ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 143

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 143

9.  etkinlik: 

"Çağdaş Türk Tiyatrosu" adlı konferansın temasını belirleyiniz. Konferansta anlatılanların tema etrafında nasıl birleştiğini açıklayınız.

Çağdaş Türk Tiyatrosu adlı konferansın teması Modern Türk Tiyatrosunun gelişimidir.

10.  etkinlik:

Konferans hazırlama ve vermenin usta-çırak geleneği içinde öğrenilebilecek yönlerinin olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları açıklayınız.

 Konferans hazırlama ve verme, hem bilgi birikimini hem de etkileyici bir konuşma becerisini gerektirir.

12.    etkinlik:

"Çağdaş Türk Tiyatrosu" konferansında hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyiniz. Kullanılan bu anlatım türlerinin konferansın amacı ile olan ilişkisini belirtiniz.

Çağdaş Türk Tiyatrosu konferansında açıklayıcı, tartışmacı, tanımlayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerine başvurulmuştur.

13.    etkinlik:

"Çağdaş Türk Tiyatrosu" konferansında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirtiniz. Dilin bu işlevi ile metnin yazılma nedeni arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

Çağdaş Türk Tiyatrosu konferansı toplumu bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.