ekoyay yayınları 12.sınıf dil ve anlatım sayfa 141

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları

ekoyay yayınları 12.sınıf  dil ve anlatım sayfa 141

2.etkinlik:

"Çağdaş Türk Tiyatrosu" adlı konferans ve dinlediğiniz metinlerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle konferans metinlerinin ortak özelliklerini belirleyiniz.

•  Konferansların düzenlenme amacı nedir?

Konferansların düzenlenme amacı bilimsel, toplumsal, ekonomik, teknik, siyasi veya kültürel bir konu hakkında topluma bilgi vermektir.

•  Konferans verecek kişilerin alanı ile ilgili bilgi birikimine sahip olması gerekir mi?

Konferans verecek kişilerin kendi alanlarında bilgi birikimine sahip olması gerekir.

•  Konferans verilecek topluluğun konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir mi?

Konferans verilecek topluluğun konu hakkında bilgi sahibi  olması gerekmez.

•  Konferans verilecek konunun özelliği nasıl olmalıdır?

Konferans verilecek konu toplumu ilgilendiren, insanların merak duygusuna cevap verebilen bir konu olmalıdır.

3.etkinlik:

"ÇağdaşTürk Tiyatrosu" adlı metinden alınan yukarıdaki bölümde konferansçı Tuluat tiyatrosunun ortaya çıkışı ile ilgili nasıl bir tez ileri sürüyor? Bu tezi savunmak için gösterdiği örnekler nelerdir? Açıklayınız.

Metinden alınan bölümde konferansçı Tuluat tiyatrosunun ortaya çıkışını Türklerin Batı kaynaklı oyunları kendi zevk ve anlayışlarına göre değiştirip yeniden sahnelenmesine bağlamaktadır.