   Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi

E)  Kılık kıyafete özen gösterilmesi

2.Aşağıdakilerden hangisi konferans hazırlama evreleri arasında yer almaz?

A) Konu seçmek                             B) Plan hazırlamak                         C) Bilgi toplamak

D) Soruları yanıtlamak                     E) Metin hazırlamak